Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallinnoimat stipendirahastot | SeAMK

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallinnoimat stipendirahastot

Tällä hetkellä otetaan vastaan lahjoituksia seuraaviin stipendirahastoihin:

Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa Eepeen stipendirahasto

Rahastosta voidaan myöntää stipendejä opinnoissaan hyvin edistyneille opiskelijoille ja tutkimustyön tekijöille. Stipendejä voidaan jakaa pääasiassa kaupan alan ja luonnonvara-alan opiskelijoille ja tutkimustyön tekijöille, minkä lisäksi myös muut ammattikorkeakoulun koulutusalat voidaan ottaa stipendien jakamisessa huomioon.

Jorma Rasinmäen stipendirahasto

Rahastosta voidaan myöntää stipendejä sekä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksujen kattamiseksi että kotimaisten ja kansainvälisten, opinnoissaan kansainvälisesti suuntautuneiden opiskelijoiden tukemiseksi ja palkitsemiseksi.

Leila ja Esa Nuottivaaran stipendirahasto

Rahaston tarkoituksena on tukea Seinäjoen ammattikorkeakoulun maatalous- ja elintarvikealojen opiskelijoiden opiskelua ja ammattiin valmistumista rahastosta myönnettävillä stipendeillä. Rahastosta voidaan myöntää stipendejä opinnoissaan hyvin edistyneille tai opinnäytetyössään kunnostautuneille Seinäjoen ammattikorkeakoulun maatalous- ja elintarvikealojen opiskelijoille.

Rehtori Tapio Varmolan stipendirahasto

Rahaston tarkoituksena on tukea Seinäjoen ammattikorkeakoulun kansainvälisten opiskelijoiden opiskelua rahastosta myönnettävillä stipendeillä. Rahastosta voidaan myöntää stipendejä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kansainvälisten opiskelijoiden opintojen tukemiseen.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun stipendirahasto

Rahaston tarkoituksena on tukea Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opiskelua ja ammattiin valmistumista rahastosta myönnettävillä stipendeillä. Rahastosta voidaan myöntää stipendejä opinnoissaan hyvin edistyneille opiskelijoille. Stipendien jakoperusteena voi olla myöskin ammattikorkeakoulun vaikutusalueen työ- ja elinkeinoelämän kannalta merkittäväksi todetun päättötyön tukeminen.

Edellä mainittujen rahastojen lisäksi Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy hallinnoi seuraavia stipendirahastoja:

  • Arkkitehti Touko Saaren stipendirahasto
  • City-Liesteen stipendirahasto
  • Ivar ja Bertta Weltheimin stipendirahasto
  • Kalevi Karjanlahden stipendirahasto
  • Seinäjoen ammattikorkeakoulun teknillisen alan stipendirahasto
  • Seinäjoen Yrittäjänaiset ry:n stipendirahasto
  • Timo Paavolan stipendirahasto
  • Vaasan tukkukauppiaiden yhdistys ry:n stipendirahasto.