Toimintatavat ja periaatteet

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tehtävänä on osaamisen, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kasvattaminen.

SeAMKin kaiken toiminnan pohjana ovat arvomme, joita ovat yrittäjähenkisyys, kansainvälisyys, SeAMK-henki ja vastuullisuus.

Teemme merkityksellistä työtä toisten asiantuntijoiden  ja tulevaisuuden tekijöiden parissa. SeAMK-henki on yksi SeAMKin arvoista. Arvostamme toisiamme, välitämme toisistamme sekä  toimimme avoimesti ja vuorovaikutuksellisesti. Kannustamme toisiamme sekä  arvostamme osaamista ja yrittäjähenkisyyttä.

SeAMKin laatujärjestelmän kehyksenä toimii PDCA-malli, jota voidaan luonnehtia klassiseksi ongelmanratkaisun ja kehäoppimisen menetelmäksi. Laatujärjestelmämme on saanut hyväksynnän ja laatuleiman Karvin järjestämässä kansainvälisessä auditoinnissa vuosina 2016 ja 2022.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan kirjatuilla toimenpiteillä Seinäjoen ammattikorkeakoulu pyrkii edistämään työyhteisön ja opiskelupaikan tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, moninaisuutta ja hyvinvointia.

Sitoudumme myös edistämään yhdenvertaisuutta sekä avointa ja kunnioittavaa ilmapiiriä. Turvallisemman tilan periaatteita noudatamme kaikessa toiminnassamme. Turvallisemman tilan periaatteilla pyrimme luomaan tasa-arvoisen ja kaikille avoimen paikan oppia ja työskennellä.

SeAMKin strategiassa ja koko toiminnassa on huomioitu myös vastuullisuus ja kestävä kehitys.