fi/Tutkimus & kehittäminen/Palvelutoiminta/Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus/Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus (30 op)

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus

Koulutustarjonta

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus (30 op)

11.9.2017 9:00–25.5.2018 15:00

Hakuaika 31.5.2017 saakka

Erikoistumiskoulutukset ovat uusi koulutusmuoto. Ne on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja tarkoitettu työelämässä jo toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Opinnot voidaan suorittaa työn ohessa ja hyväksi lukea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa opinnoissa.

Osaamiskokonaisuudet

• Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op 
• Käyttäjälähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op 
• Digitalisaatio ja ePalvelut 5 op
• Palveluiden laatu ja vaikuttavuuden arviointi 5 op 
• Sosiaali- ja terveystalousosaaminen 5 op 
• Kehittämisosaaminen 5 op

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille henkilöille.

Lue lisää

Ylös / Up