SeAMK esittää tutkintomäärien lisäystä | SeAMK

SeAMK esittää tutkintomäärien lisäystä

kategoria: SeAMK Info
Frami Kampus jokiranta

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on tehnyt opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksen tutkintomääristä ensi vuosikymmenelle. Tulevalle nelivuotiskaudelle (2021–2024) esitetään SeAMKin tutkintomääräksi 815 tutkintoa vuodessa. Nykyisellä sopimuskaudella OKM:n rahoittama tutkintomäärä on 730.

Jos SeAMKin ehdotus hyväksytään, se tarkoittaa lähes 12 prosentin kasvua nykytasoon verrattuna. Koulutusaloittain tutkintotavoitteet ovat:

  • kulttuuriala 60 tutkintoa
  • sosiaali- ja terveysala 270 tutkintoa
  • liiketalousala ja restonomikoulutus 215 tutkintoa
  • tekniikan ala ja agrologikoulutus 270 tutkintoa.

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä olisi SeAMKin ehdotuksen mukaisesti 115 tutkintoa vuodessa.

”Vuosina 2021–2024 valmistuvista opiskelijoista merkittävä osa on jo aloittanut opintonsa. SeAMK on ottanut tämän huomioon OKM:lle toimittamassaan ehdotuksessa”, rehtori Tapio Varmola toteaa.

Vuodelle 2030 SeAMK on esittänyt 930 tutkintoa ja 145 YAMK tutkintoa. Pyrkimyksenä on saada korkeakoulun opiskelijamäärä kasvuun ja vastata ympäröivän yhteiskunnan tarpeisiin. Uusiin tarpeisiin pyritään vastaamaan muun muassa tietotekniikan alan koulutuksella, joka pyritään aloittamaan vuonna 2021, jos valtioneuvosto myöntää siihen luvan.

”On todennäköistä, että korkeakoulututkintojen määrä kasvaa lähivuosina. Kasvu perustuu OKM:ssä laadittuun korkeakoulutus 2030 -visioon ja Antti Rinteen hallitusohjelmaan. SeAMK pyrkii palaamaan volyymissään siihen tasoon, joka meillä oli ennen vuosina 2011–2012 tehtyjä leikkauksia”, Varmola linjaa.

Tämänhetkisen tiedon mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa koulutusalojen tutkintomäärät vuoden loppuun mennessä. Tietotekniikan koulutusvastuun mahdollisesta myöntämisestä SeAMKille päättää valtioneuvosto kevään 2020 aikana.

Lisätietoja:

Tapio Varmola, p. 040 830 4100

rehtori, toimitusjohtaja