Virtuaalitekniikan laboratorio

VR-laboratoriossa (Virtual Reality) eli virtuaalitodellisuuslaboratoriossa tutkitaan ja opitaan kolmiulotteiseen mallinnukseen (3D), virtuaalitodellisuuteen (VR) ja käyttöliittymiin (UI) liittyviä asioita.

VR-laboratoriossa voidaan myös tehdä haptiikkaan, 3D-stereografiikkaan, hahmontunnistukseen, hahmoanimaatioon, liikkeenkaappaukseen ym. VR-teknologiaa lähellä oleviin tekniikan osa-alueisiin liittyviä opinnäyte-, tutkimus- ja projektitöitä.

Opiskelijoiden käytössä on CAVEn lisäksi mm. optinen paikannuslaitteisto, hahmontunnistuslaitteita, haptinen laite, datakäsineet, ohjaimia tietokoneen ohjaamiseen käsillä ja sormilla ilman kosketusta, navigointiohjain ja tasapainolauta.

CAVE-tilaa käytetään tietokoneella luotujen kolmiulotteisten rakenteiden, kappaleiden ja maailmojen visualisoimiseen virtuaalitilassa, jossa katsojaa ympäröi viideltä sivulta tietokonelaitteiston luoma virtuaalitodellisuus. Se luodaan paikannetulla 3D-stereografiikalla ja tilaäänellä. 

Virtuaalitodellisuusteknologiaa voidaan soveltaa monelle osa-alueelle, kuten opetus, tutkimus, arkkitehtuuri, kiinteistövälitys, yhdyskuntasuunnittelu, tehdassuunnittelu, simulointi, rakennustekniikka, muotoilu, markkinointi, lääketiede, geologia, tähtitiede, elokuva-ala, kulttuuri, matkailu, taide, historia, pelimaailma ja muu viihde.

VR-laboratoriossa on käytössä mm. seuraavia laitteita:

Käytössä  on myös seuraavia ohjelmistoja:

Ohjelmistonkehitys (Software Development Kit = SDK) on myös mahdollista eli edellä mainittuihin laitteisiin (Kinect, Leap Motion) on olemassa sovellusohjelmointirajapinta (API = Application Programmer’s Interface), jonka avulla voidaan suunnitella omia sovelluksia. 

Lisäksi työergonomiaan kuuluvien kulkureittien visualisointiin ja simulointiin voidaan hyödyntää

 CAVE- ja HMD-visualisointiin on käytettävissä reaaliaikagrafiikkaohjelmistoja ja pelimoottoriohjelmistoja, kuten

3D-suunnitteluun on SeAMKilla käytössä arkkitehtisuunnitteluohjelmistoja ja visualisointiohjelmistoja, kuten

 Projektit toteutetaan opiskelijatyönä, esim. seuraavien sateenvarjojen alla:

 CAVEa ja muita palveluja voidaan myydä myös maksullisen palvelutoiminnan alla (MPT).

Yhteystiedot

Laboratorioinsinööri Tapio Hellman 
+358 40 830 4157 
etunimi.sukunimi@seamk.fi

Osoite: Kampusranta 9 A, Seinäjoki

Pysäköinti: P-Frami, Kampusranta 7, Seinäjoki

Frami A, sisäänkäynti ovi A3, huone A150.7

VRLabValintaPaneeli.png

Ylös / Up