Opiskelijat uudistuneista pk-yrittäjyyden opinnoista: “Vaikea sanoa, kenelle kyseinen koulutus ei sopisi” | SeAMK.fi

Opiskelijat uudistuneista pk-yrittäjyyden opinnoista: "Vaikea sanoa, kenelle kyseinen koulutus ei sopisi"

Mies asentaa tikkailla seisten kameraa seinään. Nainen nojaa seinään.
Atte Mänty ja Heidi Salmenautio kokevat pk-yrittäjyyden opinnoista olevan muun muassa esimiestyöhön ja yrityksen pyörittämiseen.

Digitalisaation myötä uudet tuulet puhaltavat myös korkeakouluopetuksessa. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on tammikuusta alkaen toteutettu tuttua pk-yrittäjyyden tutkinto-ohjelmaa vielä paremmin työssä käyvien opiskelijoiden tarpeet huomioon ottaen.

Opintosisältöjä jumpattiin yrittäjien ajatukset mukana, ja ohjelma haluttiin rakentaa etäopiskelu mahdollistaen. Lähiopiskelu tapahtuu vain kerran kuukaudessa, jolloin ryhmä kokoontuu Seinäjoella lauantaipäiväksi. Pedagoginen lähestymistapa opinnoille on niin sanottu flipped classroom eli käänteinen luokkahuone -ajatus. Tässä mallissa opiskelu tapahtuu verkossa tehtäviä tehden ennen itse lähiopetusta ja lähijaksojen aikana voidaan vuorovaikutteisesti käydä läpi opetettavaa asiaa syvemmin ja mahdollisia kohdattuja ongelmia.

Haastattelimme kahta tammikuussa opinnot aloittanutta opiskelijaa, millä mietteillä opinnot jatkuvat tänä syksynä. Atte Mänty on ensimmäiseltä ammatiltaan poliisi, mutta toimii nykyään yksityisyrittäjänä. Heidi Salmenautiolla on vahva kokemus kaupan alalta. Koulutukseltaan hän on merkonomi ja hänellä on myös kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto.

Mikä sai sinut innostumaan tradenomiopinnoista ja erityisesti PK-Yrittäjyyden tutkinto-ohjelmasta?

Atte: Tradenomin opinnot palvelevat varsin hyvin minun tarpeitani tällä hetkellä, koska olen tällä hetkellä yrittäjänä. Pk-yrittäjyys sopii varsin hyvin tämänhetkiseen tilanteeseeni. En ole käynyt mitään yrittäjyyteen liittyviä opintoja ennen kuin lähdin yrittäjäksi. Totesin, että ei ole välttämättä huono ajatus käydä koulua kyseisestä aiheesta, koska se varmasti auttaa minua nykyisessä tilanteessa.

Heidi: Tradenomiopinnot ovat pitkään olleet haaveena ja korkeakoulututkinto oli luontainen jatkumo aikaisemmille opinnoille. Pk-yrittäjyyden tutkinto-ohjelma vastaa omia tavoitteitani, erityisesti yrityksen johtaminen ja esimiestyö kiinnostaa sekä yleisesti mitä yrityksen perustaminen ja pyörittäminen vaatii. En ole ainakaan tällä hetkellä perustamassa omaa yritystä mutta pidän yrittäjämäisestä työskentelytavasta. Vaikka olenkin töissä työntekijänä, pyrin tekemään työni kuin kyseessä olisi oma yritys.

Miten on opintojen nivominen kiireiseen yrittäjän arkeen sujunut?

Atte: Opiskeluiden sijoittaminen normaaliin arkeen on onnistunut yllättävän helposti. Kalenterin kanssa täytyy olla vain hyvin tarkkana, että kaikki asiat tulee hoidettua. Työni on sen laatuista, ettei se ole välttämättä sidottu aikaan, viikonpäivään tai paikkaan. Opiskelujen osalta täytyy olla sinänsä tarkkana, että aina, kun on aikaa, on syytä tehdä koulutehtäviä. Toisaalta, koulutehtävillä on määräajat niin en pääsääntöisesti jätä tehtäviä viime tinkaan. Työtehtäväni vaihtelevat varsin paljon, ja se aiheuttaa sen, että en aja itseäni tietoisesti ongelmiin koulutehtävien määräaikojen kanssa.

