Avoin YAMK, Teknologiaosaamisen johtamisen opintoja keväällä 2023 | SeAMK.fi

Avoin YAMK, Teknologiaosaamisen johtamisen opintoja keväällä 2023

SeAMKin kevään 2023 avoimen YAMK:n tarjonnassa on teknologiaosaamisen johtamisen opintoja:

  • Talouden johtaminen 5 op (YAMK)
  • Projektijohtaminen 5 op (YAMK)
  • Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5 op (YAMK)
  • Osaamispääoman johtaminen 5 op (YAMK)

Tutustu kevään 2023 opintotarjontaan ja ilmoittaudu mukaan!

Opinnot toteutetaan avoimina ammattikorkeakouluopintoina (avoin YAMK).

Avoimen YAMK-opintoihin vaaditaan korkeakoulututkinto. Poikkeuksena tekniikan alan avoimen YAMKin opinnot, joita voi suorittaa myös ammatillisen korkea-asteen insinöörin tutkinnon suorittaneet.

Opintojen hinta on 10€/opintopiste.

Teknologiaosaamisen johtaminen