Opiskelijayhteistyö

SeAMKin opiskelijat tekevät tiivistä ja monipuolista yhteistyötä työelämän kanssa. He tekevät yrityksille, yhdistyksille ja julkiselle sektorille opinnäytetöitä, ovat harjoittelussa tai työskentelevät projekteissa. Jokaiselle opiskelijalle kuuluu opintoihinsa opinnäytetyö, eli päättötyö, sekä vähintään yksi harjoittelujakso. Nämä osat opinnoistaan opiskelijat tekevät jossakin alansa yrityksessä tai organisaatiossa. Olisiko teidän yrityksessänne tarvetta saada opiskelijaa tekijäksi?

Opinnäytetyöt

SeAMKissa opinnäytetyöt toteutetaan lähes poikkeuksetta yhteistyössä työelämän kanssa. Yrityksille, organisaatioille ja yhdistyksille tehtävien opinnäytetöiden tuloksena syntyy mm. selvityksiä, tutkimuksia, suunnitelmia sekä kartoituksia. Opinnäytetyöt antavat yritykselle alan tuoretta uutta tietoa ja osaamista. Opiskelijat vuorostaan saavat tilaisuuden soveltaa opintojensa aikana hankkimiaan tietoja käytäntöön.

Harjoittelut

Harjoittelija on osaaja, joka tuo mukanaan tuoretta tietoa korkeakoulumaailmasta harjoittelupaikkaansa. Kun opiskelija perehtyy oman ammattialansa tehtäviin, käytäntöihin ja kulttuuriin todellisessa työympäristössä, syntyy parhaimmillaan onnistunut dialogi yrittäjän ja opiskelijan välille. Harjoittelu antaa työnantajalle myös mahdollisuuden rekrytoida uusia työntekijöitä.

Opiskelijat työelämäprojekteissa

Työelämäprojekteissa opiskelijat soveltavat aiemmin oppimaansa ja tuottavat samalla uutta tietoa. Projektit toteutetaan yhteistyössä SeAMKin sekä yritysten tai muiden organisaatioiden kanssa. Ne tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden ratkaista tosielämään pohjautuvia ongelmia ja kehittämishaasteita.

Esimerkiksi SeAMKProssa, Projektipajassa sekä SeAMK Wellbeing Labs -ympäristössä opiskelijat työskentelevät aitojen työelämälähtöisten projektien parissa ja voivat suorittaa osan tutkinnostaan projekteissa. Lisäksi yksittäisillä kursseilla opiskelijat toteuttavat toimeksiantajilta tulleita harjoitustöitä.

Ota yhteyttä ja lähde toimeksiantajaksi!

SeAMKProssa työelämä ja opiskelijat kohtaavat

SeAMKPro-projektiopinnoissa ratkotaan aitoja työelämän haasteita. Eri alojen opiskelijoista koostuvat pienet ryhmät työstävät yritysten ja muiden organisaatioiden toimeksiantoja yhdessä analysoiden, innovoiden ja kokeillen. SeAMKProssa työskentely kehittää erityisesti opiskelijoiden projektiosaamista sekä ongelmanratkaisutaitoja ja antaa siten osallistujille tärkeitä valmiuksia myös tulevaan työelämään.

Toimeksiantajille SeAMKPro avaa ikkunan ammattikorkeakouluopiskelijoiden monipuoliseen osaamiseen ja tarjoaa apua yritysten ja muiden organisaatioiden ajankohtaisiin kehittämishaasteisiin. Toimeksiannot voivat olla esimerkiksi yrityksen palveluiden tai markkinointiviestinnän kehittämistä tai pienimuotoisten tutkimusten, kartoitusten tai selvitysten tekemistä. Aiheet tulevat tarjolle opiskelijoille muutaman kerran vuodessa, ja kiinnostuneet opiskelijat hakevat niihin. Jos toimeksiantoon tulee riittävästi hakijoita, projekti käynnistyy. Tällöin projektiryhmä tekee projektisuunnitelman ja hyväksyttää sen toimeksiantajalla ja ohjaavalla opettajalla. Sen jälkeen ryhmä työskentelee yhdessä projektisuunnitelman mukaisesti. Yhden projektin toteutus kestää noin 5-6 viikkoa.

Toimeksiantajana voivat toimia niin yritykset ja julkisen sektorin organisaatiot kuin erilaiset yhdistyksetkin. SeAMKPro-toimeksiannot eivät maksa yritykselle mitään lukuun ottamatta mahdollisia suoria kustannuksia, joita työskentelystä syntyy.

Jos SeAMKPro-yhteistyö kiinnostaa, ota yhteyttä!

Lisätietoja SeAMKProsta ja muista opiskelijaprojekteista

Vaaleahiuksinen nainen seisoo käsi lanteilla hieman vinosti kameraan.

Sirkku Uusimäki

Asiantuntija, yrityspalvelut

sähköposti

Sirkku.Uusimaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408304253

SeAMK Innovaatioviikko

SeAMK Innovaatioviikolla opiskelijat ratkovat monialaisissa ryhmissä yritysten ja organisaatioiden todellisia kehittämishaasteita. SeAMK Innovaatioviikolle osallistuvat ensimmäisen vuoden opiskelijat kaikilta SeAMKin koulutusaloilta.

