Kansainväliset osaajat Etelä-Pohjanmaalle

Yritysten, kansainvälisten osaajien ja sidosryhmien yhteisenä tavoitteena on:

 • ylläpitää tilannekuvaa kansainvälisten osaajien rekrytoinnin näkökulmista eteläpohjalaisissa yrityksissä yhdessä yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa,
 • lisätä yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaantoa erilaisilla match-up -tilaisuuksilla ja räätälöidyllä ohjauksella rekrytoinnin helpottamiseksi,
 • yhdistää kansainvälisiä opiskelijoita yrityksiin ja muihin työnantajaorganisaatioihin opiskelun alusta alkaen,
 • vahvistaa Etelä-Pohjanmaan vetovoimaa,
 • kehittää toimintaa sekä hankkeistaa uusia tarpeita kansainvälisten osaajien rekrytointiin ja maakunnan pitovoimatekijöihin sekä
 • koota yhteen ajankohtaista tietoa kansainvälisten osaajien rekrytoinnista sekä pitovoimatekijöistä Etelä-Pohjanmaalle.
 • Verkosto luotiin osana Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata hanketta.

 KANSAINVÄLINEN OSAAJA, TALENTTI – kansainvälinen opiskelija, työntekijä, ammattilainen – merkittävä tekijä Etelä-Pohjanmaan menestyksessä!

Palvelut yrityksille

 • Autamme yrityksiä saamaan kansainvälisiä osaajia yritysten työvoimaksi.
 • Saatamme yhteen yrityksiä alueella olevien kansainvälisten opiskelijoiden ja osaajien kanssa.
 • Järjestämme yritystapahtumia ja verkostoitumistilaisuuksia yritysten ja kansainvälisten osaajien verkostoimiseksi.

Palvelut kansainvälisille opiskelijoille ja osaajille

 • Autamme kansainvälisiä osaajia työllistymään alueen yrityksissä tai aloittamaan yritystoiminnan.
 • Järjestämme kansainvälisille opiskelijoille ja osaajille tilaisuuksia tutustua alueen yrityksiin.

Alueen veto- ja pitovoiman kehittäminen

 • Edistämme alueen houkuttelevuutta sekä veto- ja pitovoimaa.
 • Teemme yhteistyötä ja vahvistamme alueen kansainvälistä kehittymistä yhdessä.
 • Hyödynnämme yhdessä kehitettyjä toimintamalleja ja työkaluja.
 • Tiedotamme ajankohtaisista asioista.

Uutiset aiheesta

lisää uutisia

Yhteystiedot

Palvelut yrityksille

talentboost@seamk.fi

Hankkeet ja kotoutumisen edistäminen

Maiju Kinossalo, maiju.kinossalo@seamk.fi

Maiju ylläpitää myös alueen kotoutumisen edistämisen SENSE-verkostoa, joka keskittyy erityisesti kotoutumisen edistämisen ja pitovoiman vahvistamiseen Etelä-Pohjanmaalla.

Aiheesta lisää

Yhteistyön toimintamallit ja työkalut

T – training places (harjoittelupaikkoja)

A – attractive region (houkutteleva maakunta)

L – language skills (suomen kielen oppimisen mahdollisuudet)

E – entrepreneuship (yrittäjyys)

N – new talent (uusi osaaja)

T – total commitment (kohti sitoutumista ja jatkumoa)

 • Toimintamallit

  1 Kansainvälisten opiskelijoiden ja osaajien työharjoittelu tai yritykseen tutustuminen

  • Kansainvälinen osaaja tutustuu alueen yritykseen ilman osaajaa tai työnantajaa sitovaa työsopimusta. Tarkoituksena on pienen kynnyksen tutustuminen.
  • Yritysvierailut tarjoavat kansainvälisille osaajille mahdollisuuden tutustua eri toimialojen yrityksiin ja selvittää, mitkä niistä olisivat sopivia tulevaisuuden työ- ja työharjoittelupaikkoja.

  2 Yrittäjyysvalmennus ja yrittäjyyden polku kansainvälisille opiskelijoille ja osaajille

  • Yhteistyöverkosto tukee ja edistää kansainvälisen osaajan yrittäjyyttä ja yrittäjähenkisyyttä.
  • Teemme yrittäjähenkisestä maakunnasta houkuttelevan maakunnan yrittäjiksi kiinnostuneille maahanmuuttaneille.

