Ruokaketjun kiertotalous 10 op (kevät 2024)

Haluatko ymmärtää ajankohtaista keskustelua kiertotaloudesta ja uusiutuvasta energiasta? Kiertotalous tarjoaa kestäviä ratkaisuja muun muassa resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen, taloudelliseen kestävyyteen ja ympäristövaikutusten vähentämiseen. Ruokaketjun kiertotalous -osaamiskokonaisuudessa opit, kuinka voit vaikuttaa kestävään kehitykseen kokonaisvaltaisesti ruokaketjun eri vaiheissa.

 

Osaamiskokonaisuudessa perehdytään monipuolisesti kiertotalouden liiketoimintamalleihin; tuotteeseen palveluna, uusiutuvuuteen, jakamisalustoihin, tuote-elinkaaren pidentämiseen se resurssitehokkuuteen ja kierrätykseen. Hiilenkierto ja vähähiilinen ruokaketju- opintojaksolla opit perusteet hiilenkiertoon ja ilmaston muutokseen vaikuttavista tekijöistä. Opinnoissa syvennytään myös muun muassa biokaasun ja aurinkoenergian potentiaaliin sekä biotalouden ja biokiertotalouden keskeisiin elementteihin erityisesti ruokaketjussa. Lisäksi opinnoissa opitaan tunnistamaan eri ruokahävikkilajeja ja ruokahävikkiin liittyviä taloudellisia mahdollisuuksia sekä rajoitteita työelämässä.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan avoimina ammattikorkeakouluopintoina. Osaamiskokonaisuus toteutetaan verkko-opintoina. Opintojen orientaatio järjestetään etänä Teamsissa 8.1.2024 klo 16.30-17.00. Verkko-opintojen onnistuminen edellyttää opiskelijalta riittäviä tietoteknisiä valmiuksia.

Koulutuksen laajuus on 10 opintopistettä. Kaikki osaamiskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintorekisteriotteen.

Kohderyhmä

Osaamiskokonaisuus soveltuu kaikille ruokaketjun vastuullisuudesta ja kiertotalouden mahdollisuuksista kiinnostuneille henkilöille, alalla jo toimiville ja alan tehtävistä kiinnostuneille.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat SeAMKin asiantuntijat.

Koulutuksen sisältö

  • Hiilenkierto ja vähähiilinen ruokaketju 2 op (toteutusaika 8.1.2024 – 12.3.2024)
  • Biokaasu maatiloilla 2 op (toteutusaika 29.1.2024 – 4.3.2024)
  • Aurinkoenergia ruokaketjussa 2 op (toteutusaika: 4.3.2024 – 2.4.2024)
  • Ruokahävikki 2 op (nonstop-verkkototeutus 8.1.2024 – 31.5.2024 välillä)
  • Kiertotalouden liiketoimintamallit 2 op, (toteutusaika 22.4.2024 – 31.5.2024)

Opintojaksojen aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Opintojaksokuvauksista löydät tarkemmat tiedot opintojaksojen osaamistavoitteista, sisällöistä ja suoritustavoista. Tutustu opetussuunnitelmaan!

Koulutuksen hinta

Koulutuksen (10 op) hinta on 100 euroa. Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen on suljettu. Opiskelijat valitaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tieto koulutukseen hyväksymisestä lähetetään ilmoittautumislomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka viimeistään 17.12.2023. 

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi.

Voit tilata sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusotteen ja opiskelutodistuksen Pepistä osaamiskokonaisuuden aikana. Allekirjoitusten varmentamiseen käytämme Digi- ja väestötietoviraston (ent. Väestörekisterikeskuksen / VRK) myöntämää varmennetta, joka takaa sähköisen allekirjoituksen aitouden. Sähköisen dokumentin vastaanottaja voi tarkistaa todistuksen aitouden ja muuttumattomuuden vaivattomasti SeAMKin validointipalvelussa.  

Osaamiskokonaisuuden jälkeen löydät opintosuorituksesi myös Oma opintopolku -palvelusta. 

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 17.12.2023 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (100 €), joka laskutetaan yhdessä erässä. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana (10.12.2023 mennessä) sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

 

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.