Virtuaalitekniikan laboratorio

VR-laboratoriossa (Virtual Reality) eli virtuaalilaboratoriossa tutkitaan kolmiulotteisuuteen (3D), virtuaalitodellisuuteen (VR) ja käyttöliittymiin (UI) liittyviä asioita.

VR-laboratoriossa voidaan myös tehdä haptiikkaan, 3D-stereografiikkaan, hahmontunnistukseen, hahmoanimaatioon, liikkeenkaappaukseen ym. VR-teknologiaa lähellä oleviin tekniikan osa-alueisiin liittyviä opinnäyte-, tutkimus- ja projektitöitä. Opiskelijoiden käytössä on CAVEn lisäksi mm. optinen paikannuslaitteisto, hahmontunnistuslaitteita, haptinen laite, datakäsineet, ohjaimia tietokoneen ohjaamiseen käsillä ja sormilla ilman kosketusta, navigointiohjain ja tasapainolauta.

CAVE-tilaa käytetään tietokoneella luotujen kolmiulotteisten rakenteiden, kappaleiden ja maailmojen visualisoimiseen virtuaalitilassa, jossa katsojaa ympäröi viideltä sivulta tietokonelaitteiston luoma virtuaalitodellisuus. Se luodaan paikannetulla 3D-stereografiikalla ja tilaäänellä. 

Virtuaalitodellisuusteknologiaa voidaan soveltaa monelle osa-alueelle, kuten arkkitehtuuri, yhdyskuntasuunnittelu, tehdassuunnittelu, simulointi, rakennustekniikka, muotoilu, lääketiede, geologia, tähtitiede, kulttuuri, historia ja viihde.

Yhteystiedot

Laboratorioinsinööri Tapio Hellman 
+358 40 830 4157 
etunimi.sukunimi@seamk.fi


VRLabValintaPaneeli.png

Ylös / Up