Kehittämistyökalut yrityksille ja muille organisaatioille

Työkaluja ja oppaita yrityksen kasvattamiseen, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Punertavahiuksinen nainen seisoo petroolinvärinen mekko päällään.

Sanna Joensuu-Salo

Tutkijayliopettaja, dosentti

erikoisala: markkinointi, yritysten kasvu, yrittäjyyskasvatus

sähköposti

Sanna.Joensuu-Salo(a)seamk.fi

puhelin

+358408680144

Vaaleahiuksinen nainen seisoo kädet puuskassa.

Tiina Nieminen

Aluekehittäjä

erikoisala: Kansainvälinen osaaminen, projektiosaaminen, pk-yritysten digitalisaatio

sähköposti

Tiina.Nieminen(a)seamk.fi

puhelin

+358408304983

Henkilökuva.

Mika Koivupuisto

TKI-asiantuntija, yrittäjyys ja kasvu

sähköposti

Mika.Koivupuisto(a)seamk.fi

puhelin

+358400368221

Työkaluja yritysten kestävän liiketoiminnan kehittämiseen

 • KIERTOTALOUDEN ROADMAP - Kiertotalouden ensiaskeleet pk-yrityksille

  Opas pk-yrityksille kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan aloittamiseen erityisesti Etelä-Pohjanmaan pk-teollisuuden tarpeisiin. Opas ja sen tukimateriaali toimivat myös työkaluna yrityksen sisäisessä kehitystyössä. Materiaali on sovellettavissa myös muille kuin teollisuuden toimialoille. Opas tukee yritysten omatoimista työskentelyä kiertotalouden tarjoamien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamiseksi ja omien ensiaskeleiden suunnittelemiseksi kohti kiertotaloutta.

  Roadmapin avulla yritys voi järjestää organisaatiossaan esimerkiksi ääniohjatun työpajan, jonka lopputuloksena yritys tietää, mitä kiertotaloudella halutaan heidän yrityksessään tavoitella, mitkä kiertotalouden liiketoimintamallit soveltuvat parhaiten heidän yritykseensä, ja millaisilla lyhyen aikavälin toimenpiteillä muutosta voidaan lähteä yrityksessä toteuttamaan, askel kerrallaan.

  Tutustu oppaaseen täällä »

 • ILPO - Opas ilmastopäästöjen laskentaan pk-yritykselle

  ILPO on käytännönläheinen opas pk-yrityksen ilmastopäästöjen eli hiilijalanjäljen laskentaan. Oppaan lähtökohtana on, että hiilijalanjäljen laskenta ei tarvitse olla käyttäjälle ennestään tuttua, vaan oppaan avulla kaikki pääsevät vauhtiin. Itse laskennan ja sen tuloksen lukemisen lisäksi oppaassa kerrotaan, mikä hiilijalanjälki on ja mitä siitä on hyvä tietää ennen laskennan aloittamista, sekä miksi yrityksen kannattaa selvittää hiilijalanjälkensä ja miten sitä voi hyödyntää. Lisäksi oppaassa annetaan vinkkejä päästöjen vähentämistoimiin. ​

  Hiilijalanjälki voidaan laskea sekä yritykselle, että tuotteelle tai esimerkiksi palvelulle. Tietyt lainalaisuudet pätevät kaikessa hiilijalanjälkilaskennassa, mutta ILPO opastaa nimenomaan yrityksen hiilijalanjäljen selvittämiseen ja sen hyödyntämiseen.

  ILPO-oppaan löydät täältä »

 • Lisää kierroksia! Kiertotalousopas pk-yrityksille

  Lisää kierroksia! Opas pk-yrityksille kiertotalouden eri tasojen ja keskinäisten suhteiden hahmottamiseen, sekä kiertotalouden erilaisten liiketoimintamallien tunnistamiseen. Oppaassa voi käydä kattavan opastetun kierroksen kiertotalouden ulkokehiltä kohti ydintä, tai pureutua tiettyyn teeman.

  Opas soveltuu monipuolisesti erilaisten pk-yritysten tarpeisiin, joilla on halu ymmärtää kiertotalouden kokonaisuutta paremmin. Oppaan käyttö ei vaadi aiempaa tietämystä kiertotaloudesta, vaan lukija ohjataan aiheen pariin jäsennellysti.

