SeAMKin muovipakkausten lajittelua käsittelevä tutkimus julkaistiin Alue ja ympäristö -tiedelehdessä | SeAMK.fi

SeAMKin muovipakkausten lajittelua käsittelevä tutkimus julkaistiin Alue ja ympäristö -tiedelehdessä

kategoria: SeAMK Info

Kari Laasasenahon, Jenni Savolaisen (Kuudestaan ry), Anna Kirveslahden sekä Risto Lauhasen kirjoittama artikkeli ”Muovipakkausjätteiden pieni panttimaksu voisi parantaa lajittelua maaseudulla” on julkaistu Alue ja ympäristö -tiedelehdessä: https://doi.org/10.30663/ay.107216. Alue ja ympäristö -lehti julkaisee korkeatasoisia vertaisarvioituja artikkeleita yhteiskunta- ja kulttuuriteoreettisen tutkimuksen sekä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen aloilta.

Tutkimusartikkelissa selvitettiin, lisääkö tyhjistä muovipakkauksista maksettava pantti maaseudun asukkaiden muovinkierrätysintoa. Artikkelissa käytetty aineisto pohjautuu alun perin Soinin 4H-järjestön kehittämään MuoviSampo- kokeiluun ja sen kyselytutkimukseen.

Tutkimuksen taustalla on se, että muovijätteiden kierrätysastetta halutaan lisätä Euroopan unionissa. Nykyiset toimet eivät ole vielä olleet riittäviä kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi ja erityisesti harvaan asuttu maaseutu on tunnistettu haasteeksi, koska kotitalouksien ja kierrätyspisteiden väliset etäisyydet ovat pitkiä. Taloudelliset kannustimet ovat aikaisemmissa tutkimuksissa tunnistettu tärkeiksi keinoiksi parempien kierrätystapojen saavuttamisessa, mutta ne eivät ole olleet laajasti käytössä panttipullojärjestelmää lukuun ottamatta. Kokeilussa pantti perustui palautettuun muovimassan sekä tuotekohtaisiin pantteihin.

Tulokset osoittavat, että pieni pantti voi saada kuluttajat parantamaan lajittelua, mikä vähentää muovijätteen joutumista polttoon tai sekajätteeseen. Tulokset ovat kannustavia ja uusien muovikierrätysjärjestelmien kehittäminen maaseudulla voisi parantaa kuluttajien muovijätteen lajittelua, uudelleenkäyttöä ja puhdistettavuutta.

Julkaisu on osa Kestävä ja vastuullinen ruoantuotanto- tutkimusryhmän toimintaa. Suuri osa kuluttajien muovijätteestä koostuu erilaisista elintarvikepakkauksista, joten muovikierrätys on oleellinen osa kestävää ruokaketjua.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Kari Laasasenaho (FT), kari.laasasenaho@seamk.fi; p. 040 680 7631