Urheiluakatemia

SeAMKiin opiskelijaksi valittu huippu-urheilija voi tietyin ehdoin hakea Urheiluakatemia-statusta. Urheiluakatemian tavoitteena on  auttaa opiskelun ja urheilun yhteensovittamisessa tarjoamalla valmennusta ja harjoituspaikkoja, muita tukipalveluja (mm. testaus-, lihashuolto- ja terveyspalveluja) sekä tukea henkilökohtaisen opinto- ja valmennussuunnitelman laatimiseen. Lisätietoa www.epurheiluakatemia.fi.

Urheiluakatemiaan hakeminen

Urheiluakatemia on tarkoitettu kansallisella tai kansainvälisellä tasolla oleville tai sinne pyrkiville urheilijoille, jotka ovat sitoutuneet opiskelujen suorittamiseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun . Korkeakoulussa opiskelevien ensisijainen hakuaika on 15.7.-22.9. välisenä aikana. Lisätietoja ja hakuohjeet löydät täältä. Opiskelupaikkaa haetaan normaalin hakumenettelyn kautta korkeakoulujen yhteis- tai erillishauissa. Lisätietoja Opintopolussa.

Akatemiaharjoittelun hyväksilukeminen

Urheiluakatemiassa mukana oleville SeAMKin tutkinto-opiskelijoille voidaan hyväksi lukea urheiluakatemiassa suoritetuista opinnoista tai muutoin syntyneestä osaamisesta 3-4 opintopistettä vapaasti valittaviin opintoihin. Hyväksilukemisesta päätetään koulutuksen tavoitteet huomioiden. Anomukset hyväksilukemisesta osoitetaan koulutuspäällikölle. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta vastaa tutkinto-ohjelman opinto-ohjaaja tai koulutuspäällikkö.

Yhdyshenkilöt SeAMKissa

Urheiluakatemiaan liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella urheiluakatemia.seamk@seamk.fi. Akatemian yhteyshenkilö SeAMKissa on Päivi Vähäsalo, email: paivi.vahasalo(at)seamk.fi, puh. 020 124 5018. 


Yhteyshenkilöt yksiköissä

SeAMK Elintarvike ja maatalous
Eija Putula-Hautala, puh. 020 124 5616

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Ulla Autio, puh 020 124 5416 (liiketalous)
Esa Leikkari, puh. 040 830 4270 (kulttuuri)

SeAMK Sosiaali- ja terveysala
Katriina Honkala, puh. 020 124 5108 (sosiaaliala)
Riitta Kiili, puh. 040 830 3957 (terveysala)

SeAMK Tekniikka
Pia-Mari Riihilahti, puh. 020 124 4929 (oppimisvaikeudet)
Heikki Heiskanen, puh. 040 830 4269 (konetekniikka)
Markku Lahti, puh. 040 830 2357 (tietotekniikka)
Jorma Mettälä, puh. 040 830 7481 (automaatiotekniikka)
Marita Viljanmaa, puh. 040 830 2192 (rakennustekniikka)

 

Ylös / Up