  Tutustu työkaluun täällä »

 • HITU - Tuotteen hiilijalanjäljen laskentatyökalu

  Tämän laskentatyökalun avulla teollisuuden pk-yritykset voivat mallintaa tuotteidensa hiilijalanjälkiä koko tuotteen elinkaaren ajan, Elinkaaren vaiheisiin kuuluvat luonnonvarojen talteenotto, kuljetus ja jalostus raaka-aineiksi, raaka-aineiden kuljetus ja tuotteiden valmistus, valmiiden tuotteiden kuljetus ja jakelu, tuotteiden käyttö sekä tuotteiden hävittäminen.

  Lataa Excel-muotoinen laskentatyökalu käyttöösi täältä »

 • Riihi – kiertotaloussivusto

  Riihi on kiertotaloussivusto, joka kokoaa yhteen eteläpohjalaisesta näkökulmasta oleellista ja ajankohtaista kiertotaloustietoa ja toimijoita. Riiheen on koottu kiertotalouteen liittyvät ajankohtaiset uutiset ja Riihen tapahtumakalenterista löytyy teemaan liittyvät tapahtumat ja koulutukset. Riihen kattavasta materiaalipankista löytyy muun muassa työkaluja, oppaita, tallenteita ja linkkivinkkejä kiertotalousliiketoiminnan kehittämiseen. Riihen parvelle on koottu esimerkkejä alueen yritysten kiertotalousratkaisuista sekä listauksia toimijoista, jotka voivat omalla toiminnallaan edistää yritysten liiketoiminnan kehittämistä. Kokoamalla Riiheen materiaalia ja toimijoita edistetään tiedon ja osaamisen jalostumista uusiksi innovaatioiksi ja liiketoiminnan kasvuksi.

  Tutustu Riiheen täällä » 

 • Boost Your Eco!

  Boost Your Eco! -on eteläpohjalaisen pk-yrityksen ekoinnovaation malli, joka sisältää neljä työkalua ekoinnovaatioprosessin kehittämiseen yrityksessä. Työkalut on jaoteltu yrityksille, jotka ovat eri tasoilla ekoinnovaatioiden kehittämisessä. Mallin ja työkalut ovat toteuttaneet yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Vaasan Yliopiston asiantuntijat.

  Tutustu malliin ja työkaluihin täällä »

 • Kiertotalousliiketoiminnan suunnittelutyökalut

  Ekoinnovointi ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa tuotetut viisi (5) työkalua auttavat yritystä kehittämään kiertotalousliiketoimintaansa systemaattisesti. Työkalut ovat:

  1. Tietoisuus kiertotaloudesta ja sen hyödyistä sekä toteuttamisen esteistä
   2. Liiketoimintamallin suunnittelu
   3. Markkinahyväksynnän mittareita
   4. Kiertotalousliiketoiminnan kasvu ja kannattavuus
   5. Kiertotalousliiketoiminnan ei-taloudellisen menestymisen mittari

  Työkalujen käyttöön liittyy myös kaksi opasta, Opas kiertotalousliiketoiminnan suunnitteluun ja Ohjeita kiertotalousliiketoiminnan suunnittelutyökalujen käyttöön.

  Lisäksi hankkeessa on rakennettu Kiertotalousliiketoiminnan ei-taloudellisen menestymisen itsearviointimittari sekä Toimintaympäristön arviointi -itsearviointimittari.

  Työkaluihin ja oppaisiin pääset tutustumaan täällä »

 • Kiertotaloutta konepajoihin Etelä-Pohjanmaalla

  Kiertotaloutta konepajoihin Etelä-Pohjanmaalla -toimenpideohjelmasta on olemassa sekä lyhyt että pitkä versio. Lyhyt versio Kiertotaloutta konepajoihin Etelä-Pohjanmaalla selventää yrityksille tiivistetysti ja konkreettisesti, minkälaisilla toimenpiteillä yritykset voivat kehittää liiketoimintamallejaan ja hyödyntää kiertotaloutta. Pitkä versio Kiertotaloutta konepajoihin Etelä-Pohjanmaalla -toimenpideohjelma on suunnattu yritysten lisäksi julkisille toimijoille kiertotalouden edistämiseksi alueen yrityksissä. Pitkässä versiossa on kuvailtu kiertotalouden nykytilanne ja kehityskohteet eteläpohjalaisessa konepajateollisuudessa.

