Näytteenottokoulutus (1,5 op) | SeAMK

Näytteenottokoulutus (1,5 op)

Verinäytteenottokoulutusta terveydenhuollon ammattilaisille laadukkaaseen näytteenottoon. Koulutus on kolmivaiheinen, joka sisältää itsenäistä opiskelua, teoria- ja käytännön opetusta sekä harjoittelua laboratorion näytteenotossa.

SISÄLTÖ

20.1-2.2.2020 Itsenäinen opiskelu
Kirjallisuuteen tutustuminen: Matikainen A.-M., Miettinen M., & Wasström K. 2016. Näytteenottajan käsikirja. Edita. Helsinki. Sivut: 1-104.

3.-9.2.2020 Tentti
Moodle-verkkoympäristössä sähköinen tentti

12.2.2020 Lähiopetuspäivä

13.2-13.3.2020 Harjoittelu
Näytteenoton harjoittelu laboratoriossa, vähintään 2 päivää. Osallistujat sopivat itse harjoittelupaikan.

KOULUTTAJA
Marika Toivonen, bioanalytiikan vastuuopettaja, TtM, SeAMK

LISÄTIETOJA
suunnittelija Terhi Hirsimäki p. 040 830 0484 ja s-posti terhi.hirsimaki(at)seamk.fi

ILMOITTAUTUMINEN
koulutukseen viimeistään 7.1.2020 taydennyskoulutus@seamk.fi tai p. 040 830 2371 tai 06 415 6087.
EPSHP:n henkilöstön ilmoittautumiset HR-työpöydän kautta.
Pyydämme mainitsemaan erityisruokavalioista ilmoittautumisen yhteydessä.
Osallistujamäärä on rajoitettu maks. 12 osallistujaan.

Koulutuksen esite