Opiskelijoiden ja valmistuneiden tarinoita | SeAMK

Opiskelijoiden ja valmistuneiden tarinoita

Tutustu SeAMKiin ja seamkilaisiin tarinoiden kautta. Opiskelijat kertovat muun muassa opinnoistaan ja harjoittelusta. Valmistuneilla alumneilla on ollut mitä erilaisimpia polkuja nykyiseen työhönsä.

Sivulla olevat tarinalinkit vievät ulkoisille blogialustoille.

SeAMK Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden tarinoita vaihdosta

SeAMKin restonomiopiskelijoiden tarinoita harjoittelusta ulkomailla

SeAMKin liiketalouden opiskelijoiden tarinoita vaihdosta

Tekniikan tarinoita

lisää uutisia

Kulttuurialan tarinoita

lisää uutisia

Liiketalouden alan tarinoita

lisää uutisia

Ravitsemisalan tarinoita

lisää uutisia

Sosiaali- ja terveysalan tarinoita

lisää uutisia

Luonnonvara-alan opiskelijoiden ja alumnien tarinoita

lisää uutisia