  Toimenpideohjelmiin voit tutustua täällä »

 • KIERTOLIIKE – kiertotaloudella kohti kestävämpää liiketoimintaa

  Lähde rakentamaan tulevaisuuskestävää liiketoimintaa aloittamalla oma kiertotalousmatkasi!

  Työkalun avulla saat käsityksen siitä, mitä kiertotalous oikeastaan on, ja mitä se voisi tarkoittaa juuri teidän liiketoimintanne näkökulmasta. Työkalu auttaa tunnistamaan monipuolisesti erilaisia kiertotalouden mahdollisuuksia, joista potentiaalisimmiksi tunnistettujen kohdalla konkretisoidaan ensimmäiset askeleet, joilla aloitat oman matkasi kohti kiertotaloutta.

  Tutustu Kiertotaloudella kohti kestävämpää liiketoimintaa -työkaluun täällä » 

 • Vastuullisuuden itsearviointityökalu ja vastuullisuustyönkäsikirja

  Itsearviointityökalu ja käsikirja opastavat siihen, miten vastuullinen toiminta ja kestävän kehityksen tukeminen saattelee yrityksen kokonaisvaltaisesti parempaan menestykseen. Molemmat työkalut on kehitetty
  Pienet vastuulliset yritykset: vastuullisuudesta kilpailukykyä koronan jälkeen -hankkeessa, jota on rahoittanut Euroopan Unionin sosiaalirahasto ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus.

  Vastuullisuuden itsearviointityökalu »
  Vastuullisuustyönkäsikirja »

 • Vastuullisuusviestinnän opas

  Vastuullisuusviestinnän opas ohjaa vastuullisuustyötä aloittavia pieniä yrityksiä viestimään luotettavasti ja riittävällä laajuudella omasta vastuullisuudestaan. Huolellinen perehtyminen ja suunnittelu ovat arvokas pohja hyvälle viestinnälle. Vastuullisuusviestintä ei ole erillinen osa-alue, vaan sen tulisi olla integroituna osaksi yrityksen yleistä viestintästrategiaa. Vastuullisuusviestinnän tulee tukea yrityksen arvoja sekä heijastaa niitä kaikessa viestinnässä. Tämä opas antaa siihen valmiudet.

  Lataa vastuullisuusviestinnän opas täältä

Lisätietoja

Tummahuksinen nainen seisoo käsi lanteilla.

Krista Mäki

Asiantuntija, tki

erikoisala: Kiertotalous, kestävä kehitys, ympäristöteknologia

sähköposti

Krista.Maki(a)seamk.fi

puhelin

+358408300356

Vaalea pitkähiuksinen nainen seisoo toinen käsi lanteilla.

Laura Könönen

Asiantuntija, tki

sähköposti

Laura.Kononen(a)seamk.fi

puhelin

+358408301244

Heli Hietala

Projektipäällikkö

sähköposti

Heli.Hietala(a)seamk.fi

puhelin

+358408302028

Henkilökuva.

Mika Koivupuisto

TKI-asiantuntija, yrittäjyys ja kasvu

sähköposti

Mika.Koivupuisto(a)seamk.fi

puhelin

+358400368221

Työkaluja ja oppaita yritysten omistajanvaihdoksiin

Lisätiedot

Henkilökuva Elina Varamäestä.

Elina Varamäki

Vararehtori

sähköposti

Elina.Varamaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408305189

Henkilökuva

Anmari Viljamaa

Tutkijayliopettaja

sähköposti

Anmari.Viljamaa(a)seamk.fi

puhelin

+358408302397

Punertavahiuksinen nainen seisoo petroolinvärinen mekko päällään.

