Kati Laitinen

Kati Laitinen: ”SeAMKin sairaanhoitajia arvostetaan työelämässä"

Laitinen2.jpg
Seinäjoen ammattikorkeakoulusta sairaanhoitajaksi valmistunut Kati Laitinen ei ole katunut uravalintaansa. Aikuisopiskelu vaati välillä pitkää pinnaa, mutta loi samalla vankan perustan ammattitaidolle ja tarjosi uusia kokemuksia. Katin mukaan työelämä arvostaa SeAMKin sairaanhoitajakoulutuksen korkeaa laatua.

Kauhajokelainen Kati Laitinen valmistui sairaanhoitajaksi Seinäjoen ammattikorkeakoulusta 2005. Ennen AMK-opintoja hän ehti työskennellä lähihoitajana muun muassa fysioterapian, mielenterveystyön ja kehitysvammahuollon parissa. Päätös sairaanhoitajan urasta ei silti ollut itsestään selvä.
– Minulla oli lähihoitajakoulutuksen päätyttyä ensin vahva tunne, etten halua enää opiskella. Mietin myös alan vaihtoa, mutta lopulta en keksinyt mitään, joka olisi kiinnostanut minua yhtä paljon, Kati kertoo.

SeAMKissa korkealaatuista sairaanhoitajakoulutusta
Kati Laitinen kiittelee Seinäjoen ammattikorkeakoulussa saamansa koulutuksen korkeaa laatua. Ammattitaitoisilta, pitkälle koulutetuilta ja alansa tuntevilta opettajilta sai hyvää evästystä tulevaan työhön.
– SeAMKissa opiskelijalta vaaditaan paljon. Toisaalta sieltä valmistuneita sairaanhoitajia myös arvostetaan työelämässä, koska korkea vaatimustaso on yleisesti tiedossa, Kati toteaa.

– Valmistuttuani minulla oli vahvasti sellainen tunne, että olen alani osaaja ja minulla on hyvä ammattitaito. Näin varmasti osaltaan olikin, mutta työelämässä kohtaa myös paljon tilanteita, joihin pelkkä koulutus ei voi antaa valmiuksia. Jotkin asiat opitaan vasta työssä, esimerkiksi seniorikollegoilta tai kantapään kautta.

Opinnot vaativat sitoutumista
Kati Laitinen aloitti opintonsa syksyllä 2001 käynnistyneessä aikuiskoulutuksessa. Monimuoto-opetuksena toteutettuun koulutukseen sisältyi lähiopetuspäiviä. Huomattava osa opiskelusta tapahtui kuitenkin luokkahuoneen ulkopuolella. Kolmen ja puolen vuoden aikana erilaiset oppimispäiväkirjat, työssäoppimisjaksot, kirjalliset tehtävät ja tentit tulivatkin tutuiksi.

Opiskelu vaati pitkää pinnaa, paljon työtä ja sitoutumista. Opintojen, työn ja perheen yhdistäminen ei ole mahdotonta, mutta itseään kannattaa kuunnella ja tehdä niin kuin itsestä tuntuu oikealta.
– Itse jäin opintojen ajaksi pois työelämästä, mikä näin jälkikäteen ajatellen oli oikea ratkaisu. Minulle on ylipäänsä luontevinta keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. Useimmat opiskelutovereistani kuitenkin työskentelivät täysiaikaisesti koko opintojen ajan, joten tiedän senkin olevan mahdollista. Monilla oli lisäksi pieniä lapsia.

Kati Laitinen asui koko opintojensa ajan Kauhajoella, joten myös säännöllinen kulkeminen Kauhajoelta Seinäjoella vaati sitoutumista. Asiaan toi helpotusta se, että samassa opiskelijaryhmässä oli toinenkin kauhajokelaisopiskelija, jonka kanssa Kati kulki matkat yhdessä koko kolme ja puolivuotisen koulutuksen ajan. Myös muut ryhmän opiskelijat tulivat tutuiksi ja opiskeluajoilta jäi matkaan monta tärkeää ystävää.

Mielenterveystyö kiinnostaa
Kati Laitinen kertoo jo opintojensa aikana kiinnostuneensa mielenterveystyöstä. Valmistuttuaan hän onkin työskennellyt nimenomaan näiden asioiden parissa. Tällä hetkellä työpaikkana on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ylläpitämä psykiatrian poliklinikka Kauhajoella. Myös koti on pysynyt koko ajan Kauhajoella. Katin perheeseen kuuluvat mies ja kaksi lasta.

Opiskeluinto ei jäänyt sairaanhoitajaopintoihin. Valmistumisensa jälkeen Kati Laitinen on hankkinut perheterapeutin ja psykoterapeutin pätevyydet sekä suorittanut seksuaalineuvojan erikoistumisopinnot. Kati kiittelee työnantajaansa, joka on suhtautunut kouluttautumiseen erittäin myönteisesti. Parhaillaan Kati kertoo ”harrastavansa” hoitotieteen opintoja avoimessa yliopistossa.
– Oikeastaan kipinä jatkuvaan kouluttautumiseen lähti nimenomaan sairaanhoitajaopinnoistani. Työurat ovat Suomessa pitkiä ja edelleen pidentyvät. Elämässä täytyy olla vaihtoehtoja, jotta voi säilyttää työkykyisyytensä ja innostuksensa alaa kohtaan.

Entä kenelle Kati Laitinen suosittelisi sairaanhoitajakoulutusta?
– Mielestäni sairaanhoitajan ammatti soveltuu ihmisläheisestä työstä pitäville henkilöille. Opiskelu ja tuleva työkin on suhteellisen haasteellista ja vaativaa, joten oma elämä olisi hyvä olla yleisesti ottaen tasapainossa, jotta voi auttaa muita. Koulutus on hyvin antoisa ja kokemuksia rikastuttava. Omalta osaltani voin kertoa olevani hyvin tyytyväinen valitsemaani alaan.


Teksti: Mervi Lehtola
Ylös / Up