Toisen asteen väyläopinnot

Väyläopinnot tarjoavat SeAMKin yhteistyöoppilaitosten toisen asteen tutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa korkeakouluopintoja jo toisen asteen ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen aikana.

Mitä ovat toisen asteen väyläopinnot?

 • Väyläopinnot on tarkoitettu SeAMKin yhteistyöoppilaitosten ammatillisen toisen asteen koulutuksen tutkinto-opiskelijoille sekä lukiokoulutuksessa opiskeleville.
 • Väyläopinnoissa opiskelija suorittaa toisen asteen tutkinnon aikana SeAMKin AMK-tutkinto-ohjelmiin sisältyviä opintoja. Opinnot suoritetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.
 • Opintoja on mahdollista suorittaa 15 opintopistettä (op).
 • Väyläopetussuunnitelmiin sisältyvät opinnot ovat maksuttomia toisen asteen yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille.
 • Väyläopinnot ovat toisen asteen opiskelijoille loistava tapa kokeilla korkeakouluopintoja valitsemallasi alalla, kerryttää ammattikorkeakoulun opintopisteitä ja aloittaa matkan kohti korkeakoulututkintoa jo toisen asteen koulutuksen aikana!

Väyläopintojen eteneminen

 • Ilmoittautuminen
  • Ilmoittautuminen väyläopintoihin järjestetään kahdesti vuodessa (tammi-helmikuussa sekä elo-syyskuussa). Kun opiskelija ilmoittautuu väyläopintoihin, hän suorittaa saman lukukauden aikana väyläpääsykoe-opintojakson (ks. alla) ja aloittaa väyläopinnot ilmoittautumista seuraavana lukukautena.
  • Väyläopinnoista kiinnostuneen toisen asteen opiskelijan kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä oman oppilaitoksen opinto-ohjaajaan. Voit olla myös yhteydessä osoitteeseen jatkuva.oppiminen@seamk.fi.
  • Ilmoittautumislinkit ja -ohjeet välitetään toisen asteen oppilaitosten yhteyshenkilöiden kautta. Opiskelija ilmoittautuu opintoihin itse keskusteltuaan ensin toisen asteen opinto-ohjaajan kanssa.
  • Ilmoittautuessaan opiskelijan tulee valita, minkä väylän opintoja hän haluaa opiskella. Yhteisväylissä hakukelpoisuus muodostuu kaikkiin yhteisväylään kuuluviin tutkinto-ohjelmiin
  • Väyläopinnot on tarkoitettu vain SeAMKin toisen asteen yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille.
  • Opintoihin ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan ulkopuolella.
 • Väyläpääsykoe-opintojakso
  • Ilmoittautuneet opiskelijat saavat sähköpostiinsa ohjeet väyläpääsykoe-opintojakson suorittamisesta.
  • Väyläpääsykoe-opintojakso on SeAMKin opintojakso “Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu”, jonka laajuus on 2 opintopistettä (op).
  • Opintojaksoon ei sisälly varsinaista koetta, vaan siinä opiskellaan itsenäisesti verkossa SeAMKin Moodle-oppimisalustan ohjeiden mukaan. Opintojaksolla tutustutaan korkeakouluopiskelun käytäntöihin, opiskelijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin, SeAMKin toimintaperiaatteisiin ja sääntöihin, urasuunnittelutaitoihin sekä muihin tärkeisiin asioihin.
  • Hyväksytyn suorituksen jälkeen opiskelija voi aloittaa väyläopinnoissa seuraavana lukukautena. Hyväksytty suoritus edellyttää opintojaksoon kuuluvien tehtävien suorittamista ohjeiden mukaisesti. Hyväksytyn suorituksen arviointikriteerit ovat:
    • Opiskelija osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet.
    • Opiskelija osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja.
    • Opiskelija tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi.
    • Opiskelija tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
    • Opiskelija tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussa.
  • Mikäli väyläopintoihin liittyvän pääsykoe-opintojakson suorittaa hyväksytysti useampi toisen asteen opiskelija kuin väyläopintoihin on paikkoja, voidaan opiskelijamäärää tarvittaessa rajata erikseen määritellyllä tavalla.
 • Väylän aloitus
  • Hyväksytyn väyläpääsykoe-opintojakson suorituksen jälkeen opiskelijat saavat ohjeet sähköpostiinsa SeAMK-käyttäjätunnusten aktivoimisesta.
  • Väyläopiskelijoille järjestetään Teams-aloitustapaaminen, jossa neuvotaan käytännön asioissa väyläopintojen aloittamiseen liittyen.
  • SeAMKin opinto-ohjaaja lähettää henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja opintojaksojen ajoitustiedot sähköpostitse sekä ilmoittaa opiskelijan oikeille opintojaksoille.
  • Tiedot opintojakson suorittamisesta lähetetään vain opiskelijan SeAMK-sähköpostiin.
 • Opiskelu väylässä
  • Väyläopintojen aikana suoritetaan väyläopetussuunnitelman mukaisia opintoja SeAMKissa.
  • Opinnot toteutetaan pääosin itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina.
  • Opiskelija saa väyläopintojen aikana ohjausta omalta toisen asteen opinto-ohjaajaltaan, SeAMKin opinto-ohjaajalta sekä osoitteesta jatkuva.oppiminen@seamk.fi.
  • Väylän ajoitussuunnitelma on 1,5 vuotta.
 • Tutkinto-opiskelijaksi SeAMKiin