Sanna Joensuu-Salo

Tutkijayliopettaja, dosentti

erikoisala: markkinointi, yritysten kasvu, yrittäjyyskasvatus

sähköposti

Sanna.Joensuu-Salo(a)seamk.fi

puhelin

+358408680144

Juha Tall

Juha Tall

Asiantuntija, tki

sähköposti

Juha.Tall(a)seamk.fi

puhelin

+358408680197

Työkaluja yrittäjyyteen

Lisätiedot

Henkilökuva

Anmari Viljamaa

Tutkijayliopettaja

sähköposti

Anmari.Viljamaa(a)seamk.fi

puhelin

+358408302397

Emilia Kangas

Yliopettaja

sähköposti

Emilia.Kangas(a)seamk.fi

puhelin

+358408300323

Työkaluja matkailualan yrityksille

Lisätiedot

Lyhythiuksinen nainen seisoo kädet puuskassa.

Elina Järvinen

Asiantuntija, tki

erikoisala: Matkailuyrittäjyys, matkailun tiedolla johtaminen

sähköposti

Elina.Jarvinen(a)seamk.fi

puhelin

+358408680610

Henkilö seisoo hieman sivuttain kameraan.

Sanna Jyllilä

Lehtori

erikoisala: Matkailuyrittäjyys, matkailututkimus, Green care

sähköposti

Sanna.Jyllila(a)seamk.fi

puhelin

+358408300400

Työkaluja ja oppaita tapahtuma-alan yrityksille

 • Virtuaalitapahtumista uutta liiketoimintaa Etelä-Pohjanmaalle -opas

  Tapahtumatuotantoon on tullut digitaalinen ulottuvuus, jota ei voi enää sivuttaa. Tapahtuma-alan digitalisaatio on tullut jäädäkseen ja edellyttää uudistumiskykyä tapahtuma-alan toimijoilta. Miten voisit luoda uutta liiketoimintaa virtuaalitapahtumien ja yritysyhteistyön avulla?

  Tutustu Virtuaalitapahtumista uutta liiketoimintaa oppaaseen ja kokeile 3D-mallinnettuja kohteita Seinäjoella: Aalto-keskus, Seinäjoen Keskustori ja Piirin alue. Kuuntele ja katsele aiheesta toteutetut videot ja podcastit sekä perehdy aiheeseen artikkelien ja selvitysten kautta.

  Tutustu oppaaseen täällä »

Työkaluja valmistavan teollisuuden yrityksille

 • Digi-opas valmistavan teollisuuden pk-yrityksille

  Ketterä teollisuus –hankkeessa laadittiin 32-sivuinen Digi-opas valmistavan teollisuuden pk-yrityksille hankkeen aikana havaituista seikoista, jotka niiden tulee ottaa huomioon valmistautuessaan käyttöönottamaan teollista internetiä ja kehittäessään digitaalisen valmistuksen osaamistaan. Digi-opasta päivitettiin säännöllisesti hankkeen edetessä.
  Digi-oppaan sisältö kattaa seuraavat kokonaisuudet:

  • Megatrendit maailmalla
  • Teollisuus 4.0
  • Ennusteita 2018
  • Digitalisaation muutoksen vaiheet
  • Muutoksen ajurit
  • Haasteet
  • CPS-linja (SeAMK)
  • CPS-linja – Dashboards (TTY)
  • Digital Factory Akatemia
  • Yhteistyön mahdollisuudet kotimaassa ja ulkomailla

  Digi-opas valmistava teollisuuden pk-yrityksille »

Lisätiedot

Vaalea kiharahiuksinen mies seisoo hieman sivuttain käsi sinisen puvuntakin liepeessä.

Juha Hirvonen

Yliopettaja

sähköposti

Juha.Hirvonen(a)seamk.fi

puhelin

+358408300340

Työkaluja sosiaali- ja terveysalan yrityksille

Lisätiedot

Nainen seisoo toinen käsi lanteilla.

Salla Kettunen

Asiantuntija, tki

erikoisala: EU projektien toteutus

sähköposti

Salla.Kettunen(a)seamk.fi

puhelin

+358408680140

Työkaluja ruoka-alan yrityksille

 • Hyvät toimintamallit – uuden elintarvikeyrittäjän opas

  Uuden yrityksen perustaminen on jännitysnäytelmä, joka tarjoaa mahdollisuuden muuttaa luovia ideoita ja intohimoja menestyväksi yritystoiminnaksi. Uutta yritystä ei voi kuitenkaan perustaa lennosta. Perustaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja päättäväisyyttä. Olemme koonneet KORU – koulutuksella ruokamaakunta nousuun -hankkeessa tämän oppaan, jonka avulla saat luotua yritysideastasi toimivan yrityksen. Tässä oppaassa keskitymme elintarvike- ja liiketoiminnan perusteisiin, asiakastarpeen tunnistamiseen, tuotekehitysosaamiseen, laadunvalvontaan sekä energia ja kiertotalouteen.

