SeAMKin varainkeräyskampanja tuotti yli 1,2 miljoonaa euroa

kategoria: SeAMK Info
SeAMKin varainkeräyskampanjan tunnus.
SeAMKin varainkeräyskampanjan tunnus.

Valtion vastinrahaan tähtäävä SeAMKin varainkeräyskampanja päättyi vuodenvaihteessa. Keräys tuotti kaikkiaan 1 215 231 euroa. Lahjoittajia oli yhteensä 66, joista seitsemän oli yksityishenkilöä ja loput olivat yrityksiä ja muita yhteisöjä.

Osallistuminen varainkeräykseen perustuu ammattikorkeakoulujen saamaan oikeuteen kerätä varoja toimintaansa. Vuonna 2018 saadut lahjoitukset kerryttävät SeAMKin pääomaa valtion myöntämällä vastinrahalla.

Yli odotusten onnistunut keräys herättää SeAMKissa syvää kiitollisuutta.

”Lämmin ja nöyrä kiitokselle kaikille lahjoittajille ja omalle maakunnallemme, kun se lähti tukemaan näin voimallisesti omaa korkeakoulua, maakunnan osaamisen kehittämistä ja sen myötä maakunnan tulevaa menestystä. Saamamme vahva tuki omasta maakunnasta luo uskoa tekemiseemme ja toisaalta antaa meille sopivasti painetta olla entistä laadukkaampi korkeakoulu”, rehtori Tapio Varmola kiittää.

Myös vararehtori Elina Varamäki on erittäin tyytyväinen saavutettuun tulokseen.

”Alkuperäinen miljoonan euron tavoite ylitettiin hienosti. Odottelemme tällä hetkellä myös muiden ammattikorkeakoulujen tuloksia, koska se ratkaisee lopullisen valtion vastinrahoituksen määrän. Uskon, että olemme pärjänneet kisassa hyvin verrattuna moniin isompiinkin ammattikorkeakouluihin. Kaikkiaan ministeriö on varannut 24 miljoonaa euroa vastinrahoitukseen ja se jaetaan siinä suhteessa kuin mitä ammattikorkeakoulut ovat onnistuneet keräämään rahoitusta itse”, Varamäki toteaa.

Varainkeräyksessä saadut rahat käytetään Seinäjoen ammattikorkeakoulussa uuden osaamisen rekrytoimiseen maakunnan kannalta keskeisiin painoaloihin. Parhaillaan rekrytoidaan teollisuuden digitalisaation yliopettajaa, ruokaturvallisuuden erityisasiantuntijaa sekä kansainvälisten tki-hankkeiden asiantuntijaa. Varoja tullaan käyttämään myös liiketoiminnan digitalisaatio-osaamisen kehittämiseen.

SeAMKille kampanjassa oli kyse koko Etelä-Pohjanmaan menestymiseksi yhdessä tehtävästä työstä.

”Tämä ei ollut meille pelkästään varainkeräyskampanja vaan ennen kaikkea sidosryhmäkampanja. Tapasimme maakunnassa merkittävän määrän yrityksiä esitellen yhteistyömahdollisuuksiamme. Uskomme vakaasti siihen, että tulevaisuuden korkeakoulu ja Etelä-Pohjanmaan mahdollisuudet luodaan yhdessä. Alueet kilpailevat osaajista, ja nyt talouden pyörien pyöriessä on E-P:n saatava entistä vahvempi osuus heistä”, Tapio Varmola kertoo.

Lisätietoja:

rehtori Tapio Varmola
040 830 4100
tapio.varmola@seamk.fi

vararehtori Elina Varamäki
040 830 5189
elina.varamaki@seamk.fi