Avoimen väylän haku | SeAMK.fi

Avoimen väylän haku SeAMKiin Kevään haun hakuaika 02.- 15.05.2023!

Avoimen väylän haku

02.05.2023klo08:00 – 15.05.2023klo15:00

SeAMKin Avoimen väylän haku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet avoimessa AMK:ssa tietyn määrän haettavaan koulutukseen soveltuvia avoimen AMK:n opintoja. Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa marras- ja toukokuussa. Haettavina olevat hakukohteet voivat vaihdella hakukausittain. Kevään haun hakuaika 02.- 15.05.2023!

 

Ohjeet hakemiseen

Avoimen väylän haussa hakulomake täytetään Opintopolku-palvelussa. Hakuaika alkaa ensimmäisenä hakupäivänä klo 8.00 ja päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.  Hakulomakkeelle ja valintaperusteisiin pääset tutustumaan tarkemmin klikkaamalla hakukohteen linkkiä alla olevasta listasta. Haussa voi täyttää yhden hakemuksen ja hakea sillä enintään 3 hakukohteeseen. Haussa tarjotaan kuitenkin vain yhtä, ylintä mahdollista opiskelupaikkaa. Hakemukselle tarvittavat liitteet on kerrottu Opintopolun hakukohteen valintaperusteissa.

Koulutustarjonta ja hakukohteiden valintaperusteet Opintopolussa

Kevään 2023 avoimen väylän haussa voit hakea AMK- ja ylempiin AMK- hakukohteisiin. Klikkaamalla koulutuksessa olevaa linkkiä pääset tutustumaan tarkemmin hakukohteen valintaperusteisiin sekä täyttämään hakulomakkeen Opintopolussa (katso Opintopolussa kohta “Erillishaut”).

Hakukohteet, valintaperusteet ja toteutusmuodot:

AMK-hakukohteet, päivätoteutus:
AMK-hakukohteet, monimuotototeutus:
YAMK-hakukohteet:

AMK-tutkinnon opintopistevaatimus

Hakukelpoisuuden edellytyksenä on vähintään 45 opintopistettä opintorekisteriin kirjattuja, tutkinto-ohjelmaan soveltuvia ja hyväksyttyjä avoimen AMKin opintosuorituksia. Avoimen AMK:n opintojen tulee olla suoritettuna ja kirjattuna opintorekisteriin 31.7.2023 mennessä.

Katso tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta Opintopolusta hakukohteen valintaperusteista.

Sosiaali- ja terveysalalle vaadittava terveydentila ja toimintakyky
Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tutustu tarkemmin vaatimuksiin Opintopolun hakukohteen valintaperusteissa.

Ylemmän AMK-tutkinnon hakukelpoisuusvaatimukset

Hakukelpoisuus muodostuu avoimessa YAMK:ssa suoritetuista opintosuorituksista, sekä hakukohteeseen edellytetystä pohjakoulutuksesta ja riittävästä työkokemuksesta.

Ylempään AMK-tutkintoon hakukelpoisuuden edellytyksenä opintopisteiden osalta on vähintään 10 opintopistettä opintorekisteriin kirjattuja, tutkinto-ohjelmaan soveltuvia ja hyväksyttyjä avoimen ylemmän AMKin opintosuorituksia, kun tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä ja 15 opintopistettä, kun haettavana tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä. Avoimen ylemmän AMK:n opintojen tulee olla suoritettuna ja kirjattuna opintorekisteriin 31.7.2023 mennessä.

Ylempään AMK-tutkintoon hakevalla tulee avoimen ylemmän AMKin opintojen lisäksi olla haettavassa tutkinto-ohjelmassa edellytettävä hakukelpoisuuden tuottava korkeakoulututkinto tai muu erikseen määritelty tutkinto. Ylempään amk-tutkintoon hakevalla tulee avoimen ylemmän AMKin opintojen ja vaadittavan korkeakoulututkinnon lisäksi olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta hakukelpoisuuden tuottavan pohjakoulutuksen lopullisen tutkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen.

Katso tarkemmat tiedot ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen hakukelpoisuudesta Opintopolun hakukohteen valintaperusteista.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat julkaistaan viimeistään 14.6.2023. Kaikki hakijat näkevät tilanteensa Oma Opintopolku-palvelusta. SeAMK Hakijapalvelut tiedottaa valinnan tuloksista hakijoita sähköpostitse. Hyväksymisviestissä kerrotaan tarkemmin opintojen aloituksesta.

Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua opiskelijaksi 31.7.2023 klo 15.00 mennessä. Mikäli ei vastaanota opiskelupaikkaa määräaikaan mennessä, menettää sen. Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, eikä sitä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa. Poissaolevaksi voi ilmoittautua vain lakisääteisistä syistä. Lisätietoja Opiskelijavalinnat-sivun kohdasta ”Rajattu poissaolo-oikeus ensimmäisenä lukuvuotena”. Tutkinto-opiskelija on velvollinen maksamaan YTHS-maksun.

  • Yhden korkeakoulupaikan säännös

    Mikäli olet hakenut useammassa haussa, voit ottaa vastaan kuitenkin vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Lisätietoja yhden paikan säännöksestä Opintopolussa.

  • Oikaisumenettely

    Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen SeAMKin koulutuksen valintaperusteisiin. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat.

    Seinäjoen ammattikorkeakoulun koulutuksen opiskelijavalintaa koskeva oikaisupyyntö tulee jättää viimeistään 28.6.2023 mennessä. Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen liitteineen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)seamk.fi tai postitse osoitteella Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, PL 412, 60101 Seinäjoki. Huomaathan, että SeAMK ei vastaa postin kulusta tai hakijan sähköpostin lähettämisestä ja niissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai viivästyksistä.

AMK-hakukohteet, päivätoteutus

AMK-hakukohteet, monimuotototeutus

YAMK-hakukohteet

Näin haet SeAMKiin

Valitse haluamasi tutkinto

Tutustu valinta-perusteisiin

Hae tutkintoon Opintopolussa

Osallistu valintakokeisiin

Ota paikka vastaan SeAMKissa