Asiantuntemus

SeAMKin opiskelijat ja henkilökunta ovat laaja-alainen asiantuntijajoukko. Asiantuntijat ovat keskeisessä roolissa SeAMKin osaamisen taustalla. Opiskelijamme ja henkilökuntamme ovat aktiivisia tieteellisten artikkeleiden, opinnäytetöiden ja tutkimusten julkaisijoita. Julkaisumme ovat olleet mukana vaikuttamassa alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen kehittymiseen korkeakouluissa ja työelämässä.