Viestintä

Suomen kielen ja viestinnän opinnot


Suomen kielen ja viestinnän opintojen tavoitteena on, että opiskelija
  •  pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti ja taitavasti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
  • osaa ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alan vaatimukset. 
  • osaa viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti.
  • osaa ja haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan.

Opintojen sisältöjen osa-alueet ovat
  • asiantuntijaviestintä: oman viestintäkompetenssin tavoitteellinen kehittäminen. 
  • työelämän ryhmäviestintä: tarkoituksenmukainen ja yhteistyökykyinen toiminta työelämän yhteisöllisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.

Ylös / Up