Maatalouden yritystalouden opintoja 15 op (2023-2024) | SeAMK.fi

Maatalouden yritystalouden opintoja 15 op (2023-2024)

Maatalouden yritystalouden opinnoissa tutustutaan maatalousyrityksen johtamiseen liittyviin keskeisiin toimintoihin ja periaatteisiin. Opinnot antavat työkaluja maatalousyrityksen johtamisessa tarvittavien peruslaskelmien laatimiseen sekä tukea liikkeenjohdolliseen toimintaan ja päätöksentekoon. Opinnoissa läpikäydään myös maatalouden ja metsätalouden verotuksen periaatteet sekä maatalouspolitiikan peruskäsitteet ja maatalouspolitiikan eri osa-alueet.

Opintojaksot toteutetaan avoimina ammattikorkeakouluopintoina. Voit valita opintojaksoista sinua kiinnostavat teemat. Jokaiseen opintojaksoon on erillinen ilmoittautuminen.

Koulutuksen toteutus

Opintojaksot toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena. Etäopetus sisältää verkossa toteutettavia aikaan sidottuja luentoja, ryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Opetuksessa hyödynnetään Moodle-oppimisympäristössä. Opintojaksokohtaiset tiedot ja ilmoittautumislinkit löydät alla olevista laatikoista.

Opintojaksot

 • Maatalouden yritystalouden perusteet 5 op
  • Toteutus: Koulutus alkaa aloitusinfolla, joka järjestetään 23.10.2023 klo 18. Viikolla 50 järjestetään lähitentti.
  • Toteutusaika: 23.10.-17.12.2023
  • Ilmoittautumisaika: viimeistään 13.10.2023
  • Sisältö:
   • Maatalouden yritystalouden peruskäsitteet, kate-, tulos- ja taselaskelmat, maatalousyrityksen tulosta, kannattavuutta ja vakavaraisuutta kuvaavat tunnusluvut ja kannattavuuslaskennan perusteet
   • Maatalousyrityksen liikkeenjohdolliset toiminnat ja päätöksenteon perusteet
   • Kannattavuuskirjanpito, kannattavuustutkimuksen käsitteistö ja raportointijärjestelmä sekä EU- maiden FADN -tulokset
  • Tavoitteet:
   • Opiskelija osaa
    • maatalouden yritystalouden peruskäsitteet ja keskeiset osa-alueet.
    • selittää maatalousyrityksen keskeiset toiminnot ja periaatteet, joiden varassa maatalousyritystä johdetaan.
    •  selittää resurssien tehokkaan käytön yhteyden yrityksen tulokseen.
    • perustella maatalousyrittäjän merkityksen maatalousyrityksen menestymisessä.
    • laatia maatalousyrityksen johtamisessa tarvittavia peruslaskelmia
    • hyödyntää Luken Taloustohtorin aineistoa
 • Maatilayrityksen verotus 5 op (ilmoittautuminen päättynyt)
  • Toteutus: Opintojakso toteutetaan aikaan sidottuna etäopetuksena lukuun ottamatta viikon 50 lähitenttiä ja viikolla 45 toteutettavaa lähitapaamista.
   • Etäopetuksen aikataulu:
    • 4.9.2023 klo 10-13
    • 6.9.2023 klo 11-14
    • 7.9.2023 klo 10-13 ja 13.15-16
    • 9.10.2023 klo 8-10.45 ja 11-13.45
    • 11.10.2023 klo 8-10.45 ja 11-14
    • 6.11.2023 klo 10-16 (lähiopetuksena SeAMK Kampuksella, kirjanpito-ohjelman käyttö)
    • 8.11.2023 klo 10-13
    • 9.11.2023 klo 8-10.45
    • 12.12.2023 klo 8-10.45 (opintojakson tentti SeAMK Kampuksella)
  • Toteutusaika: 28.8.-17.12.2023
  • Ilmoittautumisaika: viimeistään 18.8.2023
  • Sisältö:
   • Maatalousverotus (laajin osakokonaisuus)
   • Metsäverotus
   • Elinkeinotulojen verotus ja varojen arvostaminen
   • Muut verotuksen osa-alueet
  • Tavoitteet:
   • Opiskelija osaa
    • maatalouden ja metsätalouden verotuksen periaatteet, tekniikan sekä verotuksen suunnittelun MVL:n pohjalta ja metsäverotuksen TVL:n pohjalta
    • EVL:n pääperiaatteet
    • perustiedot arvonlisäverotuksesta, kiinteistöverotuksesta ja varainsiirtoverotuksesta.
  • Lisätiedot ja ilmoittautuminen
 • Maatalouspolitiikka 5 op
  • Toteutus: Opintojaksot toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena. Etäopetus sisältää verkossa toteutettavia aikaan sidottuja luentoja, ryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Aikataulu tarkentuu myöhemmin.
  • Toteutusaika: 8.1.-28.4.2024
  • Ilmoittautumisaika: viimeistään 29.12.2023
  • Sisältö:
   • Maatalouspolitiikan tieteellinen perusta, sisältö ja tehtävät
   • Maatalouspolitiikan käsitteet ja osa-alueet
   • Maatalouspolitiikan kansainvälinen sopimus- ja päätöksentekojärjestelmä (WTO ym.)
   • EU:n maatalouspolitiikka
   • EU ja kansallinen lainsäädäntö
   • EU-tukiin liittyvät kansalliset lait ja säädökset
   • EU-tukilomakkeiden täyttö esimerkkimaatalousyrityksessä
   • Suunnittelun merkitys
   • Maatalousyrittäjän keskeiset yhteistyötahot
  • Tavoitteet: Opiskelija osaa maatalouspolitiikan tieteellisen perustan sekä sisällön ja tehtävät. Opiskelija hallitsee maatalouspolitiikan peruskäsitteet ja osaa maatalouspolitiikan eri osa-alueet. Opiskelija tuntee EU:n maatalouspolitiikan taustan, tavoitteet ja perusperiaatteet sekä osaa kansainvälisen sopimus- ja päätöksentekojärjestelmän pääpiirteissään. Opiskelija osaa selittää maatalouden hallinnon Suomessa sekä ammatillisen ja kaupallisen järjestäytymisen.
  • Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Peruutusehdot