Heidi: En ole yrittäjä, mutta aikatauluttaminen on todella tärkeässä roolissa, että saa kaiken ajallaan tehtyä. Selkeä ajankäytön suunnitteleminen ja aikataulusta kiinni pitäminen on tärkeää.

Pk-yrittäjyyden tutkinto-ohjelma pyörii ns. flipatulla pedagogiikalla eli lähiopetusta on vain kerran kuukaudessa ja muuten opiskelu tapahtuu pitkälti verkon kautta. Miten tämä on sujunut?

Atte: Flipped classroom sopii minulle varsin hyvin. Olen tottunut tekemään asioita yksin, ja henkilökohtaiset ominaisuuteni sopivat kyseiseen opiskelumuotoon varsin hyvin. Nyt koska lähiopetuspäiviä on varsin harvoin, niistä on syytä ottaa kaikki irti, mitä niistä on saatavilla. Lähiopetuspäivien vähäisyys aiheuttaa sen, että asioiden itseopiskeluun on syytä varata riittävästi aikaa. Opiskelun täytyy olla hyvin kurinalaista, ja opiskeluun on mielestäni varattava erikseen aikaa, että asiat tulevat hoidettua.

Mielestäni on hyvin tärkeää huolehtia itse, että asiat tulevat hoidettua. Mikäli on mahdollista muodostaa ns. opintopiirejä, niin suosittelisin, että hakee itselleen sopivan sosiaalisen verkoston muista opiskelijoista. Tiedän, että saattaa tulla eteen sellaisia tilanteita, että jaksaminen opiskelun kanssa saattaa olla koetuksella. Saattaa olla vaikeita tehtäviä, tai jokin asia ei vain yksinkertaisesti aukene opiskelun aikana. Tässä tulee opintopiirin merkitys arvoon arvaamattomaan. Opintopiiristä saattaa tulla apua opiskelun aikana, tai sieltä saattaa tulla jaksamista siinä vaiheessa, kun tuntuu, että haluaisi heittää ”kintaat tiskiin”.

Yleisesti ottaen, Flipped Classroom, jättää vastuun opintojen edistymisestä täysin opiskelijan harteille. Se vaatii hyvin kurinalaista asennetta opiskeluja kohtaan.

Heidi: Aikaisemmatkin opintoni olen suorittanut monimuoto-opiskeluna ja tämä opiskelutapa sopii minulle. Se vaatii paljon sitoutumista ja itsenäistä työtä, mutta koen oppivani tällä tavalla paremmin. Kun aiheeseen on itse tutustunut kotona ennen lähipäivää, saa näistä päivistä enemmän irti ja pystyy syventämään omaa oppimistaan. Lähipäivissä on myös hyvä kysyä asioista, jotka on jäänyt itselle epäselväksi.

Ensimmäisen opintokevään pohjalta, onko jo löytynyt opintoja, joista on suoraan ollut hyötyä yrityksen pyörittämiseen?

Atte: Olen todennut aika monet kurssit varsin hyödyllisiksi työtäni ajatellen. On ollut tiettyjä asioita, mitä olen halunnut oppia, ja ne olen oppinut. Kursseilla on tullut eteen asioita, joidenka kanssa olen ollut aika paljonkin tekemisissä. En ole ollut kaikista asioista täysin samaa mieltä, mutta olen mielenkiinnolla kuunnellut kyseisiä asioita. En siksi, että haluaisin kyseenalaistaa niitä, vaan sen takia, että pystyn suorittamaan objektiivistä arviointia omista tekemisistäni.

Joissain asioissa olen todennut, että olen toiminut lähtökohtaisesti oikein, toisinaan taas olen todennut, että olenpa minä ollut hölmö, kun olen tehnyt joitain asioita joko väärin, tai sitten liian hankalasti. Olen todennut jo vuosia sitten, että siinä vaiheessa, kun joku esittää valmista asiaa, kannattaa pitää suunsa kiinni, ja kuunnella mitä toinen puhuu. Näkisin, että kursseilla on esitetty tiettyjä asioita, ja ainakin minun katsontakantani on avartunut monessakin asiassa.