Opintojaksolla hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmiä, joissa keskeistä on asiakas- ja käyttäjälähtöisyys. Käytännössä opiskelijat työskentelevät viikon aikana noin kymmenessä monialaisessa ryhmässä yritysten toimeksiantojen parissa. Jokaisen ryhmän työtä ohjaavat valmentajat, jotka kuuluvat SeAMKin henkilökuntaan. Kukin opiskelijaryhmä ideoi ja konseptoi yhtä kehittämishaastetta.

SeAMK Innovaatioviikko järjestetään vuosittain maaliskuussa sekä marraskuussa. Viikon työskentely alkaa maanantaina ja loppuu saman viikon perjantaina, jolloin opiskelijatiimien tulokset esitetään toimeksiantajille. Kunkin toimeksiannon parissa työskentelee noin 60 – 70 opiskelijaa.

Jos haluat yrityksesi tai organisaatiosi mukaan SeAMK Innovaatioviikolle, otathan yhteyttä!

Lisätietoja SeAMK Innovaatioviikosta

Vaaleahiuksinen nainen seisoo käsi lanteilla hieman vinosti kameraan.

Sirkku Uusimäki

Asiantuntija, yrityspalvelut

sähköposti

Sirkku.Uusimaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408304253

SeAMK Wellbeing Labs

Wellbeing Labs ympäristössä opiskelijat tuottavat erilaisia hyvinvointia tukevia ja ennaltaehkäiseviä palveluita ammattilaisten ohjauksessa. Opiskelijatyössä hyödynnetään laajasti kehittämis- ja oppimisympäristön välineistöä, laitteita, sovelluksia ja tiloja. Erilaiset hyvinvointiteknologisten ja ammatillisten laitteiden hyödyntäminen toimeksiantojen toteutuksissa lisää opiskelijan teknologiaosaamista sekä mahdollistaa yhteistyötahon tutustumisen uusiin välineisiin ja ratkaisuihin. Ympäristössä myös eri alojen asiantuntijat ovat tarvittaessa saatavilla.

Lisätietoa

Marika Kääriäinen

Suunnittelija, hyvinvointipalvelut

sähköposti

Marika.Kaariainen(a)seamk.fi

puhelin

+358408300393

Projektipaja

Kuvio SeAMK Projektipajan toiminnasta.

SeAMK Projektipaja® on SeAMK Tekniikan koulutuskonsepti. Opiskelijat ratkovat yritysten tuotannonkehitys- ja tuotekehitysprojekteja. Projektipajassa opiskelijat oppivat teoriaa ja käytäntöä yrityslähtöisissä projekteissa.

SeAMK Projektipaja® kehitetty teknologiateollisuutta palvelevan, yrityslähtöisen insinöörikoulutuksen tarpeisiin. Projektipajaan on lukuvuosittain osallistunut keskimäärin 120 opiskelijaa ja he ovat toteuttaneet 30 projektia 20 yritykselle.

Lisätietoa SeAMK Projektipajasta®

Kimmo Kitinoja

Lehtori

sähköposti

Kimmo.Kitinoja(a)seamk.fi

puhelin

+358408302150

Virtuaaliyritystoiminta

Liiketalouden ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat osallistuvat Virtuaaliyritystoimintaan vuoden ajan. Toiminnan aikana opiskelijat perustavat virtuaaliyritykset, tosin tavara ja oikea raha eivät vaihda omistajaa. Tavoitteena on saada tekemisen kautta kokonaiskuva yrityksen toiminnasta ja peilata perusopintoja käytäntöön.

Lisätietoa Virtuaaliyritystoiminnasta

Kristiina Mutka-Vierula

Lehtori

sähköposti

Kristiina.Mutka-Vierula(a)seamk.fi

puhelin

+358408304204

Kansainvälisyys

SeAMK tarjoaa yrityksille, yhdistyksille ja muille organisaatioille myös kansainvälisiä palveluita. Esimerkiksi englanninkielisiä tutkintoja suorittavat opiskelijat ja vaihto-opiskelijat tuovat organisaatioille kansainvälistä näkökulmaa harjoittelujen ja työelämäprojektien kautta. Opiskelijalle harjoittelujakso paikallisessa yrityksessä on tärkeä ensiaskel kohti suomalaista työelämää. Samalla kansainvälisen opiskelijan rekrytoiminen on monipuolinen ja luonteva tapa lisätä yrityksen kansainvälisyyttä.

(Verkkosivuilla on ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja (esim. Word, PowerPoint, PDF) sekä ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, jotka eivät ole digipalvelulain piirissä. Nämä tiedostot ja videot voivat olla ei-saavutettavassa muodossa, koska niitä ei tarvita keskeneräisen asian hoitamiseen eivätkä ne ole asioinnin hoitamiseksi oleellisia. Verkkosivuilla on myös ei-saavutettavaa sisältöä.)