Urheiluakatemia

SeAMKiin opiskelijaksi valittu huippu-urheilija voi tietyin ehdoin hakea Urheiluakatemia-statusta. Urheiluakatemian tavoitteena on  auttaa opiskelun ja urheilun yhteensovittamisessa tarjoamalla valmennusta ja harjoituspaikkoja, muita tukipalveluja (mm. testaus-, lihashuolto- ja terveyspalveluja) sekä tukea henkilökohtaisen opinto- ja valmennussuunnitelman laatimiseen. Lisätietoa www.epurheiluakatemia.fi.

Urheiluakatemiaan hakeminen

Urheiluakatemia on tarkoitettu kansallisella tai kansainvälisellä tasolla oleville tai sinne pyrkiville urheilijoille, jotka ovat sitoutuneet opiskelujen suorittamiseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun . Korkeakoulussa opiskelevien ensisijainen hakuaika on 15.7.-1.9. välisenä aikana. Lisätietoja ja hakuohjeet löydät täältä. Opiskelupaikkaa haetaan normaalin hakumenettelyn kautta korkeakoulujen yhteis- tai erillishauissa. Lisätietoja Opintopolussa.

Akatemiaharjoittelun hyväksilukeminen

Urheiluakatemiassa mukana oleville SeAMKin tutkinto-opiskelijoille voidaan hyväksi lukea urheiluakatemiassa suoritetuista opinnoista tai muutoin syntyneestä osaamisesta 3-4 opintopistettä vapaasti valittaviin opintoihin. Hyväksilukemisesta päätetään koulutuksen tavoitteet huomioiden. Anomukset hyväksilukemisesta osoitetaan koulutuspäällikölle. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta vastaa tutkinto-ohjelman opinto-ohjaaja tai koulutuspäällikkö.

Yhdyshenkilöt SeAMKissa

Urheiluakatemiaan liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella urheiluakatemia.seamk@seamk.fi. Akatemian yhteyshenkilö SeAMKissa on Päivi Vähäsalo, email: paivi.vahasalo(at)seamk.fi, puh. 020 124 5018. Kirsti Mustalahti (email: kirsti.mustalahti(at)seamk.fi, puh. 040 830 2178) toimii verkko-opiskelun yhteyshenkilönä.


Yhteyshenkilöt yksiköissä

SeAMK Elintarvike ja maatalous
Eija Putula-Hautala, puh. 020 124 5616

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Ulla Autio, puh 020 124 5416 (liiketalous)
Esa Leikkari, puh. 040 830 4270 (kulttuuri)

SeAMK Sosiaali- ja terveysala
Katriina Honkala, puh. 020 124 5108 (sosiaaliala)
Riitta Kiili, puh. 040 830 3957 (terveysala)

SeAMK Tekniikka
Pia-Mari Riihilahti, puh. 020 124 4929 (oppimisvaikeudet)
Heikki Heiskanen, puh. 040 830 4269 (kone- ja tuotantotekniikka)
Markku Lahti, puh. 040 830 2357 (tietotekniikka)
Jorma Mettälä, puh. 040 830 7481 (automaatiotekniikka)
Marita Viljanmaa, puh. 040 830 2192 (rakennustekniikka)

 

Ylös / Up