Kevään yhteishaun 2. hakuaika

20.03.2019klo08:00–03.04.2019klo15:00

SeAMKissa on haettavana 16 AMK-tutkintoon johtavaa ja 7 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa tutkinto-ohjelmaa.

Koulutuksiin haetaan korkeakoulujen kevään yhteishaussa. Yhteishaun 2. hakuaika on 20.3. – 3.4.2019. Hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi (nettihaku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15.00).

Tarkemmat ohjeet hakemisesta löydät “Näin haet yhteishaussa korkeakouluun” -sivulta.

Hakukelpoisuus ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja hakukohteiden valintaperusteet löytyvät Opintopolusta. SeAMKissa haettavana olevat kohteet löytyvät hakusanoilla “seamk kevät 2019”.

Tarkempaa tietoa hakukohteiden valintaperusteista löydät Opintopolusta koulutuksen valitsemisen jälkeen välilehdeltä “Hakeminen”. Välilehden osioista löydät tietoa mm. hakukelpoisuudesta, esivalintakokeen ennakkoaineistosta ja -ajankohdasta (koskee sosiaali- ja terveysalan hakukohteita), varsinaisen valintakokeen ajankohdasta ja käytössä olevista valintatavoista.

Kevään 2019 yhteishaun valintakoepäivät SeAMKissa on listattu täällä.

Opiskelijavalinta​

Opiskelijavalinnat julkistetaan viimeistään 28.06.2019. Kaikki hakijat näkevät oman tilanteensa Oma Opintopolku -palvelusta. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua opiskelijaksi Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 8.7.2019 klo 15.00. Opinnot alkavat syksyllä 2019.

Opiskelijavälinehankinnat

Uudelta opiskelijalta edellytetään, että hänellä on käytössään oma henkilökohtainen kannettava tietokone koko opiskelun ajan. Tietokoneessa on hyvä olla vähintään seuraavat ominaisuudet: prosessori-i5 tasoinen pc-kone, mielellään vähintään 8 GB muistilla. Tekniikan yksikössä opiskeleville suositellaan lisäksi hankinnan yhteydessä huomion kiinnittämistä riittävän laadukkaaseen näytönohjaimeen. Käyttöjärjestelmäksi suositellaan Windows 10 -käyttöjärjestelmää.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijan käyttöön toimistosovelluspaketin (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka) maksutta opiskelun ajaksi. Lisäksi opiskelijalle tarjotaan maksuton mahdollisuus päivittää käyttöjärjestelmä viimeisimpään Windows-versioon.

Tutustu koulutuksiin:

Päivätoteutus

Monimuotototeutus

Ylemmät AMK-tutkinnot