Mielenterveys- ja päihdetyön -erikoistumiskoulutus 30 op | SeAMK

Mielenterveys- ja päihdetyön -erikoistumiskoulutus 30 op

Mielenterveys- ja päihdetyössä tarvitaan entistä enemmän sekä itsenäisen työskentelyn että monialaisen yhteistyön taitoja. Erikoistumiskoulutuksessa saat uutta ammatillista osaamista, jota voit hyödyntää niin edistävässä työssä kuin hoidossa ja kuntoutuksessa.

Seuraava hakuaika on 4.4.-15.5.2022.

Erikoistumiskoulutus syventää ja laajentaa asiantuntijuuttasi. Koulutuksen aikana

 • Hahmotat mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisvaltaisesti
 • Saat valmiudet vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta
 • Perehdyt uusimpiin menetelmiin ja palvelujärjestelmään.

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteet ja sisällöt

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksen keskeisenä osaamisalueena on mielenterveyden ja mielenterveys- ja päihdetyön laaja-alainen ymmärrys sekä ammatillisen asiantuntijuuden näkökulma. Tavoitteissa on nostettu esiin sosiaali- ja terveyspalvelujen muutoksen mukainen palvelujärjestelmä– ja palveluohjausosaaminen, asiakaslähtöisyys sekä kokemustiedon ja osallisuuden vahvistaminen. Tärkeää on vahva alan substanssiosaaminen ja moniammatillisen yhteistyön osaaminen, jotta opiskelijalla on valmistuessaan valmiudet ei ainoastaan ohjata, vaan myös tukea ja hoitaa henkilöitä, joilla on mielenterveys- ja päihdeongelmia ja heidän läheisiään. Digitalisaation tuomat mahdollisuudet mielenterveys- ja päihdetyössä edellyttävät myös uutta osaamista. Mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisena toimiminen edellyttää omien tietojen, taitojen ja asenteiden tunnistamista ja jatkuvaa kehittämistä oman ammattitaidon ylläpitämiseksi.

Sisällöt

 • Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat 2 op
 • Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä 5 op
 • Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito 5 op
 • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät 8 op
 • Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä 5 op
 • Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö 5 op

Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Koulutus järjestetään yhteistyössä usean eri ammattikorkeakoulun kanssa.

Opintojen toteutus

Erikoistumiskoulutus sisältää sekä lähi- että verkko-opetusta. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on yksi vuosi.

Osaamisen kehittymistä seurataan opintojen aikaisella täydentyvällä portfoliolla, joka sisältää erilaisia tehtäviä, kuten vertais- ja itsearviointitehtäviä, reflektiopäiväkirjan, työelämään liittyviä tehtävänantoja sekä muita mahdollisia tehtäviä.

Portfolion rakenne noudattelee opintojaksoja siten, että suoritukset arvioidaan opintojaksoittain. Näin osaamisen kehittymisestä saadaan jatkuvaa tietoa ja saat jatkuvaa palautetta edistymisestäsi.

Koulutuksen aikataulu

Koulutus käynnistyy 8.9.2022 ja päättyy 26.5.2023. Koulutus sisältää lähiopetusta kaksi (2) kertaa kuukaudessa seuraavina ajankohtina:

 • 8.-9.9.2022
 • 13.-14.10.2022 (viikko 41)
 • 10.-11.11.2022
 • 8.-9.12.2022
 • 12.-13.1.2023
 • 9.-10.2.2023
 • 16.-17.3.2023
 • 20.-21.4.2023
 • 25.-26.5.2023

Opetus järjestetään klo 8.30-15.30.

Erikoistumiskoulutuksen hinta

Erikoistumiskoulutuksen hinta on 1500 € (alv 0 %).

Hakuaika ja valintaperusteet

Hakuaika koulutukseen on 4.4.-15.5.2022. Hakulomake julkaistaan tällä sivustolla ennen hakuajan alkamista.

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille, ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyvää osaamistaan.

Hakukelpoiset hakijat laitetaan tarvittaessa valintajärjestykseen työkokemuksen ja motivaatiokirjeen perusteella. Tarkemmat valintakriteerit julkaistaan myöhemmin.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

SeAMK pidättää oikeuden muutoksiin.

Peruutusehdot

Hakuajan jälkeen hakijalle lähetetään tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka annettuun määräaikaan mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova. Opiskelija sitoutuu myös opintojen maksuehtoihin. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, hakemus katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.