SeAMK nimettiin Taideyliopiston kanssa Best Practises -korkeakouluksi Erasmus+-ohjelmassa | SeAMK

SeAMK nimettiin Taideyliopiston kanssa Best Practises -korkeakouluksi Erasmus+-ohjelmassa

kategoria: Hakijalle
Ryhmä opiskelijoita kuvattu ylhäältäpäin.
SeAMKissa on Suomen ammattikorkeakouluista parhaat oppimisympäristöt, opiskelun tukipalvelut ja opiskelutyytyväisyys, selviää ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) tuoreista tuloksista. Kuvassa SeAMKin opiskelijalähettiläinä toimineita opiskelijoita.

SeAMK yllätettiin iloisesti Opetushallituksen Erasmus+-koordinattoreiden tapahtumassa Helsingissä viime viikolla. SeAMK ja Taideyliopisto julkistettiin Suomesta korkeakouluina, jotka ilmoitetaan Euroopan komissiolle hyvin eurooppalaisen liikkuvuuden Erasmus-käytänteitä noudattavina Best Practises -korkeakouluina.

Tunnustuksen julkistaminen tuli mukavana yllätyksenä SeAMKin kansainvälisen liikkuvuuden palveluista tapahtumaan osallistuneille Marjo Arolalle ja Tiina Välimäelle.

SeAMKin Best Practises -korkeakoulun status perustuu toiminnan kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Arola korostaa, että ansio ei ole yksin kansainvälisen liikkuvuuden parissa työskentelevän henkilökunnan vaan suuri merkitys on myös tulleilla ja lähteneillä opiskelijoilla, jotka antavat korkeakoululle palautetta EU-Survey-kyselyssä. Opiskelijat ovat siis antaneet hyvää palautetta SeAMKista.

”Taustalla vaikuttaa vahvasti se, että SeAMKissa niin johto kuin henkilökunta näkee kansainvälisyyden arvon osana korkeakoulun toimintaa. Sekä opiskelijoita että henkilökuntaa kannustetaan kansainvälisyyden tuomien mahdollisuuksien huomioimiseen ja hyödyntämiseen osana opintojaan tai työtään”, tiimiesimiehenä toimiva Marjo Arola toteaa.

SeAMKin Erasmus+ -liikkuvuuden loppuraportista sopimuskaudelle 2017­–2018 annetut lausunnot kertovat perusteita SeAMKin Best Practises -tunnustukselle.

”SeAMKin välittyy kansainvälistymisen tavoitteellinen edistäminen. Korkeakoulun järjestämät palvelut sekä vaihtoon lähteville että saapuville ovat toimivat ja laadukkaat ja liikkujien antama palaute on hyvää. Sekä lähtevien että saapuvien tyytyväisyys liikkuvuusjaksoon kokonaisuutena oli erittäin korkea”, kirjallisessa palautteessa todetaan.

Palautteessa nostetaan SeAMKin osalta esiin myös Erasmus+ -liikkuvuuden määrällisen toteuman hyvä taso.

”Erityisen huomionarvoista on, että kaikille lähteville opiskelijoille on maksettu apurahat ennen liikkuvuusjakson alkua, mistä kunniamaininta!”, palaute kertoo.

SeAMKilla katsotaan myös olevan useita hyviä käytänteitä.

Arolan mukaan tunnustuksen voidaan nähdä olevan positiivinen signaali siitä, että SeAMKissa panostetaan kansainvälisyyteen ja viedään sitä hyvällä tavalla eteenpäin.”