Kevään toinen yhteishaku

18.03.2020klo08:00–01.04.2020klo15:00

SeAMKissa on haettavana 14 AMK-tutkintoon johtavaa ja 7 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa tutkinto-ohjelmaa.

Koulutuksiin haetaan korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa. Kevään toisen yhteishaun hakuaika on 18.3. – 1.4.2020. Hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi (nettihaku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15.00).

Tarkemmat ohjeet hakemisesta löydät “Näin haet yhteishaussa korkeakouluun” -sivulta.

Hakukelpoisuus ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja hakukohteiden valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa lokakuun loppuun mennessä. SeAMKissa haettavana olevat kohteet löytyvät hakusanoilla “seamk kevät 2020”.

Tarkempaa tietoa hakukohteiden valintaperusteista löydät Opintopolusta koulutuksen valitsemisen jälkeen välilehdeltä “Hakeminen”. Välilehden osioista löydät tietoa mm. hakukelpoisuudesta, valintakokeesta ja käytössä olevista valintatavoista.

Opiskelijavalinta​

Opiskelijavalinnat julkistetaan viimeistään 8.7.2020. Kaikki hakijat näkevät oman tilanteensa Oma Opintopolku -palvelusta. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua opiskelijaksi Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 15.7.2020 klo 15.00. Opinnot alkavat syksyllä 2020.

Opiskelijavälinehankinnat

Uudelta opiskelijalta edellytetään, että hänellä on käytössään oma henkilökohtainen kannettava tietokone koko opiskelun ajan. Tietokoneessa on hyvä olla vähintään seuraavat ominaisuudet: prosessori-i5 tasoinen pc-kone, mielellään vähintään 8 GB muistilla. Tekniikan yksikössä opiskeleville suositellaan lisäksi hankinnan yhteydessä huomion kiinnittämistä riittävän laadukkaaseen näytönohjaimeen. Käyttöjärjestelmäksi suositellaan Windows 10 -käyttöjärjestelmää.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijan käyttöön toimistosovelluspaketin (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka) maksutta opiskelun ajaksi. Lisäksi opiskelijalle tarjotaan maksuton mahdollisuus päivittää käyttöjärjestelmä viimeisimpään Windows-versioon.

Tutustu koulutuksiin:

Päivätoteutus

Monimuotototeutus

Ylemmät AMK-tutkinnot