  3 Suomen kielen, kulttuurin sekä kotoutumisen edistäminen

  • Toimintamallin keskiössä on vertaismentorointi, joka tukee työntekijää tai työharjoitteluun osallistuvaa kansainvälistä opiskelijaa tai osaajaa ihmisenä suomalaisessa ympäristössä ja auttaa kokemaan kuuluvuuden tunnetta yhteisöihin.
  • Yleensä mentori on läpikäynyt saman prosessin.
  • Suomen kielen opiskelu ja mentorointi voidaan käynnistää myös ennen kuin henkilö muuttaa Suomeen.
  • Suomen kielen opiskelu kuuluu pakollisena osana myös englanninkielistä tutkintokoulutusta SeAMKissa. (Linkitetään uuteen suomen kielen opiskelun sivuun: The Importance of Learning Finnish for International Students in English Degree Programmes)

  4 Työnantajayritysten tukeminen ja/tai valmentaminen vastaanottamaan kansainvälisiä harjoittelijoita ja työntekijöitä

  • Tarjoamme yrityksille tukea alueella jo olevien kansainvälisten osaajien kohtaamiseen ja näiden mukaan ottamiseen osaksi työyhteisöä.
  • Työnantajalle välitetään kansallisessa Kielibuusti-hankkeessa syntynyttä tietoa, a) miten työyhteisöä voi kehittää monikieliseksi pienin askelin ja b) miten suomen kieltä opettelevan henkilön kielen oppimista voi tukea työn ohessa. Tällä madalletaan kynnystä palkata kansainvälisiä työharjoittelija tai työntekijä.
  • Pidämme yhdessä maakunnassa jo olevista osaajista kiinni.

  5 Maakunnallinen kansainvälisen osaajan rekrytointiprosessi

  • Moninaisen yhteistyön, kotoutumisen edistämisen SENSE-verkoston, yritysten ja kansainvälisten osaajien kanssa tarkastellaan vastaanotto- ja asettautumisprosessin palvelupolkuja sekä kehitetään niitä.
  • Vahvistetaan tätä kautta alueen yritystoimintaa ja lisätään kansainvälisen työvoiman saatavuutta ja pysyvyyttä.
  • Tuloksena syntyy pysyvämpää ja vahvempaa sitoutumista: yritys ja kansainvälinen osaaja muodostavat jatkumoa.

  6 Yritysten tukipalveluiden, houkuttelevuuden ja veto- pitovoiman lisääminen

  • Tarjoamme yrityksille ja työnantajaorganisaatioille tukea ja työkaluja (alla) onnistuneeseen osaajarekrytointiin ja kansainvälisen osaajan asettautumiseen alueelle ja työelämään.
 • Työkalut

  Kansainvälisten osaajien Get Hired! -tilaisuudet kohdennetaan laajalle yleisölle (50–100 osallistujaa). Tapahtumissa jaetaan yleistä tietoa ja kokemuksia: yritykset kertovat kansainvälisen osaajan rekrytoimisesta ja kansainväliset osaajat kertovat omista kokemuksistaan aleen yrityksiin. Lisäksi tapahtumassa on yritysesitetelineitä ja verkostoitumismahdollisuuksia.

  Talent Boost Breakfast on tilaisuus, jossa opiskelijat ja yritykset kohtaavat toisiaan aamiaisella. Tilaisuuteen kutsutaan aina edustajia 2–3 yritystä, jotka esittelevät toimintaansa sekä 10–20 opiskelijaa. Talent Boost Breakfast -tilaisuuksissa painottuu sovittu teema (esim. teknologia-ala, hoitoala, kesätyöpaikat, maantieteellinen alue). Yritysesittelyjen jälkeen on aikaa keskusteluille ja verkostoitumiselle.

  Yritysvierailut ovat matalan kynnyksen tilaisuuksia tutustua yrityksiin ja kansainvälisiin osaajiin. Yritysvierailut järjestetään tilanteen mukaan pienissä tai isoimmissa opiskelijaryhmissä. Yritysvierailut motivoivat myös alueen yrityksiä panostamaan mm. henkilökunnan kieli- ja esiintymistaitojen kehittämiseen.

  Suomen kielen opiskelumateriaalit ja vertaismentorointi tarjoavat kansainväliselle opiskelijalle ja osaajalle mahdollisuuden aloittaa suomen kielen opiskelu jo ennen Suomeen saapumista ja jatkaa sitä täällä yhteistyössä oppilaitoksen, mentorin ja työnantajan kanssa.

  Englanninkielinen yrittäjyysvalmennus verkossa tarjoaa varhaisessa vaiheessa hyvää tietoa yrittäjyydestä Suomessa sekä antaa kansainväliselle osaajalle mahdollisuuden päättää, onko oman yrityksen perustaminen hänelle varteenotettava vaihtoehto. Valmennukseen voi osallistua asuinpaikasta riippumatta eikä suomen kielen taitoa vielä tarvita tässä vaiheessa.

  Materiaalit, koosteet ja webinaarien tallenteet tarjoavat yrityksille hyödyllistä tietoa, kuten kokemustarinoita tai hyväksi todettuja käytänteitä sopivassa muodossa ja sopivaan aikaan.