Näytteenottokoulutus (1,5 op) | SeAMK

Näytteenottokoulutus (1,5 op)

Koulutuksen kohderyhmänä ovat terveydenhuollon ammattilaiset, joiden tutkintoon verinäytteenotto ei ole kuulunut, mutta työtehtävät edellyttävät näytteenottoa tai niille, jotka haluavat kerrata tutkinnossaan saatuja näytteenoton tietoja ja taitoja.

Koulutuksen esite