Valmistuneilta opiskelijoilta SeAMKille hyvät arviot – ylemmissä AMK-tutkinnoissa Suomen toiseksi paras

kategoria: Hakijalle
SeAMKin koulutusesite 2018

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmat ovat saaneet hyviä arvioita ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyssä.

Valtakunnallisessa vertailussa ensimmäisiksi SeAMKin AMK-tutkinto-ohjelmista sijoittuivat restonomien ja rakennusmestarien tutkinto-ohjelmat. Konetekniikan, automaatiotekniikan sekä bio- ja elintarviketekniikan insinöörien ja kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomien tutkinto-ohjelmat opiskelijoiden arviot nostivat vertailussa kakkossijalle. Kärjen tuntumassa ovat myös agrologien tutkinto-ohjelma (sijoitus: 3.) ja tradenomien (liiketalous, sijoitus 4.) tutkinto-ohjelma.

Aloittain tarkasteltuna SeAMK sai parhaat sijoitukset tekniikan (3/19), palvelualojen (3/18) ja liiketalouden (4/21) ohjausaloilla.

Ammattikorkeakoulujen välisessä vertailussa SeAMK saavutti AMK-tutkintojen osalta sijan 12/23. Sen sijaan ylempien AMK-tutkintojen osalta SeAMK nousi koko maan vertailussa toiseksi (2/23).

Ylemmissä AMK-tutkinnoissa SeAMKin koulutusaloista sijoittuivat hyvin liiketalouden ala (1/21), tekniikan ala (3/17) ja sosiaali- ja terveysala (2/23).

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyssä (AVOP) opiskelija arvioi ja antaa palautetta toteutuneesta koulutuksesta. AVOP-kyselymittaristo on syntynyt Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n, Suomen opiskelijakuntien SAMOK ry:n, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (OTUS) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yhteisenä hankkeena. Kyselymittariston käyttöönotosta ja sen kehittämisestä vastaa Arene ry.

SeAMKin valtakunnallisia sijoituksia AVOP-2018 valmistumiskyselyssä

AMK-koulutus

SeAMKin kokonaissijoitus valtakunnallisessa AMK-tason vertailussa: 12/23

Koulutusalatason valtakunnallisessa vertailussa koulutusaloistamme sijoittuivat hyvin:

 • Liiketalouden ala: 4/21 (Kauppa, hallinto ja oikeustieteet)
 • Tekniikan ala: 3/19 (Tekniikan alat)
 • Palvelualan restonomikoulutus: 3/18 (Palvelualat)

Tutkinto-ohjelmatason valtakunnallisessa vertailussa tutkinto-ohjelmistamme sijoittuivat hyvin:

 • Rakennusmestari AMK: 1/9
 • Restonomi AMK, liikkeenjohto: 1/3
 • Insinööri AMK, Konetekniikka: 2/17
 • Insinööri AMK, Automaatiotekniikka: 2/6
 • Agrologi AMK: 3/8
 • Tradenomi, liiketalous AMK (Talous, hallinto ja markkinointi): 4/21

Lisäksi:

 • Tradenomi AMK, Kirjasto- ja informaatiopalvelut: 2/3
 • Insinööri AMK, Bio- ja elintarviketekniikka: 2/4

Valmistumiskyselyn eri kysymysryhmissä (13 kpl) parhaat sijoitukset saavutettiin seuraavissa:

 • Opinnäyte: 4/23
 • Opiskelun tukipalvelut: 6 / 23
 • Työelämäneuvonta: 6/23
 • Opiskelijatyytyväisyys 7/23
 • Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja kieliopinnot: 7/23

 

YAMK-koulutus

SeAMKin kokonaissijoitus valtakunnallisessa AMK-tason vertailussa: 2/23

Koulutusalatason valtakunnallisessa vertailussa koulutusaloistamme sijoittuivat hyvin:

 • Liiketalouden ala: 1/21 (Kauppa, hallinto ja oikeustieteet)
 • Tekniikan ala: 3/17 (Tekniikan alat)
 • Sosiaali- ja terveysala: 2/23 (Terveys- ja hyvinvointialat)

Valmistumiskyselyn eri kysymysryhmissä (12 kpl) parhaat sijoitukset saavutettiin seuraavissa:

 • Opiskelun tukipalvelut: 1/ 23
 • Työelämäneuvonta: 2/23
 • Opiskelijatyytyväisyys: 2/23
 • Opintojen suunnittelu ja ohjaus: 2/23
 • Opinnäytetyö 3/23
 • Työelämäyhteydet 4/23
 • Opetus: 4/23
 • Opiskelu: 4/23
 • Oppimisympäristöt: 5/23

Lähde: Tulospalvelu Vipunen, koonti laatupäällikkö Vesa Vuolio, SeAMK 2019