Ajankohtaista

Seuraava ilmoittautuminen järjestetään 15.8.2024-15.9.2024. Väyläpääsykoe-opintojakso järjestetään loka-marraskuussa 2024. Väyläpääsykoe-opintojakson hyväksytyn suorituksen jälkeen opiskelija voi aloittaa tammikuussa 2025 väyläopinnoissa.

Seuraavassa ilmoittautumisessa tarjolla ovat seuraavat väylät:

 • Sosiaali- ja terveysalan yhteinen väylä

  Sosiaali- ja terveysalan yhteinen väylä sisältää opintoja näistä tutkinto-ohjelmista:

  • Sairaanhoitaja (AMK)
  • Terveydenhoitaja (AMK)
  • Fysioterapeutti (AMK)
  • Sosionomi (AMK)
  • Geronomi (AMK)

  Sosiaali- ja terveysalan väylän suoritettuasi voit valita, mihin väylään sisältyvään tutkinto-ohjelmaan haet toisen asteen väylähaussa.

 • Agrologi (AMK), Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka ja Restonomi (AMK) -väylä

  Ruoka-alan väylä sisältää opintoja näistä tutkinto-ohjelmista:

  • Agrologi (AMK)
  • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
  • Restonomi (AMK)

  Ruoka-alan väylän suoritettuasi voit valita, mihin väylään sisältyvään tutkinto-ohjelmaan haet toisen asteen väylähaussa.

  Tutustu väyläopetussuunnitelmaan tästä!

 • Tradenomi (AMK) Liiketalous ja tradenomi (AMK) Pk-yrittäjyys -väylä

  Liiketalous- ja pk-yrittäjyys -väylä sisältää opintoja näistä tutkinto-ohjelmista:

  • Tradenomi (AMK) Liiketalous
  • Tradenomi (AMK) Pk-yrittäjyys

  Liiketalous ja pk-yrittäjyys -väylän suoritettuasi voit valita, kumpaan väylään sisältyvään tutkinto-ohjelmaan haet toisen asteen väylähaussa.

  Tutustu väyläopetussuunnitelmaan tästä!

 • Tradenomi (AMK) Liiketalous ja tradenomi (AMK) Pk-yrittäjyys -urheiluakatemiaväylä

  Ammatillisen toisen asteen tutkinto-opiskelija ja lukiokoulutuksen opiskelija, joka on myös Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemialainen, voi suorittaa erityisen urheiluakatemiaväylän. Huippu-urheilu on mahdollista yhdistää korkeakouluopiskeluun ja samalla urheilevalle opiskelijalle muodostuu joustava opintopolku Seinäjoen ammattikorkeakouluun. Väyläopintojen joustavuus helpottaa opintojen aikatauluttamista ja yhdistämistä urheilijaelämään. Opinnoissa voi hyödyntää urheilun ja valmennuksen tuottamia valmiuksia.

  Liiketalous- ja pk-yrittäjyys (urheiluakatemia) -väylä sisältää opintoja näistä tutkinto-ohjelmista:

  • Tradenomi (AMK) Liiketalous
  • Tradenomi (AMK) Pk-yrittäjyys

  Liiketalous ja pk-yrittäjyys -väylän suoritettuasi voit valita, kumpaan väylään sisältyvään tutkinto-ohjelmaan haet toisen asteen väylähaussa.

  Tutustu väyläopetussuunnitelmaan tästä!

 • Ennakkotieto! Syksyllä 2025 alkavat seuraavat väylät (ilmoittautuminen ja väyläpääsykoe keväällä 2025):

Lisätietoja toisen asteen väyläopinnoista

Henkilökuva.

Outi Rinta-Homi

Suunnittelija, jatkuva oppiminen

sähköposti

Outi.Rinta-Homi(a)seamk.fi

puhelin

+358504010027