fi/Koulutus/Koulutusalat/Ylemmät AMK-tutkinnot

Ylemmät AMK-tutkinnot

Ylempi AMK-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Se tuottaa pääsääntöisesti saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Ylempi AMK-tutkinto on työelämälähtöinen tutkinto. Tutkinnon tavoitteena on yhdistää opiskelu ja työelämän kehittäminen ja syventää osallistujien ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta. Voit opiskella töiden ohessa ja tehdä omaa työtäsi hyödyntävän kehittämistehtävän opinnäytetyönä.

Kaikki SeAMKin tarjoamat ylemmät AMK-tutkinnot voi opiskella töiden ohessa. Tutustu eri alojen tarjontaan alapuolen valikosta.

Lisätietoa hakemisesta

Ylös / Up