Syksyn 2024 yhteishaku

Hakuaika 28.8.–11.9.2024

Syksyn yhteishaku

28.08.2024klo08:00 – 11.09.2024klo15:00

Hakuaika alkaa ensimmäisenä hakupäivänä klo 8.00 ja päättyy viimeisenä päivänä klo 15.00. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelun kautta. SeAMKissa on haettavana kaksi päivätoteutuksena ja seitsemän monimuotototeutuksena järjestettävää AMK-koulutusta.

Hakeminen SeAMKiin

SeAMKin koulutustarjonta ja hakukohteiden valintaperusteet julkaistaan toukokuun lopussa Opintopolussa. Tiedot löytyvät julkaisun jälkeen hakusanoilla “seamk syksy 2024” ja rajaamalla lisäksi koulutuksia sijainnin (Seinäjoki), opetuskielen (suomi) ja korkeakoulujen syksyn 2024 yhteishaun perusteella. Opintopolusta löydät myös yleistietoa mm. korkeakoulujen yhteishausta, hakukelpoisuudesta, opiskelijavalinnoista sekä paikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta. Tutustuthan huolella ohjeisiin ja tietoihin ennen hakulomakkeen täyttämistä.

Valintatavat

SeAMKin AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa opiskelijat hyväksytään ammattikorkeakouluissa käytettäviä valintatapoja eli YO-todistusvalintaa, ammatillista perustutkinnon todistusvalintaa ja AMK-valintakoetta käyttäen. Todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen aloituspaikkamäärät vaihtelevat hakukohteittain. Lisätietoa aloituspaikkamäärien jakautumisesta valintatavoittain löydät Opintopolusta hakukohteen tiedoista.

Todistusvalinta

Todistusvalinnassa huomioidaan suomalaisen ylioppilastutkinnon, kansainvälisen EB-, IB- ja RP/DIA-tutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon suorittaneet tietyin edellytyksin. Ylioppilastutkinnolla (suomalainen tai kansainvälinen) ja ammatillisella perustutkinnolla hakeville on omat aloituspaikkamääränsä, jotka vaihtelevat hakukohteittain. Ammatillisen perustutkinnon todistusvalinnassa huomioidaan 1.8.2015 alkaen suoritetut tutkinnot. Näyttötutkintona suoritettuja ammatillisia perustutkintoja ei todistusvalinnassa huomioida. Jos sinulla ei ole todistusvalinnassa huomioitavaa tutkintoa esim. olet suorittanut pelkästään lukion oppimäärän, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon ennen 1.8.2015, voit osallistua AMK-valintakokeeseen.

AMK-valintakoevalinta

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään omalla kannettavalla tietokoneella ammattikorkeakoulun tiloissa. AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella. Hakuaikana tehty ilmoittautuminen on sitova, eikä valintakoepaikkaa ja -aikaa voi vaihtaa enää hakuajan jälkeen. AMK-valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. AMK-valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä. Todistusvalinnan kautta opiskelijaksi hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveen opiskelupaikkaa, kannattaa osallistua AMK-valintakokeeseen.

Valtakunnallista tietoa todistusvalinnoista ja AMK-valintakokeesta löytyy ammattikorkeakouluun.fi- sivulta.

Valintakokeet ja valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Tietoa yhteishakujen hakukohteiden valintakokeista, valintakoeajankohdista ja sijainnista löytyy SeAMKin Valintakokeet -sivulle.

Mikäli tarvitset valintakokeeseen yksilöllisiä järjestelyjä löydät ohjeet ja hakulomakkeen samalta sivulta. SeAMKissa on käytössä sähköinen yksilöllisten järjestelyjen hakulomake, jonka täyttäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista esim. verkkopankkitunnuksilla. Yksilöllisiä järjestelyjä SeAMKissa suoritettavaan valintakokeeseen tulee hakea erillisellä lomakkeella 18.9.2024 klo 15.00 mennessä.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinnat todistusvalinnan osalta julkaistaan viimeistään 14.10.2024. Syksyn yhteishaun todistusvalinnoissa ovat mukana vuonna 2024 valmistuvat hakijat, joiden ammatillisen perustutkinnon tarvittavat suoritustiedot sekä tutkintosuorituksen vahvistuspäivämäärä ovat tallennettuna KOSKI-palveluun 9.10.2024 mennessä. Syksyllä ylioppilastutkinnon suorittavat eivät ole mukana todistusvalinnoissa. Aiemmin ylioppilastutkinnon suorittaneiden tiedot saadaan YTL:stä. Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta löytyy tarkempaa tietoa todistusvalinnoista.

Hakijat saava tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta kaikkien valintatapojen osalta 21.11.2024, jonka jälkeen hakija voi tarkistaa oman tilanteensa Oma Opintopolku -palvelusta. Viimeistään 21.11.2024 opiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua opiskelijaksi Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.11.2024 klo 15.00. Varasijalta opiskelijaksi hyväksytyillä on 7 vrk aikaa hyväksymisen jälkeen ottaa tarjottu paikka vastaan. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 18.12.2024 klo 15.00. Paikan vastaanottaminen on sitova, etkä voi muuttaa tai peruuttaa sitä myöhemmin. Tietoa paikan vastaanottamisesta löydät Opintopolusta. Kun otat opiskelupaikan vastaan, sinua ei katsota enää ensikertalaiseksi hakijaksi. Tietoa ensikertalaisuudesta löydät Opintopolusta. Löydät lisää tietoa opiskelijavalinnoista SeAMKin Opiskelijavalinnat-verkkosivulta.

Opiskelijavalinta on aina ehdollinen, kunnes hakijan hakulomakkeella ilmoittamat tiedot, hakukelpoisuus ja todistukset on tarkistettu. Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Alalla on alaikäisten turvallisuutta tai potilas- ja asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Tutustu huolellisesti Ammattikorkeakoulujen alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin.

Opiskelijavalinta voidaan purkaa, mikäli hakija on antanut haussa virheellisiä tietoja, eikä hän oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Hakijan ja opiskelijaksi hyväksytyn velvollisuus on seurata hakulomakkeella ilmoittamaansa sähköpostiosoitetta ja sinne saapuvia viestejä sekä toimia annettujen ohjeiden ja määräaikojen mukaisesti. Mikäli pyydettyjä todistuskopioita ei toimiteta annetussa määräajassa, opiskelijavalinta puretaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

Opinnot alkavat tammikuussa 2025. Tietoa opintojen aloituksesta päivitetään SeAMKin tietoa uusille opiskelijoille -sivulle loppuvuodesta 2024. 

Näin haet SeAMKiin