Kevään 2023 toinen yhteishaku | SeAMK.fi

Kevään 2023 toinen yhteishakuHakuaika 15.–30.3.2023

Kevään toinen yhteishaku

15.03.2023klo08:00 – 30.03.2023klo15:00

SeAMKissa on haettavana 15 AMK-tutkintoon johtavaa ja 6 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa tutkinto-ohjelmaa.

Koulutuksiin haetaan korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa. Kevään toisen yhteishaun hakuaika on 15.3.–30.3.2023. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa. Hakuaika alkaa ensimmäisenä hakupäivänä klo 8.00 ja päättyy viimeisenä päivänä klo 15.00.

Hakemisen ohjeet

Tietoa hakemisesta yhteishaussa ja esim. ohjeet hakulomakkeen täyttämiseen löydät Opintopolun Näin haet yhteishaussa korkeakouluun- sivulta.

Koulutustarjonta ja hakukohteiden valintaperusteet

Koulutustarjonta ja hakukohteiden valintaperusteet löytyvät Opintopolku-palvelusta. SeAMKissa haettavana olevat hakukohteet ja valintaperusteet löytyvät hakusanoilla seamk kevät 2023. Tutustuthan huolellisesti Opintopolusta löytyviin hakukohteen tietoihin.

Valintatavat

AMK-hakukohteiden valintatavat

SeAMKin AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa (poislukien Kulttuurituottaja (AMK)-koulutus) opiskelijat hyväksytään ammattikorkeakouluissa käytettäviä valintatapoja eli YO-todistusvalintaa, ammatillista perustutkinnon todistusvalintaa ja AMK-valintakoetta käyttäen. Todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen aloituspaikkamäärät vaihtelevat hakukohteittain. Lisätietoa aloituspaikkamäärien jakautumisesta valintatavoittain löydät Opintopolun hakukohteen tiedoista.

Todistusvalinnassa huomioidaan suomalaisen ylioppilastutkinnon, kansainvälisen EB-, IB- ja RP/DIA-tutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon suorittaneet tietyin edellytyksin. Ylioppilastutkinnolla (suomalainen tai kansainvälinen) ja ammatillisella perustutkinnolla hakeville on omat aloituspaikkamääränsä, jotka vaihtelevat hakukohteittain. Ammatillisen perustutkinnon todistusvalinnassa huomioidaan 1.8.2015 alkaen suoritetut tutkinnot. Näyttötutkintona suoritettuja ammatillisia perustutkintoja ei todistusvalinnassa huomioida. Jos sinulla ei ole todistusvalinnassa huomioitavaa tutkintoa esim. olet suorittanut pelkästään lukion oppimäärän, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon ennen 1.8.2015, voit osallistua AMK-valintakokeeseen.

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään omalla kannettavalla tietokoneella. AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella. Hakuaikana tehty ilmoittautuminen on sitova, eikä valintakoepaikkaa ja -aikaa voi vaihtaa enää hakuajan jälkeen. AMK-valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. AMK-valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä. Todistusvalinnan kautta opiskelijaksi hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveen opiskelupaikkaa, kannattaa osallistua AMK-valintakokeeseen.

Valtakunnallista tietoa todistusvalinnasta ja AMK-valintakokeesta löytyy ammattikorkeakouluun.fi- sivulta.

Kulttuurituottaja (AMK)  ja ylempien AMK-hakukohteiden valintatapa

SeAMKin Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutuksessa ja ylemmissä AMK-koultuksissa noudatetaan SeAMKin omia valintaperusteita. Alta löytyviä linkkejä klikkaamalla pääset Opintopolkuun lukemaan hakukohteiden tarkemmat valintaperusteet ja valintamenettelyt sekä tiedot valintakokeista valitsemalla kohdan “Lue valintaperusteet”. Saman linkin kautta pääset yhteishaun hakuaikana täyttämään hakulomakkeen.

Ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Valintakokeet ja valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Tietoa yhteishakujen hakukohteiden valintakokeista, valintakoeajankohdista ja sijainnista löytyy SeAMKin Valintakokeet -sivulle. Kevään 2023 yhteishakua koskevat tiedot päivitetään sivulle tammikuussa 2023.

Mikäli tarvitset valintakokeeseen yksilöllisiä järjestelyjä löydät ohjeet samalta sivulta. Yksilöllisiä järjestelyjä SeAMKissa suoritettavaan valintakokeeseen tulee hakea erillisellä lomakkeella 6.4.2023 klo 15.00 mennessä.

Opiskelijavalinta​

Opiskelijavalinnat todistusvalinnan osalta julkaistaan viimeistään 29.5.2023 ja muiden valintatapojen osalta viimeistään 7.7.2023. Kaikki hakijat näkevät oman tilanteensa Oma Opintopolku -palvelusta. Viimeistään 7.7.2023 opiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua opiskelijaksi Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 14.7.2023 klo 15.00. Varasijalta opiskelijaksi hyväksytyillä on 7 vrk aikaa hyväksymisen jälkeen ottaa tarjottu paikka vastaan. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 1.8.2023 klo 15.00. Paikan vastaanottaminen on sitova, etkä voi muuttaa tai peruuttaa sitä myöhemmin. Tietoa paikan vastaanottamisesta löydät Opintopolusta. Kun otat opiskelupaikan vastaan, sinua ei katsota enää ensikertalaiseksi hakijaksi. Tietoa ensikertalaisuudesta löydät Opintopolusta.

Opinnot alkavat syksyllä 2023. Tietoa opintojen aloituksesta päivitetään SeAMKin tietoa uusille opiskelijoille -sivulle toukokuun 2023 aikana.

Opiskelijavälinehankinnat

Uudelta opiskelijalta edellytetään, että hänellä on käytössään oma henkilökohtainen kannettava tietokone koko opiskelun ajan. Tietokoneessa on hyvä olla vähintään seuraavat ominaisuudet: prosessori-i5 tasoinen pc-kone, mielellään vähintään 8 GB muistilla. Tekniikan koulutuksissa opiskeleville suositellaan lisäksi hankinnan yhteydessä huomion kiinnittämistä riittävän laadukkaaseen näytönohjaimeen. Käyttöjärjestelmäksi suositellaan Windows 10 -käyttöjärjestelmää.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijan käyttöön toimistosovelluspaketin (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka) maksutta opiskelun ajaksi.

Tutustu koulutuksiin: