Arvostetun tiedeyhteisön kunniamaininta SeAMKille

kategoria: SeAMK Info

Kansainvälinen Nutrition Society -tiedeyhteisö on valinnut SeAMK Ruoka -yksikön yliopettaja Kaija Nissisen kanssakirjoittajien kanssa tekemän artikkelin “Paper of the month” -julkaisuksi.  Nutrition Society julkaisee viittä arvostettua kansainvälistä tieteellistä ravitsemustieteen lehteä, joista se nostaa yhden artikkelin kuukauden artikkeliksi.

Yhteistyöllä Annoskuvakirja tutkimuksen työkaluksi

Nyt palkittu artikkeli on kirjoitettu lasten ruokamäärien arviointiin tarkoitetun annoskuvakirjan luotettavuustutkimuksesta. Annoskuvakirja, joka toimi tutkimuksen työkaluna, kehitettiin SeAMK Ruoka ja SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri -yksikön yhteistyönä. Yhteistyötahoina olivat myös Helsingin yliopiston ja Folkhälsanin ravitsemustutkijat. Kirjan sisällön rakentamisesta vastasi SeAMKin restonomiopiskelija ja taitosta ja ulkoasusta SeAMKin graafisen suunnittelun opiskelija. SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri -yksikössä ohjaajana toimi Esa Savola.

Artikkeli luotettavuustutkimuksesta

Itse luotettavuustutkimus, josta palkittu artikkeli on kirjoitettu, toteutettiin Seinäjoen päiväkodeissa. Tutkimukseen osallistuivat lasten vanhemmat ja varhaiskasvatushenkilöstö. Yksi osa tutkimuksesta toteutettiin myös SeAMKissa. SeAMKista tutkimukseen osallistuivat sosiaali- ja terveysalan loppuvaiheen sosionomiopiskelijat, joilla oli taustalla harjoittelu varhaiskasvatuksessa.

-Kunniamaininta on samalla yhteistyön ylistys. Hienoa, kun meillä on ammattikorkeakoulussamme monialaista osaamista, jota yhdistämällä päästään hienoihin saavutuksiin! Moniammatillisuus ja yhteistyö ovat upea voimavara, toteaa Kaija Nissinen.

Nissisen ym. artikkeli ja blogiteksti ovat luettavissa täältä.