SeAMKPro – työelämälähtöisiä tehtäviä | SeAMK.fi

SeAMKPro

Kiinnostaako käytännön projektityö? Haluatko ratkaista yritysten ja muiden organisaatioiden todellisia toimeksiantoja monialaisissa projektiryhmissä ja kerryttää opintopisteitä? Haluatko kehittyä projektiosaajaksi? Haluatko saada todistukset SeAMKPro-projekteista tai jopa SeAMKPro projektiosaaja -diplomin, joilla erottaudut eduksesi muista työnhakijoista tai työntekijöistä?

Mitä ovat SeAMKPro-opinnot?

SeAMKPro-opinnot ovat viiden opintopisteen mittaisia aitoja työelämän toimeksiantoja, jotka toteutetaan yleensä viiden opiskelijan monialaisissa ryhmissä. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa yhdestä viiteen SeAMKPro-projektia (5-25 op) opiskeluaikanaan.

SeAMKPro-projekteja tarjotaan lukuvuoden aikana jokaisena periodina, myös kesäperiodina. Yleensä tarjolla on vähintään viisi projektia eri aloilta. Projekteihin on määritelty etukäteen, minkälaista osaamista projektiryhmässä tarvitaan ja millä kielellä projekti toteutetaan. Opiskelija pystyy oman osaamisen ja mielenkiintonsa perusteella hakemaan itseään kiinnostavaan projektiin. Opiskelija tietää etukäteen millaista projektia hän tulee tekemään. Tämä etukäteistieto helpottaa myös SeAMKPro-opintojen sijoittamista opiskelijan henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan HOPSiin.

Miten SeAMKPro-projektit toteutetaan?

SeAMKPro-projektit ovat 5 opintopisteen kokonaisuuksia, jotka toteutetaan yhden periodin aikana.

Projektit toteutetaan SeAMKPro-projektiprosessin mukaisesti. Projektin alkaessa päätetään opiskelijoiden roolit projektissa: projektipäällikkö, sihteeri ja 3 projektityöntekijää. Projektille valitaan ohjaava opettaja ja mahdolliset muut asiantuntijat. Projekti alkaa kaikille pakollisella toimeksiantajatapaamisella, jossa tarkennetaan toimeksianto.

Projektiryhmä tekee projektisuunnitelman ja hyväksyttää sen toimeksiantajalla ja ohjaavalla opettajalla. Sen jälkeen ryhmä toimii yhdessä projektisuunnitelman mukaisesti huolehtien toimeksiantajan ja ohjaavan opettajan aktiivisesta informoinnista ja tapaamisista.

Toimeksiannon tulokset esitellään ja luovutetaan toimeksiantajalle kaikille pakollisessa ulkoisessa toimeksiantajatapaamisessa. Lisäksi projektista tehdään loppuraportti, joka käydään läpi sisäisessä loppupalaverissa.

Jokaisesta SeAMKPro-projektin suorittamisesta annetaan projektitodistus.

Miten voin saada SeAMKPro projektiosaaja -diplomin?

SeAMKPro projektiosaaja -diplomi annetaan vakuudeksi niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet opiskeluaikanaan vähintään 23 op monialaisia projektiopintoja.

Diplomin hakemiseen oikeuttavat opinnot:

  • Projektitoiminnan perusteet (3 op)
  • SeAMK Innovaatioviikko (2 op)
  • Projektitoiminta SeAMKProssa (2 op)
  • Vähintään kolmen 5 op:n SeAMKPro-projektin suorittaminen
  • Osallistuminen Projektinhallinnan SM-kisaan (karsinta verkossa 1 op, jos on mukana kisassa 1 op lisää)

Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus sertifioida Projektiosaaminen Projektiyhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa SeAMKissa.

 

Kenelle SeAMKPro-opinnot ovat tarkoitettuja?

SeAMKPro-opintoihin ovat hakukelpoisia kaikki SeAMKin AMK-tutkinto-opiskelijat, jotka ovat suorittaneet SeAMKin yhteisiin perusopintoihin kuuluvien Projektitoiminnan perusteet -opintojakson (3op) ja SeAMK Innovaatioviikon -opintojakson (2op). SeAMK Innovaatioviikon 2 op:n opintoja ei kuitenkaan edellytetä ennen vuotta 2017 aloittaneilta opiskelijoilta.

Opiskelijan tulee varmistaa ennen hakua oman koulutusohjelman koulutuspäälliköltä tai opintojenohjaajalta, että SeAMKPro-projekti soveltuu henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan.

Ennen ensimmäiseen SeAMKPro-projektiin osallistumista, opiskelijan tulee suorittaa Projektitoiminta SeAMKProssa verkko-opinnot (2 op). Sen suorittamiseen on varattu jokaisen periodin kaksi ensimmäistä viikkoa.

Miten haku ja valinta SeAMKPro-projekteihin tapahtuu?

SeAMKPro-projektien toimeksiannot julkaistaan periodeittain, mutta niitä täydennetään sitä mukaa kuin tarjonta täydentyy. SeAMKPro-projekteja on tarjolla myös kesäperiodina. Tavoitteena on, että jokaisella periodilla on tarjolla viisi projektia.

Jokaisella periodilla on SeAMKPro-projekteihin oma e-hakulomake. Haku päättyy noin 2 viikkoa ennen periodin alkua. Hakijoiden haastattelun perusteella jokaiseen projektiin valitaan 5 opiskelijaa. Hakijoiden haastattelut ovat heti haun päätyttyä. Valinnoista ilmoitetaan noin viikko ennen periodin ja projektin alkua.

SeAMKPro-projekteihin valitaan opiskelijoita, joilla arvioidaan olevan hyvät mahdollisuudet menestyä monialaisessa projektissa. Valinnassa huomioidaan seuraavat asiat: opintojen edistyminen, mahdollinen aikaisempi projektikokemus ja kulloiseen projektiin soveltuva ammatillinen osaaminen, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot, ajanhallinta, sitoutuminen ja motivaatio.

Lisätietoa aiheesta löytyy SeAMK Intrasta (pääsy vain SeAMKin opiskelijoilla ja henkilöstöllä).

Lisätietoja SeAMKProsta

Merja Juppo

Lehtori

sähköposti

Merja.Juppo(a)seamk.fi

puhelin

+358408398622

Vaaleahiuksinen nainen seisoo käsi lanteilla hieman vinosti kameraan.

Sirkku Uusimäki

Asiantuntija, yrityspalvelut

sähköposti

Sirkku.Uusimaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408304253