Yrittäjyys opinnoissa

Yrittäjähenki on vahvasti läsnä kaikessa SeAMKin toiminnassa. Opinnoissa yrittäjyys näkyy jokaisessa tutkintokoulutuksessa. Opiskelijoille pyritään antamaan tilaisuus perehtyä tarkemmin oman alansa yrittäjyyteen ja siihen, kuinka alalla voi toimia yrittäjänä sekä millaisia mahdollisuuksia on uusille innovaatioille.

Yrittäjyys näkyy opiskelussa

Innovaatiot tulevat tutuiksi kaikille opiskelunsa aloittaville. Jokainen ensimmäisen vuosikurssin opiskelija osallistuu innovaatioviikkoon. Innovaatioviikolla opiskelijat ratkaisevat tiimeissä SeAMKin yhteistyökumppaneiden välittämiä käytännön ongelmia. Uusien ratkaisujen kehittämisessä opiskelijoita tukevat valmentajat, jotka ovat SeAMKin henkilökuntaa eri yksiköistä. Innovaatioviikon aikana opiskelijat ovat kontaktissa yhteistyökumppanien ja heidän asiakasryhmiensä kanssa.

Liiketalouden opiskelijat toteuttavat yrittäjyyttä virtuaaliyrittäjyyden merkeissä. Tulevat tradenomit perustavat ensimmäisen vuoden aikana kuvitteellisen yrityksen, joka toimii aivan kuten oikea yritys. Ryhmä johtaa, hallinnoi ja operoi yritystä kuten työelämässäkin. Ainoastaan rahaliikennettä yrityksellä ei ole.

Oma oikea yrityskin voi kuulua opintoihin. SeAMKin Yritystalliin liittymällä opiskelija voi korkeakoulututkintoa suorittaessaan samalla kehittää omaa yritysideaansa. Opiskelija voi yhdistää yritysidean ja yrityksen kehittämistyön opintoihin, jolloin niistä kertyy opintopisteitä. Toiminta perustuu opiskelijakohtaiseen sparraukseen. Yritystallisopimuksen voi solmia jo ideavaiheessa tai talliin voi liittyä jo aiemmin perustetun yrityksen kehittämistä silmällä pitäen. Yritystallissa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jonka kautta opintoihin voidaan ottaa mukaan myös SeAMKin ulkopuolella suoritettavia kursseja tai koulutustapahtumia. Yritystallin puitteissa on perustettu jo yli 100 yritystä!

Yrittäjähenkiset opiskelijat

Halu oppia uutta, hyvät vuorovaikutustaidot, innovatiivisuus ja vahva motivaatio ovat ominaisia piirteitä seamkilaisille. Kaikki edellä luetellut ominaisuudet ovat tärkeitä suunnattaessa yrittäjyyden tielle.

Seinäjoen seudulle on myös perustettu oma nuorten yrittäjähenkisten ja aktiivisten opiskelijoiden järjestö Seinäjoki Entrepreneurship Society (SeiES). Tällä hetkellä SeiESin toiminnassa on mukana kymmeniä innokkaita yrittäjähenkisiä nuoria. Alueen suurena korkeakouluttajana SeAMK toimii yhteistyössä SeiESin kanssa. SeiEs on ollut mukana esimerkiksi SeAMKin Yrityspäivässä.

SeiES kokoaa yhteen Seinäjoen seudun opiskelijoita. Tavoitteena heidän toiminnassaan on inspiroida opiskelijoita matkalla kohti yrittäjyyttä sekä tarjota tukea työllistymiseen. Näihin SeiES pyrkii tarjoamalla paikan, jossa opiskelija voi itse kehittyä sekä kehittää omia ajatuksiaan. SeiESin toiminta on myös kansainvälistä ja kansainväliset opiskelijat ovat tervetulleita mukaan toimintaan.

Yrittäjämyönteinen alue

Etelä-Pohjanmaa on perinteisesti yrittäjämyönteinen maakunta. Alueella on yrittäjyyttä niin moderneilla aloilla kuin myös perinteisimmillä aloilla. Etelä-Pohjanmaa on tullut tunnetuksi vahvasta ruokatuotannostaan, puu- ja tekstitiiliteollisuudesta, käsityöläisyydestä sekä huonekaluteollisuudesta. Eteläpohjalaista on myös innovatiivinen metalliteollisuus. Digitaaliset palvelut ovat vahvasti kasvava ala.

SeAMK on historiansa ajan kouluttanut lukemattoman määrän osaajia alueella jo olevien yritysten uusiksi asiantuntijoiksi. Yhtä lailla SeAMKissa opiskelleet ovat perustaneet suuren joukon yrityksiä eri aloille.

Lisätietoa yrittäjyysopinnoista

Henkilökuva

Anmari Viljamaa

Tutkijayliopettaja

sähköposti

Anmari.Viljamaa(a)seamk.fi

puhelin

+358408302397

(Verkkosivulla on ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, jotka eivät ole digipalvelulain piirissä. Nämä videot voivat olla ei-saavutettavassa muodossa eli ilman tekstitystä  ja mahdollista äänivastinetta.)