Avoimen väylän haku

Kevään hakuaika 29.4.–10.5.2024

Avoimen väylän haku

29.04.2024klo08:00 – 10.05.2024klo15:00

SeAMKin Avoimen väylän haku on tarkoitettu avoimen AMK:n opiskelijoille, jotka tavoittelevat tutkinto-opiskelijapaikkaa avoimen AMK:n opintojen perusteella.

 

Avoimen väylän haun hakukelpoisuus

Avoimen väylän haussa voit hakea tutkinto-opiskelijaksi SeAMKiin, mikäli olet suorittanut tietyn määrän avoimessa AMK:ssa haettavana olevaan tutkintoon soveltuvia opintoja. Avoimen AMK:n opinnot voivat olla suoritettu joko SeAMKissa tai toisessa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa. Tutustu tarkemmin AMK- ja YAMK-tutkintojen hakukelpoisuusedellytyksiin alla sekä Opintopolussa hakukohteen valintaperusteissa. Voit hakea avoimen väylän haussa jo ennen kuin täytät hakukelpoisuuden.

Hakukelpoisuus ja aiempien opintojen soveltuvuus arvioidaan osana hakuprosessia. Hakukelpoisuus arvioidaan alustavasti hakuajan jälkeen ja mikäli hakija ei vielä hakuvaiheessa täytä kaikkia hakukelpoisuusvaatimuksia, hakukelpoisuus tulee täyttyä 31.7.2024, klo 15.00 mennessä. Tämän takia liitteitä saatetaan pyytää kahdessa osassa hakuprosessin aikana: alustavaa hakukelpoisuuden arviointia varten sekä hakukelpoisuuden tarkistamista varten. SeAMKin opiskelijoiden ei tarvitse toimittaa liitteitä avoimen AMK:n tai YAMK:n opinnoista, mikäli opinnot on tarkistettavissa Pepistä.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes SeAMK on tarkistanut opiskelijaksi hyväksytyn hakukelpoisuuteen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot. SeAMK voi purkaa opiskelijavalinnan, jos vaadittuja asiakirjoja ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä hän oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

Katso tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta Opintopolusta hakukohteen valintaperusteista. Huom! Tarkemmat valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa viimeistään maaliskuun lopussa.  

Opintopistevaatimus AMK-hakukohteet

AMK-hakukohteissa hakukelpoisuuden edellytyksenä on vähintään 45 opintopistettä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Tutustu tarkemmin Opintopolun hakukohteen tiedoissa.

Opintopiste-, pohjakoulutus ja työkokemusvaatimukset YAMK-hakukohteet

YAMK-hakukohteissa hakukelpoisuus muodostuu avoimessa YAMK:ssa suoritetuista opintosuorituksista, sekä hakukohteeseen edellytetystä pohjakoulutuksesta ja riittävästä työkokemuksesta. Tutustu tarkemmin Opintopolun hakukohteen tiedoissa.

Ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkinto-opiskelijana, erikoistumisopinnoissa, avoimessa yliopistossa tai ulkomailla suoritettuja opintoja ei hyväksytä AMK-ja YAMK-hakukohteissa.

Kevään avoimen väylähaun AMK- ja YAMK hakukohteet näet klikkaamalla alla olevia painikkeita:

Hakuun ja opiskelijavalintaan liittyvät määräajat

Hakuaika 29.4.-10.5.2024 klo 15.00
Hakemukselle tarvittavat liitteet ladattava hakukelpoisuuden arviointia varten 17.5.2024 klo 15.00
Haastattelut järjestetään aikavälillä. HUOM! Haastattelut koskee vain hakukohteita: Bachelor of Business Administration, International Business, Bachelor of Health Care, Nursing, Master of Business Administration, International Business Management sekä sosiaali- ja terveysalan YAMK-hakukohteet. 29.-31.5.2024
Opiskelijavalinnat julkaistaan viim. 14.6.2024
Paikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittauduttava opiskelijaksi viim. 31.7.2024 klo 15.00
Tarvittavat liitteet hakukelpoisuuden lopullista arviointia varten ladattava viim. 31.7.2024 klo 15.00

Soveltuvuus sosiaali- ja terveysalalle

Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon hakevalta edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Tutustu tarkemmin vaatimuksiin hakukohteen tiedoissa Opintopolussa.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 14.6.2024. SeAMK Hakijapalvelut tiedottaa valinnan tuloksista hakijoita myös sähköpostitse. Hakijapalvelut kertovat hyväksymisviestissä tarkempaa infoa opintojen aloituksesta.

Vastaanota tarjottu opiskelupaikka Oma Opintopolku-palvelussa 31.7.2024 klo 15.00 mennessä. Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan Oma Opintopolku-palvelussa, saat siitä vahvistusviestin sähköpostiisi. Ellet ota opiskelupaikkaa vastaan määräaikana, menetät sen. Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, etkä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa sitä. Huomioithan, että yhden korkeakoulupaikan säännön mukaan voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Vastaanotettuasi paikan, sinun on myös ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuodelle 2024-2025. Ilmoittaudu samalla, kun otat opiskelupaikan vastaan Oma Opintopolku-palvelussa. Voit ilmoittautua ensimmäisenä opiskeluvuotena poissa olevaksi vain jos suoritat ase- tai siviilipalvelusta, tarvitset vapaata opinnoistasi lapsesi hoitamiseksi hänen synnyttyä tai hänet adoptoituasi tai et voi aloittaa opintojasi sairautesi tai vammasi vuoksi. Poissaolon lakisääteisyyden todentava dokumentti tulee toimittaa opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan eli 31.7.2024 klo 15.00 mennessä. Jos et ilmoittaudu, menetät opiskeluoikeutesi (Ammattikorkeakoululaki 29 §). Lisätietoja ilmoittautumisesta saat SeAMKin Opiskelijavalinnat -sivulta kohdasta ”Ilmoittautuminen ammattikorkeakouluun”. Tutkinto-opiskelija on lisäksi velvollinen maksamaan korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun Kelalle.

  • Oikaisumenettelyohje

    Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen SeAMKin koulutuksen valintaperusteisiin. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti, mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat.

    Seinäjoen ammattikorkeakoulun koulutuksen opiskelijavalintaa koskeva oikaisupyyntö tulee jättää viimeistään 28.6.2024 klo 15.00 mennessä. Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen liitteineen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)seamk.fi tai postitse osoitteella Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, PL 412, 60101 Seinäjoki. Huomaathan, että SeAMK ei vastaa postin kulusta tai hakijan sähköpostin lähettämisestä ja niissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai viivästyksistä.

Tutustu koulutuksiin

Näin haet SeAMKiin