  Uuden yrityksen aloittaminen voi olla haastavaa, mutta myös palkitsevaa. Pidä tavoitteesi selvänä ja ole valmis tekemään kovasti töitä unelmasi eteen. Muista myös, että epäonnistumiset ovat osa matkaa, ja niistä voi oppia paljon. Usko itseesi ja unelmiisi, niin voit saavuttaa mitä tahansa uudella yritykselläsi!

  Tutustu oppaaseen täällä »

 • Opas korkean lisäarvon PREMIUM-tuotteen kehittämiseen kuluttajaa kuunnellen

  Kun maailma myllertää, tuo ruoka lohtua sekä pakokeinon arjesta. Säästökuurista huolimatta, erityisen erottuvat, korkean lisäarvon PREMIUM-tasoiset elintarvikkeet ovat kuluttajien oikotie päivittäiseen nautintoon ja hemmotteluun. Erityisesti lähiruokaan liitetään jo valmiiksi mielikuva laadusta ja elämyksistä. Tätä mielikuvaa kannattaa hyödyntää, kun lähiruokatuotteiden halutaan erottuvan entisestään.

  Kuluttaja on mikro- ja pk-kokoisten elintarvikeyritysten alihyödynnetty voimavara, kun tuotteesta halutaan tehdä asiakkaan silmissä erityisen erottuva. Tuotekehityksen tiimellyksessä on helppo unohtaa, että kuluttajan tarpeiden ja halujen ymmärtäminen ja täyttäminen on ruoka- ja juomatuotteiden menestyksen avain. Kuluttajan ottaminen mukaan tuotekehitykseen luo tiiviimmän tunnesiteen tuotteeseen, tarjoaa yritykselle monenlaista arvokasta tietoa tuotekehityksen tueksi sekä luo mahdollisuuden erottua kilpailijoista.

  Erityisen erottuvia elintarvikkeita! -opas on osa Seinäjoen ammattikorkeakoulun PREMIUM – erityisen erottuvat elintarvikkeet -hankkeen toimenpiteitä ja koottu kesällä 2023. Oppaan työryhmässä ovat olleet mukana projektipäällikkö Elina Huhta sekä asiantuntijat Merja Mäkipelkola ja Lotta Haapala.

  Oppaaseen on tiivistetty vinkkejä ja ideoita siihen, miten kehität tuotteesi erityistä erottuvuutta eri sukupolvien kuluttajia kuunnellen. Oppimisentäyteisiä lukuhetkiä!

  Lataa opas tästä »

   

 • Opas ruokahävikin vähentämiseen ammattikeittiöissä

  Tämä opas on toteutettu osana Wasteless-hanketta, jonka keskeinen tavoite on vähentää ruokahävikin kokonaismäärää 20 prosenttia julkisissa ruokapalveluissa. Hankkeen tavoitteena on kehittää ruokapalvelujen ruokahävikin seurantaa tehokkaammaksi, sekä vaikuttaa hävikin vähentämiseen muun muassa reseptiikan ja digitaalisen mittaamisen kautta.

  Opas on suunnattu julkisten ammattikeittiöiden ruokapalveluhenkilöstölle, ja sen tarkoituksena on antaa vinkkejä ruokahävikin vähentämiseen ruokapalveluissa.

  Tutustu oppaaseen tästä »

  Lue lisää Wasteless-hankkeesta »

 • Opas ja työkalu muutosjoustavuuden parantamiseen elintarvikeyrityksissä

  Muutoskyvykkyyden ja -joustavuuden eli resilienssin vahvistaminen on alati nopeampaan muuttuvassa maailmassa yksi keskeisimmistä pk-yritysten haasteista. YDIRE-hankkeessa tuotetut muutosjoustavuuden työkalu ja opas auttavat lähiruokayrityksiä pohtimaan, analysoimaan ja kehittämään yritystoiminnan resilienssiä.

