Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomi | SeAMK

Feeling Good, Leading Great - Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomi

Haluatko kehittää asiantuntemustasi hyvinvoinnin ja terveyden työssäsi? Hyvinvointijohtamisen koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät tai haluavat työskennellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen parissa.

Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomi

Koulutuksen suoritettuasi osaat suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää sekä johtaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen prosesseja kunnassa, palveluntarjoajana tai/ja järjestössä. Verkostoidut, lisäät ymmärrystäsi ja laajennat osaamistasi hyvinvoinnin ja terveyden asiantuntijana.

Syvennät osaamistasi liikunnan, ravitsemuksen ja ympäristön laaja-alaisesta merkityksestä hyvinvoinnin ja terveyden työssä huomioiden soveltavan liikunnan ja elämänkaaren vaiheet. Osaat toimia toimintaympäristösi poikkihallinnollisissa prosesseissa.

Koulutuksen järjestää SeAMK yhteistyökumppaninaan Kuortaneen Urheiluopisto.

Koulutuksen laajuus ja kesto

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Opiskelujen kestoksi arvioidaan 1,5-2 vuotta työn ohella suoritettuna.

Hyvinvointijohtamista monimuotoisesti

Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomikoulutusta tarjotaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Opiskelu on monimuotokoulutusta. Opiskelu tapahtuu lähiopetusjaksoissa, jonka lisäksi opintoja suoritetaan verkko-opintoina. Oppimisalustana käytetään Moodlea. Lähiopiskelu toteutuu perjantaisin ja lauantaisin noin kerran kuukaudessa.

Korkeakouludiplomiin tähtäävät opinnot ovat korkeakoulutasoisia, mutta ne eivät johda tutkintoon.  Suorituksia voidaan kuitenkin hyväksi lukea opiskelijan mahdollisissa tulevissa korkeakouluopinnoissa.  Tähän diplomikoulutukseen voi hakeutua opiskelemaan riippumatta iästä tai koulutustaustasta.

Opintokokonaisuus sisältää lisäksi 10 opintopisteen verran ylemmän ammattikorkeakoulun tasoisia opintoja, jotka voivat tuottaa opiskelijalle erillishakukelpoisuuden hänen hakiessaan ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijaksi. Kun olet suorittanut vaadittavan määrän (55-60 op) avoimen AMKin opintoja ja täytät hakukelpoisuusvaatimukset ko. koulutukseen, voit hakea ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi Avoimen väylän haussa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tutkinto-opiskelijaksi hakuun Avoimen väylän kautta on omat hakukelpoisuusvaatimukset.

Koulutuksen sisältö

Hyvinvointi ja terveys elämänkaaren eri vaiheissa
Hyvinvoinnin ja terveyden prosessien organisoituminen ja hallinto, palveluprosessien kehittäminen
Hyvinvointimittaaminen ja -teknologia
Johtaminen ja kehittäminen
Talousosaaminen
Kehittämistehtävä

Katso tarkempi opintojaksojen kuvaus opinto-oppaasta.

Aiemmat opinnot

Voit opiskella riippumatta iästäsi ja koulutustaustastasi.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 600 euroa, ja se voidaan maksaa kolmessa erässä. Maksuaikataulu: 1. erä laskutetaan koulutuksen alkaessa, 2. erä marraskuussa 2019 ja 3. erä tammikuussa 2020.

Koulutus järjestetään pääasiassa Seinäjoella, mutta osa koulutuksesta on Kuortaneen Urheiluopistolla. Koulutuksen hinta ei sisällä majoitus-, ruoka- eikä matkakuluja.

Ilmoittautuminen koulutukseen ja koulutuksen aloitus

Ilmoittautumisaika on päättynyt. Opiskelijat on valittu ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutuspaikan vastaanottamisen yhteydessä opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (600€), jonka laskutetaan kolmessa erässä vuoden aikana. Maksua ei palauteta, jos opiskelija peruu osallistumisen hyväksymisen jälkeen.

Koulutus alkaa syyskuussa 2019.

 

Koulutuspäivämäärät

24 lähipäivää

20.9.-21.9.2019
25.10.-26.10.2019
15.11.-16.11.2019
13.12.-14.12.2019
10.1.-11.1.2020
7.2.-8.2.2020
3.4.-4.4.2020
15.5.-16.5.2020
25.9.-26.9.2020
23.10.-24.10.2020
13.11.-14.11.2020
11.12.-12.12.2020

Muutokset mahdollisia.

Lisätiedot

Tarja Svahn

Koulutuspäällikkö

Tarja.Svahn(a)seamk.fi

+358408302296