Vieraskielisen koulutuksen kehittämispäivät Days of International Degree Programmes 2014

Tervetuloa vieraskielisen koulutuksen kehittämispäiville Seinäjoelle 1.–2. lokakuuta 2014.

FINNIPS (Finnish Network for International Programmes) -verkosto järjestää ammattikorkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen kehittämispäivät Seinäjoella 1.–2.10.2014.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa järjestettäville kehittämispäiville toivotaan osallistuvan laajasti edustajia koulutusohjelmista, kv- ja opiskelijapalveluista, hakutoimistoista sekä markkinoinnin ja viestinnän alueelta. Vieraskielistä koulutusta käsitellään kehittämispäivillä kattavasti eri näkökulmista. Ohjelmaa toteutetaan sekä suomeksi että englanniksi.

Lisätiedot:

Riikka Vanhanen, FINNIPS-verkoston koordinaattori
riikka.vanhanen(a)jamk.fi, p. 040 5622932

Helli Kitinoja, Kansainvälisten asian päällikkö, SeAMK
helli.kitinoja(a)seamk.fi, p. 040 8304101


Welcome to the Days of International Degree Programmes 
in Seinäjoki 1–2 October, 2014.

Finnish Network for International Programmes (FINNIPS) arranges the Days of International Degree Programmes in Seinäjoki on 1–2 October 2014.

The days will be arranged at Seinäjoki University of Applied Sciences. Representatives of Degree Programmes, International Offices, Student Services, Admissions Offices as well as Marketing and Communication are warmly welcome to attend the event. International education will be approached from various different perspectives within the event.  The languages of the event are Finnish and English.

Further information:

Riikka Vanhanen, Coordinator of the FINNIPS network
riikka.vanhanen(a)jamk.fi, tel. 040 5622932

Helli Kitinoja, Manager of International Affairs, Seinäjoki University of Applied Sciences
helli.kitinoja(a)seamk.fi, tel. 040 8304101

 

 

Ylös / Up