Avoimen väylän haku | SeAMK.fi

Avoimen väylän hakuSyksyn hakuaika 30.10.-10.11.2023!

Avoimen väylän haku

30.10.2023klo08:00 – 10.11.2023klo15:00

SeAMKin Avoimen väylän haku on tarkoitettu avoimen AMK:n opiskelijoille, jotka tavoittelevat tutkinto-opiskelijapaikkaa avoimen AMK:n opintojen perusteella.

 

Hakukohteet

AMK-hakukohteet, päivätoteutus:

AMK-hakukohteet, monimuotototeutus:

YAMK-hakukohteet:

Kuka voi hakea SeAMKin avoimen väylän haussa?

AMK-hakukohteiden hakukelpoisuuden edellytyksenä on vähintään 45 opintopistettä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Opinnot voi koostua SeAMKissa suoritetuista opinnoista tai toisessa suomalaisessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista.

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tutustu tarkemmin vaatimuksiin Opintopolun hakukohteen valintaperusteissa ja sivun sivun alalaidassa.

Hakukelpoisuus YAMK-hakukohteissa muodostuu avoimessa YAMK:ssa suoritetuista opintosuorituksista, sekä hakukohteeseen edellytetystä pohjakoulutuksesta ja riittävästä työkokemuksesta.

Ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkinto-opiskelijana, erikoistumisopinnoissa, avoimessa yliopistossa tai ulkomailla suoritettuja opintoja ei hyväksytä.

Katso tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta Opintopolusta hakukohteen valintaperusteista.

Ohjeet hakemiseen

Avoimen väylän haku järjestetään Opintopolku-palvelussa ja hakeminen tapahtuu Avoimen väylän haun omalla hakulomakkeella.

Hakuaika alkaa ensimmäisenä hakupäivänä klo 8.00 ja päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.  Haussa voi täyttää yhden hakemuksen ja hakea sillä enintään 3 hakukohteeseen. Haussa tarjotaan kuitenkin vain yhtä, ylintä mahdollista opiskelupaikkaa. Hakemukselle tarvittavat liitteet on kerrottu Opintopolun hakukohteen valintaperusteissa ja tarvittavia liitteitä pyydetään hakulomakkeella myös yksilöllisesti.

Voit hakeutua avoimen väylän haussa jo ennen kuin täytät hakukelpoisuusvaatimukset! Hakukelpoisuuden tulee täyttyä 31.12.2023, klo 15.00 mennessä.

Hakukelpoisuus ja aiempien opintojen soveltuvuus arvioidaan osana hakuprosessia. Hakukelpoisuus arvioidaan alustavasti hakuajan jälkeen ja mikäli hakija ei vielä hakuvaiheessa täytä kaikkia hakukelpoisuusvaatimuksia, hakukelpoisuuden täyttyminen tulee todentaa joulukuun loppuun mennessä. Tämän takia liitteitä pyydetään kahdessa osassa hakuprosessin aikana, alustavaa hakukelpoisuuden arviointia varten sekä hakukelpoisuuden tarkistamista varten. SeAMKin opiskelijoiden ei tarvitse toimittaa liitteitä osana hakuprosessia mikäli opinnot ovat tarkistettavissa pepissä.

 • Haun aikataulu ja tärkeät päivämäärät
  • Hakuaika: 30.10.-10.11.2023
  • Tarvittavat liitteet hakukelpoisuuden alustavaa arviointia varten ladattava hakemukselle: 17.11.2023, klo 15.00 mennessä
  • Mikäli hakukohde järjestää haastattelun, haastattelu järjestetään aikavälillä: 29.11.-01.12.2023
  • Valinnat julkaistaan viimeistään: 13.12.2023
  • Opiskelijaksi hyväksytyn tulee saada hakukelpoisuuden edellytyksenä olevat opintopisteet hyväksytysti suoritettua ja opintorekisteriin kirjattua viim.: 31.12.2023
  • Tarvittavat liitteet hakukelpoisuuden lopullista arviointia varten ladattava hakemukselle: 31.12.2023, klo 15.00 mennessä.
 • Tarvittavat liitteet

  Opintopistevaatimus

  SeAMKin opiskelija: SeAMKissa avoimen opintoja suorittaneiden ei tarvitse lisätä liitteitä hakemukselle sillä opintosuoritukset tarkistetaan joulukuun lopussa suoraan Pepistä. Huomioithan että jos olet suorittanut avoimen AMK:n opintoja myös toisessa ammattikorkeakoulussa tai olet suorittanut toisen ammattikorkeakoulun opintoja myös esim. Campus Onlinen kautta, näistä tulee toimittaa liite erikseen mikäli opintosuoritus ei ole tarkistettavissa pepistä.

  Toisen ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opiskelija: Hakukelpoisuus tarkistetaan hakemuksen liitteeksi ladatusta virallisesta ja ajantasaisesta avoimen AMK:n opintosuoritusotteesta.

  Pohjakoulutusvaatimus (YAMK-hakukohteet)

  Hakukelpoisuus hakukelpoisuuden tuottavan suomalaisen korkeakoulututkinnon osalta tarkistetaan
  valtakunnallisesta suoritusrekisteristä. Mikäli tietoa ei ole saatavissa em. palvelusta, todistuskopio tulee ladata
  hakemukselle joulukuun loppuun mennessä.

  Työkokemusvaatimus (YAMK-hakukohteet)

  Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee käydä ilmi mm.
  työantajan yhteystiedot, työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla
  työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.
  Työsopimusta, palkkatodistusta, ansioluetteloa, työeläkeotetta tms. ei hyväksytä.

  On hakijan vastuulla huolehtia, että opintorekisteri on ajan tasalla, tarvittavat liitteet on toimitettu asianmukaisesti ja hakemuksella ilmoitetut tiedot ovat tarkistettavissa.

 • Soveltuvuus sosiaali- ja terveysalalle

  Sosiaali- ja terveysalalle ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORAlainsäädäntöä. SORA-lainsäädäntöön kuuluvilla aloilla on mm. alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

  Hakijan hakuvaiheessa tekemän ilmoituksen perusteella ammattikorkeakoulu voi edellyttää tarkempia terveydentilatietoja opiskelusta suoriutumisen ja kohtuullisten tukitoimien arvioimiseksi.

  Opiskelupaikka on ehdollinen siihen saakka, kunnes ammattikorkeakoulu on käsitellyt ja arvioinut opiskelijaksi pyrkivän opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaa ja toimintakykyä koskevat tiedot.

 • Yhden korkeakoulupaikan säännös

  Mikäli olet hakenut useammassa haussa, voit ottaa vastaan kuitenkin vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Lisätietoja yhden paikan säännöksestä Opintopolussa.

 • Oikaisumenettely

  Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen SeAMKin koulutuksen valintaperusteisiin. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat.

  Seinäjoen ammattikorkeakoulun koulutuksen opiskelijavalintaa koskeva oikaisupyyntö tulee jättää viimeistään 27.12.2023 mennessä. Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen liitteineen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)seamk.fi tai postitse osoitteella Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, PL 412, 60101 Seinäjoki. Huomaathan, että SeAMK ei vastaa postin kulusta tai hakijan sähköpostin lähettämisestä ja niissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai viivästyksistä.

 • Avoimen väylän haku, kevät 2024

  Avoimen väylän haun kevään 2024 hakukierroksen hakuaika on: 29.4.-10.05.2024

Näin haet SeAMKiin

Valitse haluamasi tutkinto

Tutustu valinta-perusteisiin

Hae tutkintoon Opintopolussa

Osallistu valintakokeisiin

Ota paikka vastaan SeAMKissa