Erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutus on korkeakoulujen yhteistyössä toteuttamaa koulutusta, jonka tavoitteena on tuottaa opiskelijalle syvempää alan erityisosaamista, osaamista toimia alan vaativissa asiantuntijatehtävissä sekä kehittää alan ammatillisia käytäntöjä. Koulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu suoritettavaksi korkeakoulututkinnon jälkeen.

SeAMKissa järjestetään erikoistumiskoulutusta eri aloille. Erikoistumiskoulutukset suunnitellaan korkeakoulujen verkostona yhteistyössä  työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Yhteistyö on tarjonnut eri alojen asiantuntijoille erinomaisen tilaisuuden tutustua muihin oman alan ammattilaisiin ja samalla luoda uutta verkostoa.

Meneillään olevat erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutusten peruutusehdot

Hakuajan jälkeen hakijalle lähetetään tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka, minkä jälkeen paikanvastaanotto on sitova. Opiskelija sitoutuu myös opintojen maksuehtoihin. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, hakemus katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös hakuaikana sähköpostiin lähetetyn vahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

Mikäli koulutukseen hyväksytylle tulee este osallistua koulutukseen ennen koulutuksen alkamista, koulutuksen osallistumiskustannuksista vastaavasta organisaatiosta voidaan osoittaa koulutukseen toinen hakija. Organisaation osoittama hakija voidaan hyväksyä koulutukseen edellyttäen, että hakija täyttää määritellyt hakukriteerit. Mikäli koulutukseen otetaan hakijoita varasijoille, vapautuvat paikat täytetään kuitenkin ensisijaisesti varasijajärjestyksessä. SeAMK ei vastaa osallistujalle koulutukseen osallistumisen peruuntumisesta aiheutuvista kuluista.

Lisätiedot: jatkuva.oppiminen@seamk.fi