Heidi: Ensimmäisenä mieleen tulee yritystoiminnan ja yrittäjyyden kurssi, jossa tehtiin liiketoimintasuunnitelma. Suunnitelmaa tehdessä tuli perehdyttyä laajasti mitä tulee ottaa huomioon jo yritystä perustaessa sekä mitä tulee ottaa huomioon yritystä pyörittäessä. Mielestäni kaikista tähänastisista opinnoista on jollain tapaa hyötyä yrityksen pyörittämisessä.

Minkälaiselle henkilölle suosittelisit Pk-yrittäjyyden tutkinto-ohjelmaa?

Atte: Kenelle suosittelisin? Vaikea sanoa, kenelle kyseinen koulutus ei sopisi. Vaikka koulutus on suunnattu yrityksille, tai yrittäjyyteen, ei olisi kenenkään pahitteeksi tietää joitain asioita yrittäjyydestä. Mielestäni kirjanpidon tuntemus ei ole ollenkaan huono asia. Viestintä, markkinointi, ym. ovat normaalien ihmisten päivittäistä kanssakäymistä. En näkisi, että edellä mainitut asiat ovat vain yrittäjyyteen sopivia asioita, vaan ne ovat jokaisen ihmisen perustaitoja, mitkä tulisi hallita.

Jos nyt pitäisi erikseen mainita jokin ihmistyyppi, kenelle tämä koulutus sopisi erityisen hyvin, niin kyllä se on sellaiset ihmiset, ketkä aikova, tai ovat mahdollisesti perustamassa omaa yritystä. Koulutuksen sisältö kattaa mielestäni varsin hyvin ne asiat, mistä olisi hyvä olla tietoa, ennen kuin perustaa yrityksen. Yrityksen perustamiseen ja sen hoitamiseen liittyy niin paljon erilaisia asioita, että mielestäni olisi hyvä, jos niihin perehtyisi vähän, ennen kuin yrityksen perustaa. PK-yrittäjyyden opintojen sisältö on mielestäni laadittu varsin hyvin, eli sinne on valittu sellaisia kursseja, mitkä tukevat yrittäjyyttä.

En tarkoita sitä, ettei yritystä voi perustaa, ellei ole käynyt esimerkiksi tätä tutkinto-ohjelmaa. Sen sanon kyllä ihan oman kokemuksen kautta, että yrityksen perustaminen, ja sen pyörittäminen olisi ollut huomattavasti helpompaa, jos olisi käynyt edes jotain koulutusta asiaan. PK-yrittäjyyden koulutuksen aikana tulee hyvin selväksi monet eri asiat, mitkä liittyvät yrittämiseen ja yrittäjyyteen. Koulutus antaa mielestäni riittävän tiedon siihen, että yrittäjäksi aikova henkilö tietää, mihin on lähdössä.

Sen verran vielä koulutuksesta, että se soveltuu mielestäni myös yrityksissä toimiville eri henkilöille. Yrityksessä on paljon erilaisia asioita, mitä pitää tietää. Jokainen osa-alue on mielestäni tietyllä tapaa sellainen, että se vaatii erityisosaamista. Myös ihmisten henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat siihen, missä hän on parhaimmillaan. Markkinointi vaatii tietynlaisen ihmisen, laskentatoimi ehkä vähän erilaisen. Niin tai näin, PK-yrittäjyyden koulutusohjelma antaa mielestäni riittävät eväät molempiin asioihin. Kylmä totuus on se, että kukaan ei pysty yksin hallitsemaan kaikkia asioita, mitä yrittämiseen liittyy. Siinä tarvitaan eri osa-alueiden ammattilaisia, ja käsittääkseni PK-yrittäjyyden koulutusohjelma antaa siihen riittävästi valinnanvaraa, että jokainen pystyy kouluttautumaan itselleen parhaiten soveltuvaan tehtävään yrityksessä.

Heidi: Suosittelen tutkinto-ohjelmaa kaikille, jotka haaveilevat omasta yrityksestä, omistavat jo yrityksen tai ovat yleisesti kiinnostuneita liiketoiminnan johtamisesta sekä kehittämisestä. Opinnoista saa hyvät eväät jatkoon, niin yrittäjyyteen tai jos on haaveita edetä omalla uralla esimerkiksi esimieheksi.

Teksti: Tiina Nieminen