Katseet Latinalaiseen Amerikkaan | SeAMK

Katseet Latinalaiseen Amerikkaan

kategoria: SeAMK Info
Development of Cooperation in Latin America - kansikuva

SeAMK on kehittänyt suhteita Latinalaisen Amerikkaan lähes 20 vuoden ajan. Julkaisussa kerrotaan yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa niin koulutuksessa, TKI-toiminnassa kuin liiketoimintamahdollisuuksien avaamisessakin.

Helli Kitinoja, Ville-Pekka Mäkeläinen, Julio Vallejo Medina & Ari Virkamäki (eds.) Development of cooperation in Latin America: Collaboration in education, research and business – opening up new opportunities. Publications of Seinäjoki University of Applied Sciences. B. Reports 119.
978-952-7109-59-5 (PDF)