Siirtohaku SeAMKiin

Hakuaika: 2.–16.5.2024

Siirtohaku

02.05.2024klo08:00 – 16.05.2024klo15:00

SeAMKin siirtohaku järjestetään vain keväisin. Siirtohaussa voit hakea toisesta suomalaisesta ammattikorkeakoulusta SeAMKiin AMK- tai YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen tai SeAMKin sisällä toiseen AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Siirtohaun koulutustarjonta ja hakukelpoisuus

Siirtohaun koulutustarjonta päätetään vuosittain ja hakukohteet voivat huomattavastikin vaihdella eri vuosina. Kaikkiin koulutuksiin ei oteta siirtohakijoita jokaisella hakukierroksella. SeAMKissa siirtohaku järjestetään vain keväisin.

Voit hakea SeAMKin siirtohaussa, mikäli:

 • sinulla on voimassa oleva opiskeluoikeus suomalaisessa AMK:ssa.
 • opiskelet samaan tutkintoon ja tutkintonimikkeeseen tähtäävässä samassa tai vastaavassa koulutuksessa, eikä tutkintonimike vaihdu. Mikäli olet SeAMKin opiskelija ja haet siirtoa SeAMKin sisällä, voi tutkintonimike vaihtua tietyissä koulutuksissa. Tutustu tarkemmin SeAMKin sisäiseen siirtohakuun intrassa. Tammikuussa AMK-opinnot aloittanut voi hakea siirtoa jo ensimmäisen läsnäololukukauden aikana.
 • voit hakea suomenkielisestä koulutuksesta englanninkieliseen ja päinvastoin. Sinulla tulee olla riittävä, koulutuksessa edellytetty kielitaito, joten kielitaito testataan haastattelussa.
 • olet ollut lähtöammattikorkeakoulussa läsnäolevana vähintään kaksi lukukautta. Siirtoa voi kuitenkin hakea jo toisen läsnäololukukauden aikana eli syksyllä AMK-opinnot aloittanut voi hakea seuraavan kevään siirtohaussa.
 • AMK-hakukohteessa: sinulla tulee olla hyväksyttyjä, opintosuoritusotteella näkyviä ja haettavaan tutkintoon soveltuvia opintoja vähintään 22 op läsnäololukukausi / 44 op läsnäololukuvuosi.
 • YAMK-hakukohteessa: sinulla tulee olla hyväksyttyjä, opintosuoritusotteella näkyviä ja haettavaan tutkintoon soveltuvia opintoja vähintään 10 op läsnäololukukausi / 20 op läsnäololukuvuosi. Lisäksi sinulla tulee olla hakukohteeseen edellytetty pohjakoulutusvaatimus.
 • opintojen tulee olla suoritettuna ja kirjattuna opintorekisteriin hakuajan päättymiseen eli 16.5. mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen kirjattavia suorituksia tai keskeneräisiä opintoja ei huomioida.
 • lähtöammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen tulee soveltua SeAMKin opetussuunnitelmaan. Opintojen soveltuvuus arvioidaan tutkinto-ohjelmassa.
 • jos haet sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, on ammattikorkeakoululla oikeus saada toiselta ammattikorkeakoululta opiskelijaksi ottamisen edellyttämät välttämättömät tiedot mahdollisesta vireillä olevasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta käsittelystä (932/2014, 33-34 §).

Lisätietoja hakukelpoisuudesta Opintopolun hakukohteen tiedoissa. Hakemukselle tarvittavat liitteet on liitettävä hakulomakkeelle annettuun määräaikaan mennessä. Tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä kerrotaan Opintopolun hakukohteen tiedoissa sekä hakulomakkeella. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun. Haastattelut järjestetään aikavälillä 5.-7.6.2024. Tarkista hakukohteen haastattelupäivä Opintopolun hakukohteen tiedoista. Kutsu haastatteluun lähetetään sähköpostitse toukokuun lopussa.

Kevään siirtohaun AMK- ja YAMK hakukohteet näet klikkaamalla alla olevia painikkeita:

Siirtohaku SeAMKin sisällä

Opintopolussa järjestettävässä siirtohaussa voit hakea siirtoa SeAMKin sisällä AMK-tutkinnosta toiseen tietyissä tutkinto-ohjelmissa, niin että tutkintonimike vaihtuu.

Tutkinto-ohjelmat, joissa siirtyminen on mahdollista suuntaan tai toiseen:

 • Agrologi (AMK) => Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Agrologi (AMK) => Restonomi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka => Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka => Restonomi (AMK)
 • Restonomi (AMK) => Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK) => Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Restonomi (AMK) => Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous => Restonomi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka => Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, => Insinööri (AMK), Rakennustekniikka

Tutkinto-ohjelman vaihtohaku

SeAMKin sisällä voi samalla koulutusalalla (liiketalouden tai tekniikan ala) vaihtaa toiseen tutkinto-ohjelmaan suorittamaan samaa tutkintoa silloin, kun tutkintonimike ei muutu. Tutkinto-ohjelman vaihtoa haetaan 2.-16.5.2024 intrasta löytyvällä E-lomakkeella. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista intrassa.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 19.6.2024. SeAMK Hakijapalvelut tiedottaa valinnan tuloksista hakijoita myös sähköpostitse. Hakijapalvelut kertovat hyväksymisviestissä tarkempaa infoa opintojen aloituksesta.

Vastaanota tarjottu opiskelupaikka Oma Opintopolku-palvelussa 31.7.2024 klo 15.00 mennessä. Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan Oma Opintopolku-palvelussa, saat siitä vahvistusviestin sähköpostiisi. Ellet ota opiskelupaikkaa vastaan määräaikana, menetät sen. Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, etkä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa sitä. Huomioithan, että yhden korkeakoulupaikan säännön mukaan voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Vastaanotettuasi paikan, sinun on myös ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuodelle 2024-2025. Ilmoittaudu samalla, kun otat opiskelupaikan vastaan Oma Opintopolku-palvelussa. Voit ilmoittautua ensimmäisenä opiskeluvuotena poissa olevaksi vain jos suoritat ase- tai siviilipalvelusta, tarvitset vapaata opinnoistasi lapsesi hoitamiseksi hänen synnyttyä tai hänet adoptoituasi tai et voi aloittaa opintojasi sairautesi tai vammasi vuoksi. Poissaolon lakisääteisyyden todentava dokumentti tulee toimittaa opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan eli 31.7.2024 klo 15.00 mennessä. Jos et ilmoittaudu, menetät opiskeluoikeutesi (Ammattikorkeakoululaki 29 §). Lisätietoja ilmoittautumisesta saat SeAMKin Opiskelijavalinnat -sivulta kohdasta ”Ilmoittautuminen ammattikorkeakouluun”. Tutkinto-opiskelija on lisäksi velvollinen maksamaan korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun Kelalle.

 • Oikaisumenettelyohje

  Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen SeAMKin koulutuksen valintaperusteisiin. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti, mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat.

  Seinäjoen ammattikorkeakoulun koulutuksen opiskelijavalintaa koskeva oikaisupyyntö tulee jättää viimeistään 5.7.2024 klo 15.00 mennessä. Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen liitteineen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)seamk.fi tai postitse osoitteella Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, PL 412, 60101 Seinäjoki. Huomaathan, että SeAMK ei vastaa postin kulusta tai hakijan sähköpostin lähettämisestä ja niissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai viivästyksistä.

Tutustu koulutuksiin

Näin haet SeAMKiin