Siirtohaku – Kuinka hakea siirtohaussa SeAMKiin | SeAMK.fi

Siirtohaku SeAMKiin Kevään 2023 hakuaika: 2.-16.5.2023!

Siirtohaku

02.05.2023klo08:00 – 16.05.2023klo15:00

SeAMKin siirtohaku järjestetään vain keväisin. Siirtohaussa voit hakea toisesta suomalaisesta ammattikorkeakoulusta SeAMKiin AMK- tai YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen tai SeAMKin sisällä toiseen AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Koulutustarjonta ja hakukohteiden valintaperusteet Opintopolussa

Siirtohaun koulutustarjonta päätetään vuosittain ja hakukohteet voivat huomattavastikin vaihdella eri vuosina. Kaikkiin koulutuksiin ei oteta siirtohakijoita jokaisella hakukierroksella.

Kevään siirtohaussa haettavana olevat AMK- ja YAMK-tutkinnot:

Ohjeet hakemiseen

Siirtohaun hakuaika on 2.-16.5.2023 ja hakulomake täytetään Opintopolku-palvelussa. Hakuaika alkaa ensimmäisenä hakupäivänä klo 8.00 ja päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Hakulomakkeelle ja valintaperusteisiin pääset tutustumaan tarkemmin klikkaamalla hakukohteen linkkiä yllä olevasta listasta (ks. Opintopolusta kohta Siirtohaku). Haussa voi täyttää yhden hakemuksen ja hakea sillä enintään 3 hakukohteeseen.

Hakukelpoisuus

 • sinulla on voimassa oleva opiskeluoikeus suomalaisessa AMK:ssa.
 • opiskelet samaan tutkintoon ja tutkintonimikkeeseen tähtäävässä samassa tai vastaavassa koulutuksessa, eikä tutkintonimike vaihdu. Mikäli olet SeAMKin opiskelija ja haet siirtoa SeAMKin sisällä, voi tutkintonimike vaihtua tietyissä koulutuksissa. Tutustu tarkemmin SeAMKin sisäiseen siirtohakuun intrassa. Tammikuussa AMK-opinnot aloittanut voi hakea siirtoa jo ensimmäisen läsnäololukukauden aikana.
 • voit hakea suomenkielisestä koulutuksesta englanninkieliseen ja päinvastoin. Sinulla tulee olla riittävä, koulutuksessa edellytetty kielitaito, joten kielitaito testataan haastattelussa.
 • olet ollut lähtöammattikorkeakoulussa läsnäolevana vähintään kaksi lukukautta. Siirtoa voi kuitenkin hakea jo toisen läsnäololukukauden aikana eli syksyllä AMK-opinnot aloittanut voi hakea seuraavan kevään siirtohaussa.
 • AMK-hakukohteessa: sinulla tulee olla hyväksyttyjä, opintosuoritusotteella näkyviä ja haettavaan tutkintoon soveltuvia opintoja vähintään 22 op läsnäololukukausi / 44 op läsnäololukuvuosi.
 • YAMK-hakukohteessa: sinulla tulee olla hyväksyttyjä, opintosuoritusotteella näkyviä ja haettavaan tutkintoon soveltuvia opintoja vähintään 10 op läsnäololukukausi / 20 op läsnäololukuvuosi. Lisäksi sinulla tulee olla hakukohteeseen edellytetty pohjakoulutusvaatimus.
 • opintojen tulee olla suoritettuna ja kirjattuna opintorekisteriin hakuajan päättymiseen mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen kirjattavia suorituksia tai keskeneräisiä opintoja ei huomioida.
 • lähtöammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen tulee soveltua SeAMKin opetussuunnitelmaan. Opintojen soveltuvuus arvioidaan tutkinto-ohjelmassa.
 • jos haet sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, on ammattikorkeakoululla oikeus saada toiselta ammattikorkeakoululta opiskelijaksi ottamisen edellyttämät välttämättömät tiedot mahdollisesta vireillä olevasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta käsittelystä (932/2014, 33-34 §).

Lisätietoja hakukelpoisuudesta Opintopolun hakukohteen tiedoissa. Hakemukselle tarvittavat liitteet on liitettävä hakulomakkeelle annettuun määräaikaan mennessä. Tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä kerrotaan Opintopolun hakukohteen tiedoissa sekä hakulomakkeella. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun. Tarkista hakukohteen haastattelupäivä Opintopolun hakukohteen tiedoista. Kutsu haastatteluun lähetetään sähköpostitse.

Opiskelijavalinnat

Kaikki hakijat näkevät oman tilanteensa Oma Opintopolku -palvelusta. Lisäksi SeAMK Hakijapalvelut tiedottaa valinnan tuloksista kaikille hakijoille sähköpostitse. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua opiskelijaksi Oma Opintopolku -palvelussa.

Siirtohaku SeAMKin sisällä

Opintopolussa järjestettävässä siirtohaussa voit hakea siirtoa SeAMKin sisällä AMK-tutkinnosta toiseen tietyissä tutkinto-ohjelmissa, niin että tutkintonimike vaihtuu.

Tutkinto-ohjelmat, joissa siirtyminen on mahdollista suuntaan tai toiseen:

 • Agrologi (AMK) => Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Agrologi (AMK) => Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka => Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka => Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut => Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut => Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut => Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut => Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous => Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys => Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka => Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, => Insinööri (AMK), Rakennustekniikka

Katso tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta yllä olevasta “hakukelpoisuus” kohdasta, sekä Opintopolun hakukohteen tiedoista.

Tutkinto-ohjelman vaihtohaku

SeAMKin sisällä voi samalla koulutusalalla (liiketalouden tai tekniikan ala) vaihtaa toiseen tutkinto-ohjelmaan suorittamaan samaa tutkintoa silloin, kun tutkintonimike ei muutu. Tutkinto-ohjelman vaihtoa haetaan 2.-16.5.2023 intrasta löytyvällä E-lomakkeella. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista intrassa.

Tutustu koulutuksiin:

Näin haet SeAMKiin

Valitse haluamasi tutkinto

Tutustu valinta-perusteisiin

Hae tutkintoon Opintopolussa

Osallistu valintakokeisiin

Ota paikka vastaan SeAMKissa