Valintaperusteet

SeAMKin englanninkielisessä AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa käytetään seuraavia valintaperusteita keväällä 2017:

 • Bachelor of Business Administration, International Business

  Aloituspaikkoja on 30. Opiskelijat valitaan kahta valintatapaa käyttäen siten, että ensin täytetään valintatapa 2B (koulumenestys ja valintakoe).

  Valintatapa 1

  • Valinta tehdään pelkän valintakokeen (max. 40 p.) perusteella
  • 20 aloituspaikkaa
  • Kaikki hakukelpoiset hakijat ovat mukana tässä valintatavassa. Aloituspaikkoja ei ole erikseen varattu ammatillisen perustutkinnon suorittaneille.

  Valintatapa 2B

  •  Valinta tehdään koulumenestyksen (max. 60 p.)  ja valintakokeen (max. 40 p.) perusteella
  • 10 aloituspaikkaa
  • Vain ylioppilastutkinnon suorittaneet hakijat ovat mukana tässä valintatavassa.
  Koulumenestyksen pisteytys

  Koulumenestyspisteitä voi saada vain ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoista. Arvosanat saadaan hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

  Yo-tutkintotodistus L/E
  M
  C B A
  Äidinkieli *
   20 19 17 12 10
  Paras kieli (vieraat kielet ja toinen kotimainen): pitkä (lyhyt/keskipitkä)
   20 (19)
  19 (18)
  17 (16)
  12 (11)
  10 (9)
  Matematiikka (lyhyt tai pitkä) TAI paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)
   20 19 17 12 10

  * International Baccalaureate-tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli. European Baccalaureate- ja Reifeprüfung-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.

  Tasapistetilanne valinnoissa

  Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. Valintakoepisteet
  2. Koulumenestyspisteet
  3. Hakutoivejärjestys

  Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kaikki tasasijalla olevat hakijat valitaan.

 • Bachelor of Health Care, Nursing

  Valintatapa 1

  Aloituspaikkoja on 20. Hakukohteessa ei ole erikseen varattu aloituspaikkoja ammatillisen perustutkinnon suorittaneille.

  Opiskelijavalinta tehdään pelkästään valintakokeen (max. 70 p.) perusteella. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Nursing-hakukohteessa ei ole esivalintakoetta.

  Koulutukseen valituilta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Tasapistetilanne valinnoissa

  Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. Valintakoepisteet
  2. Hakutoivejärjestys

  Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kaikki tasasijalla olevat hakijat valitaan.

  Terveydelliset vaatimukset

  Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

  Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

  • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
  • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
  • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
  • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista.

  Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Ylös / Up