Merkittävä tunnustus projektiosaamiskoulutukselle | SeAMK

Merkittävä tunnustus alueen projektiosaamiskoulutukselle

kategoria: SeAMK Info

Seinäjoen ja Vaasan ammattikorkeakoulujen yhdessä toteuttama ylempään korkeakoulututkintoon johtava projektiosaamisen koulutus palkittiin vuoden akateemisena projektitekona. Palkinnon myönsi Projektiyhdistys (PRY). Ainutlaatuista toteutuksessa on se, että kaksi eri maakuntien korkeakoulua ja kaksi eri tieteenalaa (Seinäjoen ammattikorkeakoulun liiketalous ja Vaasan ammattikorkeakoulun tekniikka) toteuttavat koulutuksen yhdessä. Palkinnon myöntänyt Projektiyhdistyksen tieteellinen neuvottelukunta julkisti valinnan 1.11. Helsingissä pidetyillä Projektipäivillä.

Kunniakirjan ja palkinnot tilaisuudessa jakoivat Projektiyhdistyksen toimitusjohtaja Timo Saros ja tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Tuomas Ahola.

– Luotu monialainen projektiosaamisen koulutus tarjoaa ammattikorkeakouluille uudenlaisen toteutustavan, joka tuottaa samanaikaisesti opiskelijalle lisäarvoa ja mahdollistaa ammattikorkeakoululle kustannustehokkaan ja korkealaatuisen toteutusmuodon. Kaikki voittavat, toteaa yliopettaja Beata Taijala Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

– Huomattavaa on myös tiivis yhteistyö alueen erilaisten yritysten kanssa sekä yhteistyö projektijohtamisen kansainvälisten kehitysorganisaatioiden kanssa, jatkaa koulutuspäällikkö Lotta Saarikoski Vaasan ammattikorkeakoulusta.

Opiskelijan näkökulmasta monialainen, kansainvälinen ja työelämälähtöinen oppimisympäristö tuottaa merkittävää lisäarvoa sekä oppimissisältöihin että vuorovaikutukseen. Ylemmän amk-tutkinnon opinnoissa kokemusten jakaminen opiskelijoiden välillä on hedelmällistä ja oppimistulosten kannalta tärkeää. Arvokasta on myös se, että työelämän kokemuksia hyödynnetään osana uuden oppimista.

Ammattikorkeakoulut hyötyvät yhteistyöstä taloudellisesti, sillä koulutuksen kustannukset puolittuvat ja opiskelijaryhmät ovat tarkoituksenmukaisia kooltaan. Lisäksi opetuksen laatutaso on korkea, koska voidaan käyttää molempien ammattikorkeakoulujen projektiosaamisen asiantuntijoita. Eri organisaatioiden yhteistyön seurauksena myös opettajien oma ammattitaito lisääntyy.

Palkittu koulutus toteutetaan englannin kielellä. Sen korkeasta laatutasosta voidaan todisteena pitää mm. opiskelijoiden hyvää menestystä PMAF-sertifioinnissa. Tämä sertifikaatti on tarkoitettu OKM:n alaisille ammattikorkeakouluille ja yliopistoille, jotka kouluttavat opiskelijoilleen projektinhallintaa ja haluavat hyödyntää kansainvälistä sertifiointia opetuksessaan sekä tarjota opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa projektiosaamisen sertifikaatti opiskelun yhteydessä.

Projektiyhdistyksen Tieteellinen neuvottelukunta totesi hakemuksia arvioidessaan, että kyseessä on innostava esimerkki siitä, miten täydentävää osaamista yhdistämällä saavutetaan samanaikaisesti korkea opetuksen laatu sekä tehokkuusetuja. Myös yritysten kansainvälisten työntekijöiden ja vaihto-opiskelijoiden tarpeiden huomioimista arvostettiin.

Palkinnon jakanut Projektiyhdistys ry on arvostettu ja merkittävä alan toimija Suomessa. Projektipäivät puolestaan on suurin ja näkyvin projektialan tapahtuma Suomessa ja Euroopan mittapuussakin kolmanneksi suurin. Academic PM Award -palkintoa voivat hakea yliopistojen tai korkeakoulujen opettajat, tutkijat, tutkimusryhmät, tohtorin- tai maisterintutkinnon suorittaneet sekä akateemisen lopputyön hyväksytysti suorittaneet opiskelijat. Palkinto voidaan myöntää joko yksittäiselle projektialan tutkimukselle, väitöskirjalle, opinnäytteelle tai projektialan opetuksen kehittämiselle tai laajentamiselle.

Lisätietoja:
Yliopettaja Beata Taijala, SeAMK puh. 040 830 4217
Koulutuspäällikkö Lotta Saarikoski, VAMK puh. 040 582 7710
Toimitusjohtaja Timo Saros, Projektiyhdistys, puh. 0400 623 171