Hyvinvoivassa työyhteisössä kaikki voittavat | SeAMK.fi

Hyvinvoivassa työyhteisössä kaikki voittavat

Tekoja avoimen vuorovaikutuksen puolesta

SeAMKissa henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa eri kanavien kautta sähköisistä välineistä  työryhmiin  sekä henkilöstöiltapäiviin ja -infoihin. Henkilöstöllä on käytössä sähköinen aloitelaatikko, johon tulleet aloitteet tutkitaan ja käsitellään systemaattisesti.

Mahdollisuus työskennellä joustavasti

SeAMKissa suhtaudutaan joustavasti mm. etätyöhön ja osa-aikaisen työn mahdollisuuksiin. Toimistotyöajassa olevilla on käytössä liukuva työaika. Ylimääräiseen sapattivapaaseen ovat oikeutettuja 55 (3 pv) ja 60 (5pv) vuotta täyttäneet. Osa-aikaiseen työhön on mahdollisuus työnantajan kanssa sopien ja vuorotteluvapaan pitämiseen mahdollisuuksien mukaan.

Terveyspalvelut työntekijän tukena

Tarjoamme SeAMKiin töihin tuleville terveystarkastuksen työsuhteen alkaessa ja työsuhteen aikana 3 vuoden välein. Työterveyshuoltoon kuuluu lakisääteisen ennaltaehkäisevän palvelun lisäksi sairaudenhoidollista palvelua sekä psykologin palvelut. Työpisteen ergonomian tarkistamiseen saat tukea työfysioterapeutilta.

SeAMK kustantaa myös tarpeen mukaisia apuvälineitä ja kalusteita, joilla parannetaan työergonomiaa (esim. sähköpöytä, näyttöpäätelasit, rullahiiret).

Panostuksia henkilöstön osaamiseen

Työhön perehdyttämistä tukee SeAMKissa yhteinen perehdytyssuunnitelma. SeAMK Akatemian alla tuotamme monenlaista työnantajan kustantamaa henkilöstökoulutusta SeAMKin omien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden toteuttamana. Myös muuhun koulutukseen on mahdollisuus osallistua esihenkilön kanssa sopien. SeAMKin avoimen AMK:n koulutukset ovat henkilökunnalle maksuttomia ja SeAMK Täydennyskoulutuksen koulutuksista voit saada henkilökunta-alennuksia. SeAMK kustantaa tarpeen mukaan myös työnohjausta ja oma opintopsykologi palvelee opiskelijoiden lisäksi henkilöstöä.

SeAMKissa voit halutessasi hakeutua palkallisille työelämäjaksoille ja kansainvälisille jaksoille ylläpitämään sekä kasvattamaan osaamistasi. Kansainvälisissä konferensseissa esiintymiseen voit saada työnantajalta rahoitusta. Tieteellisen jatkotutkinnon suorittamisen tueksi voit saada palkallista työlomaa. Uusimpana osaamisen vahvistamisen kannusteena tarjoamme tenure track -uramahdollisuuksia SeAMKiin sitoutuneille asiantuntijoille.

Liikuntaa, kulttuuria ja yhteistä tekemistä

Yhteiseen työhyvinvointia tukevaan toimintaan voidaan käyttää kaksi työpäivää vuoden aikana (kokoaikaiset päätoimiset työntekijät). Omaehtoista liikunta-, kulttuuri- tai muuta hyvinvointia tukevaa toimintaa voit harjoittaa työnantajan kustantaman ePassin avulla. Yhteiset työnantajan kustantamat pikkujoulut järjestämme vuosittain, samoin muita henkilöstöjuhlia. Myös taukokahvit kustantaa työnantaja.

Framilla opiskelijoiden ja työntekijöiden käytettävissä on oma kuntosali sekä sisällä että ulkona. Työpäivän mittaan mikrotaukoja venyttelylle ja jumpalle  tarjoaa sähköinen taukojumppasovellus. Lisäksi on tarjolla erilaisia yhteistyökumppanien tarjoamat alennuksia ja etuja.

Työyhteisön toimivuutta ja henkilöstön hyvinvointia seurataan

SeAMKissa toteutetaan henkilöstökysely ja sisäinen asiakastyytyväisyyskysely 2-3 vuoden välein. Kyselyjen perusteella etsitään kehittämiskohteet ja sovitaan toimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi. Esihenkilön  ja työntekijän säännöllinen ja välitön vuorovaikutus tukee työn tekemistä ja tavoitteiden toteutumista ja vuosittaisissa kehityskeskusteluissa asetetaan tavoitteita ja luodataan toimintaa pitemmälle aikavälille.

Työsuojelun riskinarvioinnit toteutetaan kattavasti ja tapaturma- ja vaaratilanneilmoitukset tutkitaan. Näin pystytään myös ennaltaehkäisemään mahdollisia vaaratilanteita.

Johtamista ja esihenkilötyötä tuetaan

SeAMK tukee johtamista ja esihenkilötyötä mm. esihenkilöille suunnatuilla koulutuksilla. Vapaamuotoisempaa osaamisen jakamista tarjoavat esihenkilöiden kahvitilaisuudet.

Hyvinvointia tuetaan lisäksi yhtenäisillä SeAMK-tason ohjeistuksilla ja toimintamalleilla (mm. varhainen tukeminen, psykososiaalinen kuormittuminen, fyysisen väkivallan ja huonon kohtelun estäminen ja päihdehaittojen ehkäisy).