Historiaa

Seinäjoen ammattikorkeakoulu 20 vuotta

Väliaikaisesta vakinaistettuun

Seinäjoen ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa vuonna 1992. Tuolloin Suomessa alkoi uuden korkeakoulumuodon – ammattikorkeakoulujen – kehittäminen. Ammattikorkeakoulujen taustana olivat eri alojen oppilaitosten opistoasteen koulutus. Seinäjoella kokeiluun tuli liiketalouden ala, tekniikan ala, sosiaaliala, terveysala ja maatalousala.

Ammattikorkeakoulujen toiminta vakinaistettiin vuonna 1995 annetulla lailla. Seinäjoen ammattikorkeakoulu sai pysyvän statuksen yhtenä ensimmäisistä ammattikorkeakouluista. Ammattikorkeakoulun ylläpitäjäksi tuli kuntayhtymä.

Toiminnan laajentuminen

Ammattikorkeakoulun toiminta laajeni 90-luvun lopulla ja siihen liittyi yksikköjä Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueelta seuraavasti:

  • metsäala (Ähtäri) 1997
  • yrittäjyyden yksikkö/liiketalous (Kauhava) 1999
  • muotoiluala (Jurva) 1999
  • ravitsemisala (Kauhajoki) 1999

SeAMK tänään

 Ammattikorkeakoulussa on nykyisin noin 5000 opiskelijaa, 180 opettajaa ja yli 90 tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan parissa työskentelevää sekä 110 muuta henkilökuntaan kuuluvaa.

Ammattikorkeakoulun rehtori on KT Tapio Varmola. Hän on toiminut korkeakoulun rehtorina toiminnan alusta lähtien. 

Ammattikorkeakoulua on ylläpitänyt Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, johon kuuluu 20 kuntaa. SeAMK irtautui kuntayhtymästä vuoden 2014 alusta. Sen ylläpitäjäksi tuli silloin Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy.

Ammattikorkeakoulu on palkittu kuluneina vuosina mm. aluekehityksen huippuyksikkönä (2003). Lisäksi opetusministeriö on palkinnut SeAMKin kansainvälisen toiminnan kolmeen otteeseen 2000-luvulla. SeAMK on palkittu uudelleen sekä vuosina 2007 että 2008 aluevaikuttavuudesta ja työelämäyhteistyöstä.

SeAMK kirjoissa ja kansissa

Tarkemmin voit historiastamme lukea Sulevi Riukulehdon kirjoittamasta teoksesta.

Sulevi Riukulehto. 2007. Tietoa, Tasoa, Tekoja. Seinäjoen ammattikorkeakoulun ensimmäiset kymmenen vuotta. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B, Raportteja ja selvityksiä 32.

Tilaa julkaisu
Lisäksi ajankohtaisia historiallisia katsauksia voit lukea SeAMKin suurimmasta julkaisusta:
Toim. Varamäki, E. & Päällysaho, S. 2013. Tapio Varmola - suomalaisen korkeakoulun rakentaja ja kehittäjä.

Lataa julkaisu
Ylös / Up