SeAMK Ostajakoulu: Yrityksen ostaminen 5 op (avoin AMK) | SeAMK.fi

SeAMK Ostajakoulu: Yrityksen ostaminen 5 op (avoin AMK)

Tiesitkö, että yrityksen ostaminen on varmempi tapa aloittaa yrittäjänä kuin uuden yrityksen perustaminen?

Kevään 2024 aikana toteutettava koulutus tarjoaa tukevan tietopaketin toimivan yrityksen ostamisesta. 5 opintopisteen opintojakso Yrityksen ostaminen toteutetaan seuraavan kerran 7.3.-16.5.2024.

Ostajakoulun suoritettuasi tiedät, millaisia mahdollisuuksia valmiin yrityksen ostaminen tarjoaa. Tiedät myös käytännön toimenpiteet aina ostokohteen etsinnästä sen haltuunottoon saakka. Koulutuksessa pääset tutustumaan yrittäjiin ja yrityksiin, jotka ovat jo yrityskaupan tehneet, sekä muihin yritysostosta kiinnostuneisiin opiskelijoihin. Opintojakso toteutetaan verkossa tapaamisaikataulun mukaan. Koulutus sopii henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita yrityksen ostamisesta joko henkilökohtaisesti tai ammatillisesti.

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata yritysoston tarjoamia mahdollisuuksia ja arvioida mahdollisuuksia kehittää yritystä yrityskaupan jälkeen. Opiskelija osaa kuvata ja analysoida yrityksen ostamiseen liittyviä johtamisen keskeisiä osa-alueita ja niiden haasteita. Opiskelija osaa laatia tilanteeseen soveltuvat ostokriteerit ja soveltaa niitä ostokohteen haussa sekä eritellä yrityskauppaneuvottelujen kulkuun liittyviä haasteita. Opiskelija osaa pääpiirteissään kuvata keskeisimpien arvonmäärityksen periaatteiden soveltamista ja vertailla yritysoston toteutustapojen soveltuvuutta annettuihin tilanteisiin.

Sisältö

  • Yrityskauppoja hyödyntävä ajattelutapa: ostomahdollisuudet, yritysoston vaiheet, ostaminen vs. perustaminen
  • Johtamisen haasteet yritysostossa: itsensä johtaminen, ostoprosessi, liiketoiminnan haltuunotto, henkilöstö
  • Ostokohteet: ostokriteerit, haku, valinta, yrityskauppaneuvottelut, Due Diligence
  • Arvonmääritys yrityskaupassa
  • Yritysoston toteutustavat: liiketoimintakauppa vs. osakekauppa, yritysoston rahoitus

Toteutus

Opintojakso toteutetaan avoimena ammattikorkeakouluopetuksena (avoin AMK). Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena, joka sisältää aikaan sidottua opetusta verkossa.

Verkkotapaamiset kello 17.15 – 20.30:

  • 7.3.2024
  • 21.3.2024
  • 11.4.2024
  • 25.4.2024
  • 16.5.2024

Opintojakson hinta

Opintojakson hinta on 50€ (5 op). Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen viimeistään 23.2.2024. Opiskelijat valitaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi.

Sisältöön liittyvät kysymykset: juha.tall@seamk.fi, 040 8680197

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen yksittäiselle opintojaksolle päättyy kymmenen (10) päivää ennen toteutuksen alkamisajankohtaa. Ilmoittautumisen peruutus tulee tehdä viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Tällöin opintomaksua ei peritä.

Mikäli peruutus tehdään ilmoittautumisajan päätyttyä, veloitamme koko opintomaksun. 

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. 

 

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.