Julkiset hankinnat 10 op -opintokokonaisuus | SeAMK

Julkiset hankinnat 10 op -opintokokonaisuus

Liittyvätkö julkiset hankinnat työhösi? Ensi kertaa toteutettava Julkiset hankinnat -opintokokonaisuus antaa sinulle kokonaiskäsityksen julkisesta hankintaprosessista, ja vahva osaamispohja tuo varmuutta sekä hankintojen toteuttamiseen että tarjousten laatimiseen.

Syksyllä alkava opintokokonaisuus kattaa julkisten hankintojen perusteet, markkinavuoropuhelun toteuttamisen ja julkisten hankintojen sähköiset ratkaisut.  Lisäksi kokonaisuudessa perehdytään markkinaoikeuden ratkaisuihin ja niiden hyödyntämiseen julkisten hankintojen toteutuksessa.

Opetus toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina, ja kaikki kokonaisuuden suorittaneet saavat todistuksen opintokokonaisuuden suorittamisesta. Kouluttajana toimii SeAMKin yliopettaja KTT Henri Teittinen.

Opintokokonaisuuden sisältö

 • Julkisten hankintojen perusteet 3 op

  Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata julkisten hankintojen keskeiset käsitteet, periaatteet ja toteutusprosessin sekä toteuttaa julkisen hankinnan.

  Sisältö: Julkisten hankintojen keskeiset periaatteet, tavoitteet, käsitteet ja lainsäädäntö.

 • Markkinakartoitus ja -vuoropuhelu julkisissa hankinnoissa 2 op

  Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee markkinakartoituksen ja markkinavuoropuhelun
  toteuttamisen julkisissa hankinnoissa.

  Sisältö: Markkinakartoituksen ja markkinavuoropuhelun periaatteet, tavoitteet, käsitteet ja lainsäädäntö.

  Esitietovaatimukset: Julkisten hankintojen perusteet

 • Markkinaoikeuden ratkaisut 3 op

  Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää markkinaoikeuden ratkaisuja julkisten
  hankintojen toteuttamisessa ja tunnistaa markkinaoikeuden tehtävät ja roolin julkisissa hankinnoissa.

  Sisältö: Opintojaksolla käydään läpi markkinaoikeuden ratkaisuja julkisissa hankinnoissa. Opintojaksolla
  perehdytään markkinaoikeuden perusteluihin valitusten hyväksymisessä tai hylkäämisessä
  erilaisissa hankinnoissa ja erilaissa hankintatilanteissa, kuten menettelytavoissa, vertailukriteereissä,
  ja tietojen ilmoittamisessa.

  Esitietovaatimukset: Julkisten hankintojen perusteet

 • Julkisten hankintojen sähköiset ratkaisut 2 op

  Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää sähköisiä työvälineitä ja ratkaisuja julkisten hankintojen toteuttamisessa.

  Sisältö: Julkisissa hankinnoissa hyödynnettävät sähköiset työvälineet ja ratkaisut sekä niiden hyödyntäminen
  hankintaprosessissa.

  Esitietovaatimukset: Julkisten hankintojen perusteet

Koulutuksen toteutus ja aikataulu

Opintoihin sisältyy sekä lähiopetusta että itsenäistä opiskelua verkossa. Lähiopetus toteutetaan Seinäjoella Framin kampuksella opetuspäivinä klo 17.15 – 21.00.

Julkisten hankintojen perusteet (3 op)

 • ti 3.9.2019
 • ti 17.9.2019
 • ti 1.10.2019

Markkinakartoitus ja -vuoropuhelu julkisissa
hankinnoissa (2 op)

 • ti 29.10.2019
 • ke 30.10.2019

Markkinaoikeuden ratkaisut (3 op)

 • ti 7.1.2020
 • ti 21.1.2020
 • ti 4.2.2020

Julkisten hankintojen sähköiset ratkaisut (2 op)

 • ti 17.3.2020
 • ke 18.3.2020

Ilmoittautuminen ja kokonaisuuden hinta

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Yksittäisten opintojaksojen suorittamisesta voit tiedustella Avoin AMK -yhteyshenkilö Sari Havulehdolta. 

Kokonaisuuden hinta on 100 €.

Lisätiedot

Sari Havulehto

Suunnittelija, harjoittelijapalvelut

sähköposti

Sari.Havulehto(a)seamk.fi

puhelin

+358408303975