  Muutosjoustavuudesta menestystä – opas lähiruokayrityksille tutustuttaa sinut muutosjoustavuuden käsitteen perusteisiin sekä muuttuvan toimintaympäristön tarkasteluun. Mukana on vinkkejä, tehtäviä ja pohdintakysymyksiä oman yrityksen tilanteen tarkasteluun.

  Lataa PDF-opas omalle koneellesi täältä.

  Muutosjoustavuuden työkalun avulla lähiruokayritykset voivat verrata omaa muutosjoustavuuden eli resilienssin tasoa suhteessa muihin eteläpohjalaisiin ruoka-alan yrityksiin. Työkalussa yritykset vastaavat kysymyspatteristoon ja tämän jälkeen saavat arvion yrityksen muutosjoustavuuden tasosta eri osa-alueilla. Lopuksi työkalu antaa vinkkejä muutosjoustavuuden kehittämiseen yrityksen liiketoiminnassa.

  Lataa muutosjoustavuuden Excel-työkalu täältä.

  Työkalu on toteutettu osana YDIRE – yritysten välisen yhteistyön ja resilienssin avulla kohti resilienssi lyhyissä elintarvikeketjuissa -hanketta ja sen ovat kehittäneet projektikumppanit Vaasan yliopistosta, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

 • IKE-hiilijalanjälkilaskuri elintarvikeprosesseille

  IKE-hiilijalanjälkilaskuri on Ilmastokestävät elintarvikeprosessit -hankkeessa luotu Microsoft Excel -pohjainen työkalu tuottamaan tietoa elintarviketuotteiden valmistuksesta syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen suuruusluokasta ja hiilijalanjäljestä. Työkalu huomioi käytettävät raaka-aineet, pakkausmateriaalit, jätteet ja sivuvirrat, energiankulutuksen sekä logistiikan. Itse laskurin lisäksi työkaluun kuuluu helposti seurattava laskentaohjeistus sekä tulostettava raportointipohja arviointituloksista.

  IKE-hiilijalanjälkilaskuri on tallennettava tietokoneen kovalevylle samaan kansioon yhdessä IKE-hiilijalanjälkilaskurin käyttöoppaan sekä tulostettavan raportointipohjan kanssa, että nämä saadaan toimimaan yhdessä. Ohjeistus- ja raportointiominaisuudet eivät siis toimi, jos laskuri on tallennettu verkkosijaintiin, kuten esim. Microsoft OneDriveen. Tämän lisäksi on käynnistyksen yhteydessä hyväksyttävä VBA-makrojen käyttö.

  HUOM! Word-tiedostojen nimet on muokattava alla olevin muotoihin toiminnan varmistamiseksi!
  – IKE-hiilijalanjälkilaskurin käyttöopas
  – IKE-hiilijalanjälkilaskurin raportin pohja

  IKE-hiilijalanjälkilaskuri

  IKE-hiilijalanjälkilaskurin käyttöopas

  IKE-hiilijalanjälkilaskurin raportin pohja

  Lataa kaikki tiedostot sisältävä ZIP-tiedosto

Lisätiedot

Vaalea nainen seisoo toinen käsi lanteella ja toinen takin liepeessä.

Taina Seppälä-Kolkka

Asiantuntija, tki

sähköposti

Taina.Seppala-Kolkka(a)seamk.fi

puhelin

+358406807095

Joni Viitala

Projektipäällikkö

sähköposti

Joni.Viitala(a)seamk.fi

puhelin

+358408301246

Talous- ja velka-asioiden käsittelyyn työkaluja

Lisätietoja

Tummahiuksinen nainen hymyilee.

Anu Aalto

Lehtori

sähköposti

Anu.Aalto(a)seamk.fi

puhelin

+358406807524

Työkaluja laadunhallintaan ja palvelumuotoiluun

 • Helppoja laatutyökaluja ongelmanratkaisuun ja juurisyiden etsintään

  5xMIKSI
  Kalanruotokaavio

  Täältä löydät 5xMIKSI-työkalun sekä kalanruotokaavion, joiden avulla voit tehdä ongelmanratkaisua ja etsiä juurisyitä.

