Työterveyshuollon koulutus | SeAMK

Työterveyshuollon koulutus

Terveydenhoitajat 15 op, Fysioterapeutit 15 op, Sosionomit 2 op, Agrologit 2 op

Osaajaksi tulevaisuuden työterveyshuoltoon!

Työterveyshuollon koulutus terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille sekä sosionomeille ja agrologeille sisältää mm. perehtymisen työterveyshuollon toimintaympäristöosaamiseen, terveysvaarojen ja kuormitustekijöiden tunnistamisen ja arvioinnin sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen osaamiseen. Lähiopetuksen lisäksi on verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua.

Koulutus toteutuu!

Aika ja paikka

30.9.2021 – 8.4.2022, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoki, Kampustalo, Kalevankatu 35, luokka   D1079 (etäyhteys tilanteen mukaan).

Koulutus toteutetaan tarvittaessa hybridiopetuksena.

Kohderyhmä

Terveydenhoitajan, fysioterapeutin, sosionomin ja agrologin tutkinnon suorittaneet henkilöt. Sosionomit ja agrologit suorittavat 2 op integroituna terveydenhoitajien ja fysioterapeuttien 15 opintopisteen kokonaisuuteen. Työterveyshuollon tehtävissä toimiminen katsotaan eduksi. Sosionomeilla tulee olla kolmen vuoden työkokemus. Aikuissosiaalityössä toimiminen katsotaan eduksi.

Lähiopetuspäivät 15 op

30.9.-1.10.2021, 28.-29.10.2021, 25.-26.11.2021,
20.-21.1.2022, 17.-18.2.2022, 17.-18.3.2022, 7.-8.4.2022

Lähiopetuspäivät 2 op

Agrologit: 30.9.2021, 1.10.2021 (4 t), 25.-26.11.2021, 20.1.2022 (4 t), 8.4.2022
Sosionomit: 30.9.2021, 1.10.2021 (4 t), 29.10.2021 (4 t), 20.1.2022 (4 t), 17.2.2022, 8.4.2022

Sisältö

Koulutus antaa pätevyyden toimia työterveyshuoltolain (1383/2001) ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (708/2013) määrittelemänä työterveyshuollon ammattihenkilönä (terveydenhoitajan tutkinto) tai työterveyshuollon asiantuntijana (fysioterapeutin, sosionomin tai agrologin tutkinto).

Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiset osaamiskokonaisuudet:

Työterveyshuollon toimintaympäristöosaaminen
Työn terveysvaarojen ja kuormitustekijöiden sekä työpaikan voimavarojen tunnistamis- ja arviointiosaaminen
Terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen osaaminen
Arviointi- ja kehittämisosaaminen

Toteutus

Opinnot toteutetaan valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston yhteistyönä. Koulutus sisältää lähiopetusta, verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua.

Huom! 2 op koulutus sosionomeille ja agrologeille toteutetaan vain, mikäli myös 15 op:n kokonaisuus toteutuu.

Kouluttajat

Seinäjoen ammattikorkeakoulun lehtorit Pia Haapala, Asta Niinimäki, Jussi- Matti Kallio ja suunnittelija Terhi Hirsimäki.

Hinta

Koulutuksen hinta (15 op) on 3 400 euroa (alv 0 %), 2 op 750 euroa (alv 0 %), lisäopintopisteet 250 euroa/opintopiste (alv 0 % )

Ilmoittautuminen

koulutukseen viimeistään 31.8.2021 linkistä: https://www.lyyti.in/TTH_2021-2022

Koulutukseen voi vielä ilmoittautua, ota yhteyttä: taydennyskoulutus@seamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen täydennyskoulutukseen muuttuu sitovaksi viimeisen ilmoittautumispäivän (31.8.2021) jälkeen. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ilmoittautumisajan jälkeen, veloitetaan 50 % sallistumismaksusta. Jos peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitetaan koko koulutuksen hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kollegalle. Koulutuksissa, joissa on erilliset valintakriteerit, paikan voi luovuttaa ainoastaan valintakriteerit täyttävälle henkilölle.

 

 

Lisätietoja työterveyshuollon täydennyskoulutuksesta

Nainen seisoo .

Terhi Hirsimäki

Suunnittelija, täydennyskoulutuspalvelut

sähköposti

Terhi.Hirsimaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408300484