Erityisjärjestelyt varsinaisessa valintakokeessa

Suomen perustuslain 6.2. §:n mukaan ketään ei saa syrjiä minkään henkilöön liittyvän syyn kuten alkuperän, iän, kielen, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Yhdenvertaisuuslaki (21/20.1.2004) kieltää syrjinnän myös olosuhteiden ja käytäntöjen perusteella. Se velvoittaa koulutuksen järjestäjän ryhtymään kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön koulutukseen pääsemiseksi. Samoja toimintaperiaatteita sovelletaan myös erilaisiin oppijoihin.

Hakemus varsinaisten valintakokeiden erityisjärjestelyihin

Mikäli tarvitset em. seikkoihin liittyen erityisjärjestelyjä valintakokeessa, tulee sinun hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella (kts. sivun oikea reuna). Kaikki korkeakoulut käyttävät samaa lomaketta.

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, valintakokeiden erityisjärjestelyhakemus tulee jättää:

  • Kevään 2017 ensimmäisenä hakuaikana viimeistään 8.2.2017 klo 15.00 mennessä
  • Kevään 2017 toisena hakuaikana viimeistään 20.4.2017 klo 15.00 mennessä 

Hakemus tulee toimittaa erikseen kaikkiin niihin korkeakouluihin, joihin hakija on hakenut.

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee erityisjärjestelyhakemus jättää viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu.

Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt ovat esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa.

HUOM! Sosiaali- ja terveysalan AMK-koulutusten esivalintakoetta koskevat ohjeet ja lomake erityisjärjestelyjä varten löytyvät sivulta: http://soteli.metropolia.fi > Erityisjärjestelyt

Liitteet erityisjärjestelyhakemukseen

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on.

Huomiothan, että lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lausunnot, jotka osoittavat oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Joissakin tapauksissa, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot voidaan ottaa huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen.

Korkeakoulun ilmoitus myönnetyistä valintakokeen erityisjärjestelyistä

Valintakokeen erityisjärjestelyistä vastaavasta korkeakoulusta otetaan sinuun yhteyttä hyvissä ajoin ennen valintakoeajankohtaa käytännön järjestelyjen sopimiseksi joko sähköpostitse tai kirjeitse. Jos olet tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, ota yhteyttä korkeakouluun.

Ilmoitus valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Ylös / Up