   

  Työkalut on kehitetty Laadulla kilpailukykyisempiä tuotteita ja palveluita PK- ja mikroyrityksissä -hankkeessa (ESR).

 • PDCA-malli

  Jatkuvan parantamisen malli

  Täältä löydät PDCA-mallin, jota voit hyödyntää jatkuvan parantamisen prosessissa.

   

  Työkalu on kehitetty Laadulla kilpailukykyisempiä tuotteita ja palveluita PK- ja mikroyrityksissä -hankkeessa (ESR).

 • Palvelupolku

  Palvelupolun mallintaminen
  Kriittinen piste

  Täältä löydät palvelupolun mallintamiseen käytettävän mallin, jonka avulla voit kuvata ja mallintaa minkä tahansa palvelun etenemisen. Materiaalissa on myös malli kriittisen pisteen määrittelyn tueksi.

   

  Työkalut on kehitetty Laadulla kilpailukykyisempiä tuotteita ja palveluita PK- ja mikroyrityksissä -hankkeessa (ESR).

 • Kooste palvelumuotoiluprosessin työkaluista ja malleista

  Palvelumuotoiluprosessin tuplatimanttimalli ja mallissa hyödynnettäviä työkaluja:
  – Empatiakartta
  – Asiakaspersoona
  – Palvelupolku
  – Aivoriihi
  – Lotuksenkukka
  – Ideoiden arviointimatriisi
  – Kuvakäsikirjoitus
  – Ideoiden mallinnus
  – Palauteruudukko

  Täältä löydät koosteen palvelumuotoilun työkaluista ja malleista, joita voit käyttää palvelumuotoiluprosessin tuplatimanttimallin eri vaiheissa.

   

  Työkalut on kehitetty Laadulla kilpailukykyisempiä tuotteita ja palveluita PK- ja mikroyrityksissä -hankkeessa (ESR).

 • LEAN

  LEAN 5S-menetelmän aloitus ja vaiheet

  LEAN 5S-kohteen alkusuunnitelma

   

  Gemba-kävely
  Ohnon ympyrä

  LEAN Gemba-kävely ja Ohnon ympyrä

   

  Työkalu hukkien tunnistamiseen

  LEAN TIMWOODS

   

  LEANin kahdeksan yleisesti tunnistettua hukkaa

  LEAN 8 hukkaa

   

  Työkalut on kehitetty Laadulla kilpailukykyisempiä tuotteita ja palveluita PK- ja mikroyrityksissä -hankkeessa (ESR).

 • Itseopiskelumateriaalit ja osaamismerkit I linkit Moodleen

  Alta löydät linkit itseopiskelumateriaaleihin, joista voit myös suorittaa digitaaliset osaamismerkit.

  Itseopiskelumateriaalit ovat SeAMK Moodlessa, johon voit luoda itsellesi TKI-tunnukset (valitse TKI-kirjautuminen). TKI-tunnukset mahdollistavat itseopiskelumateriaalien käytön ja digitaaliset osaamismerkit (Open Badge).

   

  Laatumatka – laatutoiminnan perusteet 

  https://moodle.seamk.fi/course/view.php?id=10927

   

  Palvelumuotoilu – johdatus asiakaskokemuksen kehittämiseen

  https://moodle.seamk.fi/course/view.php?id=14124

   

  Materiaalit on kehitetty Laadulla kilpailukykyisempiä tuotteita ja palveluita PK- ja mikroyrityksissä -hankkeessa (ESR).

Lisätietoja

Henkilökuva.

Terhi Ojaniemi

Aluekehittäjä

sähköposti

Terhi.Ojaniemi(a)seamk.fi

puhelin

+358406807530

(Verkkosivuilla on ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja (esim. Word, PowerPoint, PDF) sekä ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, jotka eivät ole digipalvelulain piirissä. Nämä tiedostot ja videot voivat olla ei-saavutettavassa muodossa, koska niitä ei tarvita keskeneräisen asian hoitamiseen eivätkä ne ole asioinnin hoitamiseksi oleellisia. Verkkosivuilla on myös ei-saavutettavaa sisältöä.)