SeAMKissa kansainvälisten korkeakoulutoimijoiden tapaamisia | SeAMK

SeAMKissa kansainvälisten korkeakoulutoimijoiden tapaamisia

kategoria: SeAMK Info

Vieraita Bernin Fachhochschulesta

Bernin ammattikorkeakoulun kansainvälisyystoimikunta Sveitsistä vieraili SeAMKissa kesäkuun toisella viikolla. Delegaatiossa oli mukana kymmenen henkilöä, jotka edustivat eri aloja ja eri alojen kansainvälisyystoimintoja Bern UAS:ssa. Vierailun aikana berniläiset tutustuivat SeAMKin toimintaan, erityisesti kansainvälistymisen strategiaan ja kansainvälisyystoimintoihin sekä kävivät keskustelua SeAMKin edustajien kanssa kansainvälisyydestä ja sen kehittämisestä osana korkeakoulujen toimintaa.

CIDD vuosikokous

Kansainvälisen kaksoistutkintokonsortion (Consortium for International Double Degrees, CIDD) vuosikokous SeAMKissa 13. – 15.6.2018

CIDD on konsortio, jonka tarkoituksena on toimia hyvien käytänteiden ja innovatiivisten lähestymistapojen foorumina kansainvälisten kaksoistutkintojen kehittämisessä ja toteuttamisessa. Konsortioyhteistyön tavoitteena on edistää kansainvälisten kaksoistutkintojen kehittämistä, tarjota mahdollisuuksia oppimiseen toistensa kokemuksista sekä pyrkiä miettimään laadunvarmistuksen työkaluja jäsenkorkeakoulujen käyttöön.

CIDD-konsortion jäsenkorkeakoulut kerääntyvät kerran vuodessa yhteisen pöydän ääreen vaihtamaan ajatuksia ajankohtaisista asioista ja pohtimaan tulevia kehittämiskohteita. Seinäjoella järjestettyyn vuosikokoukseen osallistui CIDD-jäsenkorkeakoulujen edustajia 14 eri korkeakoulusta Italiasta, Latviasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Slovakiasta, Sloveniasta Suomesta ja USAsta. Kokouksen seminaaripuhe käsitteli laadunvarmistusta kaksoistutkinto-ohjelmissa kansainvälisen akkreditoinnin näkökulmasta ja seminaaripuheenpitäjä tuli Britanniasta Kingston Business Schoolista.

CIDD vuosikokous

Lisätietoja:
www.cidd.org

Päivö Laine
Koulutuspäällikkö
SeAMK  Liiketoiminta ja kulttuuri

Marjo Arola
Tiimiesimies
SeAMK Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut