Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomikoulutus käynnistyy | SeAMK

Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomikoulutus käynnistyy

kategoria: Hakijalle

SeAMK järjestää yhteistyössä Kuortaneen Urheiluopiston kanssa toisen kerran hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomikoulutuksen. Koulutus alkaa syyskuussa 2019 ja se on suunnattu henkilöille, jotka haluavat kehittää asiantuntimustaan ja laajentaa osaamistaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssään. Ilmoittautuminen koulutukseen alkaa 2.5.2019 klo 8.00.

Hyvinvoinnin korkeakouludiplomikoulutuksessa syvennetään osaamista liikunnan, ravitsemuksen ja ympäristön laaja-alaisesta merkityksestä hyvinvoinnin ja terveyden työssä, huomioiden soveltavan liikunnan ja elämänkaaren vaiheet. Hyvinvointi sisältyy useaan hallinnon alaan, joten koulutuksen monipuolisella sisällöllä lisätään ymmärrystä myös poikkihallinnollisiin asioihin. Tavoitteena onkin, että koulutuksen suorittanut osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää sekä johtaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen prosesseja kunnassa, palveluntarjoajana ja/tai järjestössä.

– Koulutuksen sisällössä korostuvat mm. hyvinvointi ja terveys elämänkaaren eri vaiheissa, hyvinvoinnin ja terveyden prosessien organisoituminen ja hallinto, palveluprosessien kehittäminen, johtaminen ja talousosaaminen, kertoo koulutuspäällikkö Tarja Svahn.

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja hinta on 600€. Opiskelujen kestoksi arvioidaan 1,5-2 vuotta työn ohella suoritettuna. Osa koulutuksesta järjestetään Kuortaneen Urheiluopistolla. Ilmoittautuminen koulutukseen käynnistyy 2.5.2019 kello 8.00. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ja siihen mahtuu 30 ensimmäisenä ilmoittautunutta.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kuortaneen Urheiluopiston kanssa.

Opetus monimuotoisesti – lähiopetusjaksoja ja verkko-opintoja

Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomiin tähtäävä opetus järjestetään monimuotoisesti avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Opiskelu tapahtuu lähiopetusjaksoissa, jonka lisäksi opintoja suoritetaan verkko-opintoina. Lähiopiskelu toteutuu perjantaisin ja lauantaisin noin kerran kuukaudessa.

Korkeakouludiplomiin tähtäävät opinnot ovat korkeakoulutasoisia, mutta ne eivät johda tutkintoon. Tähän diplomikoulutukseen voi hakeutua opiskelemaan riippumatta iästä tai koulutustaustasta. Suorituksia voidaan hyväksi lukea opiskelijan mahdollisissa tulevissa tutkintoon tähtäävissä korkeakouluopinnoissa. Opintokokonaisuus sisältää 10 opintopisteen verran ylemmän amk-tutkinnon tasoisia opintoja.

Kun olet suorittanut vaadittavan määrän (55-60 op) avoimen AMKin opintoja ja täytät hakukelpoisuusvaatimukset ko. koulutukseen, voit hakea ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi Avoimen väylän haussa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tutkinto-opiskelijaksi hakuun Avoimen väylän kautta on omat hakukelpoisuusvaatimukset.

Lisätiedot koulutuksesta:
www.seamk.fi/hyvinvointijohtaminen

Koulutuspäällikkö Tarja Svahn, p. 040 830 2296