Oppimisympäristöt

Oppimiseen ja tutkimustyöhön soveltuvat tilat ja ympäristöt mahdollistavat laadukkaan opetuksen ja opiskelijoiden kehittymisen matkalla kohti tutkintoa ja työelämää. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on kaikkiaan 23 eri oppimis- ja tutkimustilaa. Nämä tilat käsittävät laboratorioita, studioita, simulaatiotiloja, opetusmaatilan ja opetusravintolan.

Opetusravintola Prikka toimii hyvänä esimerkkinä työelämään valmentavasta oppimisympäristöstä. Prikassa opiskelijat toimivat tuottajina eli valmistavat ja tarjoilevat ruoka-annoksia, mutta pääsevät myös huolehtimaan kokonaisuuksista. Esimiehinä toimiessaan opiskelijoilla on mahdollisuus johtaa muuta ryhmää sekä suunnitella esimerkiksi ruokien teemoja. Prikassa tarjolla onkin monipuolisia tehtäviä aina ruoan valmistuksesta asiakaspalveluun.

Tutustu kaikkiin oppimisympäristöihimme sivun oikean reunan valikossa.

Käytännönläheistä oppimista aidoissa ympäristöissä

Opiskelijamme saavat oppia käytännöntaitojaan autenttisissa oppimisympäristöissä, joissa he saavat kokeilla, tutkia, luoda ja analysoida opiskelualaansa liittyvien tehtävien ja projektien parissa. Opiskelijoilla on käytössään monipuolinen valikoima erilaisia laitteita ja ohjelmistoja. Näiden avulla he voivat suorittaa tehtäviään, mutta myös tutustua jo opiskeluaikana työelämässä käytettäviin laitteisiin ja ohjelmiin. Oppimisympäristöt tarjoavat näin loistavan mahdollisuuden valmistautua opiskelujen jälkeisiin työtehtäviin.

Tilamme ja laitteistomme ovat saaneet palkintoja kansallisesti ja kansainvälisesti. Kehitämme jatkuvasti tiloja vastaamaan työelämän vaatimuksiin sekä mahdollistamaan uusien menetelmien, tuotteiden ja palvelujen luomisen. Yritykset ja organisaatiot ovat myös tarttuneet tilaisuuteen hyödyntää SeAMKin oppimisympäristöjä. Tiloja ja laitteita käytetään erityisesti yrityksen tai organisaation henkilökunnan kouluttamiseen, oman toiminnan kehittämiseen, projekteihin ja uusiin innovaatioihin. Oppimisympäristöjen käytössä avustavat asiantuntijamme, jotka mahdollistavat laajempien kokonaisuuksien ohella myös yksilöllisten ratkaisujen ja ideoiden toteuttamisen.

Opiskelutiloista ja oppimisympäristöistä on kerrottu tarkemmin kunkin omalla sivulla.

(Verkkosivulla on ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, jotka eivät ole digipalvelulain piirissä. Nämä videot voivat olla ei-saavutettavassa muodossa eli ilman tekstitystä ja mahdollista äänivastinetta.)