Avainkumppanuustoiminta SeAMKin kanssa

Avainkumppanuustoiminta on Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja yritysten välistä kokonaisvaltaista ja pitkäaikaista systemaattista yhteistyötä. Yhteistyötä tehdään SeAMKin koulutusten kanssa opiskelijayhteistyönä, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) sekä liiketoiminnassa. Kumppanuuden myötä tehtävällä yhteistyöllä pyritään kehittämään molempien osapuolten toimintaa.

Avainkumppanien edut

SeAMKin avainkumppanuus on joustavaa laaja-alaista yhteistyötä avainkumppaniyrityksen tai -yhteisön kanssa.  Avainkumppanuusyhteistyön alussa tehdään sopimus, jossa määritellään yrityksen näkökulmasta sopivimmat yhteistyömuodot.

Yhteistyön tavoitteena on monipuolistaa ja syventää kumppaniyrityksen ja SeAMKin välistä pitkäjänteistä yhteistyötä. Yritys hyötyy saadessaan vastauksia ajankohtaisiin kehittämisalueisiin. Opiskelijat hyötyvät oppimalla yhteistyön myötä yritysmaailman tarvitsemia kompetensseja. Koko SeAMK hyötyy, kun opiskelijoiden opinnot edistyvät sekä toiminta kehittyy.

Avainkumppanit saavat

  • Oman yhteyshenkilön, jonka kanssa vuosipalaverin yhteydessä kartoitetaan kumppanin tarpeita SeAMKin tarjoamiin palveluihin eri koulutusalojen osalta.
  • Monialaista opiskelijayhteistyötä eri koulutusten opiskelijoiden kanssa (opintojakso- tai erillisprojektit, harjoittelut, opinnäytetyöt).
  • Työ- ja harjoittelupaikkojen täsmämarkkinointia opiskelijoille.
  • Ilmaisen osallistumisen ura- ja rekrytointitapahtumaan.
  • Pääsyn SeAMKin avainkumppaneiden verkostoitumistilaisuuteen.
  • Mahdollisuuden testata ja kehittää tuotteitaan ja palveluitaan SeAMKin erilaisissa oppimis- ja kehittämisympäristöissä (Living Lab) (vastikkeellinen).
  • Mahdollisuuden verkostoitua SeAMKin yhteisön jäsenten kanssa.

Kumppanuuden eri mahdollisuudet

Katso video ja tutustu SeAMKiin!