Projektiopinnot

Meillä voit opinnoissasi laittaa kirjat hetkeksi syrjään, tehdä tiimityötä tulevien kollegojesi kanssa ja astua kampuksen ulkopuolelle. Kaiken tämän mahdollistavat monipuoliset SeAMKin projektiopinnot!

Projektiopintojen eri muodot

Projektiopinnot tuovat opiskelijoille monipuolisen lisän opiskeluun Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Opiskelijat saavat soveltaa osaamistaan heti ensimmäisestä vuodesta lähtien. Soveltaminen tapahtuu projektiopintojen kautta. Projektiopinnoissa opiskelijoilla on alasta riippuen erilaisia mahdollisuuksia toimia yhteistyössä yritysten ja organisaatioiden kanssa ratkoen työelämästä pohjautuvia ongelmia ja tilanteita. Tällä hetkellä tarjolla on muutamia erilaisia projektitoiminnan toteuttamistapoja.

Virtuaaliyritystoiminta

Virtuaaliyritystoiminnassa opiskelijat muodostavat tiimejä ja perustavat vuodeksi tiimille oman virtuaaliyrityksen. Nämä virtuaaliyritykset toimivat lähes kuin oikeat yritykset. Jokainen tiimin jäsen toimii vuorollaan eri roolissa yrityksen jäsenenä. Tavoitteena toiminnassa on saada käytännön kautta kokonaiskuva yrityksen toiminnasta.

Projektipaja

Tekniikan alan opiskelijat osallistuvat SeAMK Projektipajaan. Opiskelijat muodostavat tiimejä, joissa he kehittävät teknistä osaamistaan ja projektitaitoja tuotannonkehitys- ja tuotekehitykseen liittyvissä tehtävissä. Samalla opiskelijat keräävät itselleen opintosuorituksia. Projektipajan avulla opiskelijat ovat saaneet arvokkaita kontakteja työelämään, oppineet tuntemaan työelämän menetelmiä ja toimintatapoja sekä kansainvälistyneet. Paja on lisännyt myös yhteistyötä opettajien ja yritysten välille.

Lisätietoja:

Automaatiotekniikka
Juha Hirvonen
040 830 0340

Kone- ja tuotantotekniikka/ Auto- ja työkonetekniikka
Pasi Junell
040 830 2212

Kimmo Kitinoja
040 830 2150

Rakennustekniikka ins. (AMK)
Marita Viljanmaa
040 830 2192

Rakennusalan työnjohto (rakennusmestari)
Ilkka Loukola
040 830 2364

Tietotekniikka
Petteri Mäkelä
040 830 2351

Bio- ja elintarviketekniikka
Jarmo Alarinta
040 830 2450

Teknologia-asiamies, Kauhajoki
Juha Palomäki
040 830 4247

sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi(a)seamk.fi

SeAMKPro

SeAMKPro-projektiopinnoissa ratkotaan aitoja työelämän toimeksiantoja. Projekteja työstetään pienissä monialaisissa ryhmissä. SeAMKProssa opiskelijat saavat itse kokea mitä projektityöskentely vaatii ja samalla vahvistaa omaa kehittyvää asiantuntijuuttaan. Tiivis yhteistyö mahdollistaa myös tutustumisen potentiaalisiin työnantajiin.

Jokainen SeAMKPro-projekti on viiden opintopisteen laajuinen. Opiskelija voi sisällyttää 5-25 opintopistettä SeAMKPro-opintoja omiin opintoihinsa. SeAMKPro-opintoihin voivat hakeutua SeAMKin AMK-tutkintoa suorittavat opiskelijat, jotka ovat suorittaneet Projektitoiminnan perusteet (3 op) ja SeAMK Innovaatioviikko (2 op) -opintojaksot. Lisäksi ennen ensimmäiseen projektiin osallistumista opiskelijalta edellytetään osallistumista SeAMKPron valmentaviin verkko-opintoihin (2 op).

Projekteja tarjotaan periodeittain, ja niihin haetaan opiskelijoita kulloinkin tarvittavilta aloilta.