SeAMKin kuudes kokoomateos keskittyy korkeakoulun vaikuttavuuteen | SeAMK.fi

SeAMKin kuudes kokoomateos keskittyy korkeakoulun vaikuttavuuteen

kategoria: SeAMK Info
Kokoomateoksen julkistamistilaisuus
Kokoomateoksen julkistamistilaisuuteen osallistui suuri osa kaikkiaan noin 80 kirjoittajasta.

SeAMKin kuudes kokoomateos on julkaistu. Kirja sisältää yhteensä 35 artikkelia, jotka on jaettu neljään eri osioon. Artikkelien kirjoittamiseen on osallistunut lähes 80 kirjoittajaa, joista suurin osa on SeAMKin opettajia tai TKI-henkilöstöä. Kirjoittajina on myös ulkopuolisia yhteistyökumppaneita. Kirjan artikkeleista osa on myös tehty monialaisessa yhteistyössä.

Kokoomateoksen kantavana teemana on Seinäjoen ammattikorkeakoulun toiminta monipuolisena vaikuttajana.

“Vaikuttavuutta syntyy monenlaisen toiminnan avulla, ja se ilmenee joko välittömästi tai välillisesti. Täten kirjassa paneudutaan sekä laaja-alaisiin näkökulmiin että kapeampiin yksityiskohtiin. Artikkelit pitävät sisällään myös case-esimerkkejä. Joka tapauksessa vaikuttavuuden todentamisen kannalta on erityisen tärkeää nostaa monipuolista osaamistamme esiin, saada se käyttöön sekä hyödyntää alueellisessa kehittämistyössä. Varmaa on, että pöytälaatikossa olevat tiedot ja osaaminen eivät ole vaikuttavia”, kirjan toimittaneet Seliina Päällysaho, Jaana Latvanen, Silja Saarikoski ja Sirkku Uusimäki toteavat johdantoartikkelissaan.

Kirjan pääluvuissa käsitellään oppimista SeAMKissa, SeAMKin roolia alueen hyvinvoinnin edistäjänä sekä yritystoiminnan kehittäjänä ja SeAMKina monialaista osaamista kokoavana yhteisönä.

Tiedot ja saatavuus:

Seliina Päällysaho, Jaana Latvanen, Silja Saarikoski & Sirkku Uusimäki (toim.)

Seinäjoen ammattikorkeakoulu monipuolisena vaikuttajana

Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 30

Verkkoversio löytyy pysyvästä osoitteesta:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7109-93-9

Suora linkki teokseen on:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/157062/SeAMK_A30_LOW.pdf?sequence=1&isAllowed=y